Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Coğrafya Atlas Okyanusu

ATLAS OKYANUSU Dünyanın ikinci büyük denizi . Büyüklük bakımından Büyük Okyanustan sonra gelir . Doğusunda Avrasya ve Afrika , batısında Amerika ( kuzey ve güney ) bulunur . Bu okyanus , eski dünya ile yeni dünyayı birbirinden ayırır . Bazıları Kuzey Buz Denizi ile Antarktika Okyanusunu da Atlas Okyanusuna dahil ederler . Umumi kanaat , Kuzey Buz Denizi ile Antarktika Okyanusunun buraya dahil olmadığı ve bunların sadece kuzey ve güney sınırları meydana getirdiğidir . Atlas Okyanusunun uzunluğu 15 bin kilometreye yakındır . Atlas kelimesinin bu ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: atlas okyanusu, Dünyanın ikinci büyük denizi

 Akdeniz Bölgesi

AKDENİZ BÖLGESİ  Yeri ve Konumu: Ülkemizin güneyinde yer alır . Batıda Köyceğiz 'den; doğuda Kahramanmaraş 'a kadar Akdeniz kıyıları boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanır . Batı ve Orta Toroslar ile Nur ( Amanos ) dağlarını içine alır . Yüzölçümü itibariyle 4 . büyük bölgemizdir .   Yer Şekilleri: Bölgenin esas yapısını  Alp dağları kıvrım sistemi­nin bir uzantısı olan ve kıyıya paralel uzanan Toros dağları oluşturur . Oldukça yüksek olan bu dağlar , kıyılarla iç kesimler arasında ulaşımı zorlaştırır . Yine dağların uzanışından dolayı ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: akdeniz bölgesi, akdeniz bölgesi ekonomisi, adana bölümü, antalya bölümü, akdeniz bölgesi iklim ve bitki örtüsü, akdeniz bölgesiyer şekilleri

 Akarsularımızın Genel Özellikleri

l . AKARSULARIMIZIN GENEL ÖZELLİKLERİ Türkiye! iklim koşullan ve yer şekillerinin çeşitliliğine bağlı olarak sık bir akar­su ağına sahiptir . Topraklarımızdan kaynağını alan çok sayıda akarsu , altı önemli hav­za ile bazı kapalı havzalara su taşır . Ancak akarsularımızın uzunlukları fazla değil­dir . Türkiye'nin bir yanmada oluşu ve dağların genellikle kıyılara paralel sıralar hâlin­de uzanması , uzun akarsuların oluşmasını engellemiştir .   Kıyılarımızdaki dağlardan kaynağını alan akarsular , kısa bir yol aldıktan sonra de­nize ulaşır . Bu nedenle bu akarsuların boylan oldukça kısadır ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: akarsular, başlıca akarsularımız, akarsular ve döküldükleri yerler