Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Coğrafya Denizli Pamukkale

PAMUKKALE Denizli ilinin 18 km . kuzeyinde yer alan Hierapolis antik kentinin arkeoloji literatüründe "Holy City" yani Kutsal Kent olarak adlandırılması , kentte bilinen birçok tapınak ve diğer dinsel yapının varlığından kaynaklanmaktadır . Kentin hangi eski coğrafi bölgede yer aldığı tartışılır . Hierapolis , coğrafi konumu ile kendisini çevreleyen tarihi bölgeler arasında yer almaktadır . Aziz Paulos , kentin Frigya yakınında , güney batıda ve Karia sınırına yakın olduğundan bahseder . Ayrıca Colossae kentinin de kuzey batısında olduğunu söyler . Strabon ile Ptolemaeus ise verdikleri ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Pamukkale, travertenler, denizli

 Palandöken Dağı

  PALANDÖKEN DAĞI    Yüksekliği: 3271m .  Tipi: Tektonik  Bulunduğu il: Erzurum   Yüksekliği: 3271m .   Tipi: Tektonik    Bulunduğu il: Erzurum     Çıkış yolları: Kayak merkezi , Başköy . Erzurum şehrinin 10km . kadar güneyinde bulunan zirvesiyle çevrenin en yüksek noktasıdır . Erzurum şehir merkezinin 1950m . yi bulan yüksekliğinden ve kütle olarak bir sıradağ olmasından dolayı ülkemizin 3000m . nin üzerindeki diğer dağları gibi heybetli görünmez . Ancak mitolojide bilhassa da Anadolu'da ki birçok efsânede ismi geçer . Palandöken , kış mevsiminde kuzey yamacında barındırdığı kar miktârı , kalitesi ve Türkiye'nin en uzun pistine sâhip olan kayak ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Palandöken Dağı , Palandöken Dağı Yüksekliği, Palandöken Dağı Erzurum

 Nüfus

Nüfus Dünya da Nüfus Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir . Nüfusun sayısı , eğitim durumu , yaş ve cinsiyet gruplarına dağılımı gibi özellikleri hakkında bilgi edinebilmek için , nüfus sayımları yapılır . Nüfus sayımı bir ülkede yaşayan insanların belli bir günde sayılması işlemidir . Günümüzde Dünya Nüfusu 5 Milyar 530 Milyona ulaşmıştır . Dünya nüfusundaki bu hızlı artışın nedenleri; ·         Tıp Bilimindeki gelişmeler : Tıp bilimindeki gelişmelere bağlı olarak doğum oranlarının artması ve ölüm oranlarının azalması nüfus artışına yol ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Dünyada nüfus, Dünya yıllık nüfus artış hızı, Doğal nüfus artış hızı, Hızlı nüfus artışının getirdiği sorunlar

 Marmara Bölgesi

MARMARA BÖLGESİ   Coğrafî konumu ve sınırları: Kuzeybatısında yer alan Marmara Bölgesi adını sınırları içinde bulunan Marmara Denizi 'nden alır . Marmara Bölgesi'nin batısında Yunanistan , Bulga­ristan ve Ege Denizi , doğusunda Karadeniz Böl­gesi , kuzeyinde Karadeniz , güneyinde Ege Bölgesi yer alır . Ülkemiz topraklarının % 8 , 5'ini kapla­yan Marmara Bölgesi , Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nden sonra 2 . küçük bölgemizdir .   Yüzey şekilleri: Marmara bölgesi , ülkemizin yükseltisi en az olan bölgesidir . ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Marmara Bölgesi Coğrafi Özellikleri, Marmara BölgesiEkonomik Özellikleri, Marmara BölgesiNüfus ve Yerleşim

 Kutuplarda Yaşayan Hayvanlar

Kutuplarda Yaşam Bir küre şeklinde olan Dünyamızın kuzeyinin en uç noktasında kuzey kutbu , güneyinde ise güney kutbu bulunmaktadır . Kutuplar Dünya'nın en soğuk bölgeleridir çünkü Dünya'nın Güneş'e en uzak noktaları kutuplardır . Atmosferin katmanlarından 1 . kat olan TROPOSFER'in kalınlığı kutuplarda 8 km'dir . Dünya'nın ekvatoru ile kutupları arasında yaklaşık 100°C'lik bir ısı farkı vardır . Eğer böyle bir ısı farkı fazla engebesi olmayan bir yüzeyde ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Kutuplarda Yaşayan Hayvanlar Kutup ayısı, Fok balığı, Penguenler

 Kutuplarda Yaşam

KUTUPLARDA YAŞAM   KUZEY KUTUP BÖLGESİ - ARKTİKA   Matematiksel bir belirlemeye göre kutup bölgeleri kutup dönencelerinin altında ve üstünde kalan ( ve her biri 21 , 2 milyon km² büyüklüğünde olan ) yerler olarak tanımlanıyor . Bir adını da Eski Yunanca’da “ayı” anlamına gelen arktos sözcüğünden alan Kuzey Kutup Bölgesi toplam 27 milyon km²’lik bir alana yayılır . Bunun 9 milyon km’si kara , geri kalanı denizdir .             Sularla çevrili büyük bir kara parçası olan Antarktika’nın tersine , Kuzey Kutbu kısmen karalarla çevrili bir okyanustan oluşur . ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Kutuplarda Yaşam, utuplar, Antartika Coğrafi Bilgileri, Eskimolar, Kutuplarda Yaşayan Hayvanlar

 Karadeniz Bölgesi

KARADENİZ BÖLGESİ   Coğrafî konumu: Adını Karadeniz 'den alan bölge Sakarya 'nın batısından Gürcistan sınırına kadar uzanır . Bölgenin güneyinde İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi yer alır .   Yüzey şekilleri: Bölgenin yüzey şekillerinin temelini kıyıya paralel uzanan Kuzey Anadolu dağları oluşturur . Bu dağlar 3 . jeolojik zamanda oluşmuştur . Dağlar kıyıya paralel uzandığı için; a . Denizin ılımanlaştırıcı etkisi iç kesimlere ulaşamaz . b . Kıyı bölgeler ile iç kesimler arasında ula­şım zordur . c . ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Karadeniz Bölgesi, Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri

 Jeomorfoloji

 JEOMORFOLOJİ   Dünya’nın Oluşumu ve İç Yapısı   Güneş Sistemi’nin Oluşumu   Güneş Sistemi’nin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır . En geçerli teori sayılan Kant-Laplace teorisine Nebula teorisi de denir . Bu teoriye göre , Nebula adı verilen kızgın gaz kütlesi ekseni çevresinde sarmal bir hareketle dönerken , zamanla soğuyarak küçülmüştür . Bu dönüş etkisiyle oluşan çekim merkezinde Güneş oluşmuştur . Gazlardan hafif olanları Güneş tarafından çekilmiş , çekim etkisi dışındakiler uzay boşluğuna dağılmış ağır olanlar da Güneş’ten farklı uzaklıklarda soğuyarak gezegenleri oluşturmuşlardır .   Dünya’nın Oluşumu   Dünya , Güneş Sistemi oluştuğunda kızgın bir gaz kütlesi halindeydi . Zamanla ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Dünyanın Oluşumu ve iç Yapısı, iç Güçler ve Etkileri , Dış Güçler ve Etkileri , Akarsular , Yeraltı Suları ve Kaynaklar , Karstik şekiller, Rüzgarlar , Buzullar , Okyanuslar ve Denizler, Göller

 İklim Tipleri

İklim Tipleri Dünya’da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü  Dünya’da Görülen İklim Tipleri  Bir yerde benzer sıcaklık , basınç , rüzgar , nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir . İklimi oluşturan bu öğelerden birinin ya da ikisinin farklı olması , değişik iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olur . Dünya’da görülen iklimler , sıcak kuşak iklimleri , ılıman kuşak iklimleri ve soğuk kuşak iklimleri olarak üöç ana bölümde toplanır .  Sıcak Kuşak İklimleri   Sıcak Kuşak İklimlerinin Ortak Özellikleri   ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: İklim Tipleri, Ekvatoral iklim, Muson iklimi, Çöl iklimi, Akdeniz iklimi, Okyanus iklimi, Karasal iklim, Tundra iklimi, Kutup iklimi, Karadeniz iklimi

 İklim Elemenaları

İKLİM VE İKLİM ELEMANLARI     İKLİM      Oldukca geniş bir sahada devam eden atmosfer olaylarının ortalamasına , iklim denir .    Günlük atmsofer olayları , kısa sureler içinde ve dar alanlarda meydana geldiği halde , iklimler oldukça geniş alanlarda ve cok uzun zaman içinde   değişmeyen hava karakterlerini belirler . İklim , doğal çevreyi ve insan yaşamını etkileyen bir faktördür . Göllerin oluşumu , seviye değişimleri ve kimyasal özellikler önemli ölçüde iklime bağlıdır . Herhangi bir yerde yetişen doğal bitki örtüsünün türü , miktarı ve yayılış alamı iklime bağlıdır . Dolayısı ile iklim , ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: iklim elemanları, okyanus akıntıları, rüzgarlar, basınç , yerçekimi , sıcaklık , ısı , nem