Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Coğrafya Tsunami

Tsunami Japonca'da "liman dalgası" anlamına gelen tsunami sözcüğü; okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem , volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi , zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgasını temsil eder Tsunami sözcüğü , dünya dillerine 15 Haziran 1896'dan sonra girmiştir . Japonya'da , 21000 kişinin hayatını kaybettiği Büyük Meiji Tsunamisi'nden sonra Japonlar'ın yaptığı yardım çağrılarıyla dünya dillerine kendiliğinden yerleşmiştir . Tsunamiden sonra oluşan dalganın diğer deniz dalgalarından farkı; su zerreciklerinin sürüklenmesi sonucu hareket kazanmasıdır . Derin denizde varlığı hissedilmezken , sığ sulara geldiğinde dik ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: tsunami nedir, doğal afetler

 Deprem

Depremler   Yurdumuzda ilk sismojik laboratuvarı Kandilli Rasathanesi'nde kurulmuş ve uluslararası gelişmelere uyarak; bu gün modern sismoloji biliminin gerektirdiği aşamaya erişmiştir . Kandilli Rasathanesi'nde özellikle uzun peryotlu sismografların dış ısı ve gürültülerden etkilenmemesini sağlamak amacı ile planlanan laboratuvar inşaatı 1928 yılında tamamlanmıştır . 1926 yılında getirilen pandül ağırlığı 250 kg olan Vickert sismografları , 1928 yılında Ankara Belediyesi'nin hediyesi olan iki adet Mainka sismografı 1933 yılında bu mekanik sismograflara eklenen Galitzin sismografları yapılan binada servise sokuldu . 1948 yılında kısa peryotlu Coulonb Grenet düşey bileşen sismografı hizmete girdi . Yerkabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi yada yanardağların püskürmesi sırasında ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: doğal afetler, deprem, deprem nedir sismik dalgalar, depremin şiddeti

 Doğal Afetler

DOĞAL AFETLER Afetler; en geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylardır . Başka bir ifade ile can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır . Afetin ilk özelliği doğal olması , ikincisi can ve mal kaybına neden olması bir diğeri çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir . Bazı afetlerin yeryüzünün nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir . Örneğin deprem , heyelan ,   çığ ,   sel , don ve kaya düşmesi gibi afetlerin nerelerde daha çok görülebileceği bilinmektedir Depremler tamamen doğal kökenlidir . Onun ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Doğal afetler

 Amerika Kıtası

Amerika Kıtası   Kuzey Amerika Kuzey Amerika Siyasi Haritası Genel Özellikleri Kuzey Amerika , kuzey yarım kürede bulunan , kuzeyde Arktik Okyanusu , doğuda Atlantik Okyanusu , güneyde Karayip Denizi , ve batıda kuzey Büyük Okyanus'uyla çevrili olan kıta dır . 24 . 230 . 000 km²'lik bir alan oluşturmaktadır . 2001 yılındaki ortalama nüfusu 454 . 225 . 000'dur . Asya ve Afrika'dan sonra üçüncü büyük kıtadır ve nüfus olarak da Asya , Afrika , ve Avrupa'dan sonra en kalabalık dördüncü kıtadır . Yeni Dünya olarak da adlandırılan kara kitlesinin kuzey kısmında bulunmaktadır . Kuzey ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: amerika kıtası, kıtalar

 Afrika Kıtası

Afrika   Genel Özellikleri Eski dünya karalarından birisi olan Afrika , 30 218 000 km² yüz ölçümü ile kıtalar arasında Asya ve Amerika'nın ardından üçüncü sırada gelir . Afrika adı , Kartaca'ya ilk defa ayak basan Romalılarca “Afri” veya “Africani” denilen oymakların adından esinlenerek verilmiştir . Afrika adı bu ülkeye “Pön” savaşları sırasında verilmiştir . O zamana kadar Yunanlı yazarlar bu kıtaya “Libya” yani “Lebular Diyarı” derlerdi . Fakat MS I yy sonlarında bu isim bütün kıta için kullanılmaya başlandı . Afrika terimi daha sonra Arapça'ya “İfrikaya” şeklinde geçmiştir . Afrika kuzey-güney doğrultusunda Tunus'taki Beyaz Burun ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: kıtalar, afrika kıtası

 Antartika Kıtası

Antarktika     Genel Özellikleri Antarktika , Güney Yarımkürenin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu'nu içeren kıta . Afrika ve Okyanusya'nın güneyinde olan ve içinde ülke bulunmayan tek kıta . "Güneydeki efsanevi kıta"nın bulunması 200 yıllık bir arayıştan sonra , ancak 1840'ta başarıyla sonuçlanmıştır . Yelkenlisiyle kıyılar boyunca yaklaşık 2 . 000 km yol alan Charles Wilkes , denizlerden oluşan Kuzey Kutbu'nun tersine , ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: kıtalar, antartika

 Avusturalya Kıtası

AVUSTURALYA ( OKYANUSYA ) KITASI   Avustralya ( Okyanusya ) 'nın Siyasi Haritası   Genel Özellikleri Okyanusya , Büyük Okyanus' a dağılmış adaları içine alan ülkelerden ve Avustralya' dan oluşan kıtadır . Asya' nın güney ve güneydoğusunda , Antarktika' nın kuzeyinde ve Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu' nun arasında yer alır . Dünyanın , birer kıta olan diğer parçalarından farklı ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: kıtalar, avusturalya kıtası

 Asya Kıtası

Asya Kıtası   Asya Siyasi Haritası     Genel Özellikleri Dünyanın en büyük kıtası . Doğuda Pasifik Okyanusu , kuzeyde Kuzey Buz Denizi , güneyde Hint Okyanusu , batıda Avrupa kıtası ile çevrilidir . Avrupa kıtası ile olan sınırı kesin tespit edilmiş değildir . Eskiden Don Nehri , Asya ile Avrupa arasında sınır olarak kabul edilirdi . Daha sonra Ural Dağları sınır olarak ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: kıtalar, asya kıtası

 Yanardağ

YANARDAĞLAR Yanardağlar , yeraltındaki ergimiş kayaların , kaya parçalarının ve gazların yerkabuğundaki açıklıklardan püskürdüğü oluşumlardır . Art arda olan püskürmeler sonucunda maddelerin üst üste yığılmasıyla ortaya çıkan yükseltiler de aynı biçimde adlandırılır . Yüzeye çıkan ergimiş durumdaki maddeler zamanla katılaşarak volkanik kayaları oluşturur . Depremler gibi yanardağların da çoğu levha sınırlarına yakın yerlerde bulunur . Öte yandan , nasıl ki , levha sınırlarına uzak yerlerde de zaman zaman deprem olursa , bazı yanardağlar da levhaların iç bölümlerinde bulunur . Yayılma Sırtları:   Okyanus dibinde . İki levhanın birbirinden uzaklaşmakta olduğu sınırda , okyanus ortası sırtları  ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: yanardağ, yanardağlar, ülkemizdeki yanardağlar, türkiyedeki yanardağlar

 Avrupa Kıtası

AVRUPA KITASI Avrupa; doğuda Asya kıtası , güneyde Akdeniz batıda Atlas okyanusu ve kuzeyde ise Kuzey Buz denizi ile çevrilidir . Büyük bir kısmı ova ve plâtolarla kaplı olan Avrupa'nın ortalama yükseltisi oldukça azdır . Avrupa'nın en önemli yükseltisi kıtanın güney kısmında uzanan Alp dağlarıdır . kıtanın en yüksek yeri Fransa'daki Mont - Blanc ( 4810 metre ) dağıdır . kıtanın kuzeyinde ise İskandinav yarımadasında Norveç ve İsveç'in sınırlarını oluşturan İskandinav dağları yer alır . Kıta , akarsu ve göl bakımından oldukça zengindir . Avrupa'nın ortalama yükseltisi az olması sonucunda akarsular denge profilini kazanmıştır ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: kıtalar, avrupa kıtası