Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Müzik Türkiye'nin Eurovision Tarihi

Türkiye Eurovision'a ilk defa 1975 yılında büyük bir merak ve heyecanla katıldı. Elemeler aylarca sürmüş, televizyon günlerce yarışan şarkıları dinletmişti. Nihayetinde Semiha Yankı'nın seslendirdiği "Seninle Bir Dakika" Eurovision'da yarışan ilk şarkımız oldu. 1976 ve 1977'den sonra Türkiye yarışmaya 1978'de ikinci defa katıldı. 1979'da Türkiye son anda yarışmadan çekildi. 1993 yarışmasında son 5'e kalan ülkeler 1994 finaline katılamadığından Türkiye 1994'de Eurovision Şarkı Yarışması'nda yer almadı. Diğer bütün yıllarda Eurovision'da yarıştı. 1986'da 'Klips ve Onlar' grubunun Halley parçasıyla 9.luk başarısından sonra nihayet 1997'de bir ...

Kategori : Müzik | Etiket: eruovizyon tarhiçesi, eurovizyon şarkı yarışması, eurovizyon türkiye, türkiyenin eruovizyon tarihi

 Eurovision Şarkı Yarışması Tarihçesi

(İngilizce: Eurovision Song Contest; Fransızca: Concours Eurovision de la Chanson), Avrupa Yayın Birliği (EBU)'nun her yıl Avrupa ülkeleri arasında düzenlediği dünyanın en ünlü ve uzun soluklu şarkı yarışmasıdır. 1956'da başlayan Eurovision macerası, San Remo Şarkı Festivali'nde doğdu. 24 Mayıs 1956'da İsviçre'nin Lugano kentindeki Kursaal Theatre'da gerçekleştirilen ilk gecede Hollanda, İsviçre, Belçika, Almanya, Fransa, Lüksemburg ve İtalya yarıştılar.Gecenin birincisi Lys Assia'nın söylediği "Refrain" şarkısı ile İsviçre oldu. Eurovision Şarkı Yarışmasının yapılmasında ana amaç ülke televizyonları arasında ortak canlı yayın yapabilme kabiliyetini gerçekleştirme ve kaliteyi arttırmaktır. Bugüne değin İrlanda tam 7 kez birinci olarak en çok ...

Kategori : Müzik | Etiket: eruovizyon tarhiçesi, eurovizyon şarkı yarışması, eurovizyon birincileri

 Atatürk'ün Müziğe Verdiği Önem

Atatürk'ün Müziğe Verdiği Önem Atatürk , bütün sanat dallarına önem verdiği gibi , müziğe de büyük önem vermiştir . 1913 yılında Sofya'da askeri ateşe olarak görev yaptığı dönemde , çok sesli müziğe ilgi duymaya başlamış , klasik müzik konserlerine ve operalara giderek bu tarz müzik türlerini yakından tanıma fırsatı bulmuştur .   Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından bir çok yeniliklere imza atan Atatürk , topluma öz Türk musikisi dışında , klasik müzik ve operayı da sevdirmek ve tanıtmak için çalışmalarda bulunmuş , bu tür müzik konserlerini izlemeye giderek , halkında bu yeni müzik türlerini sevmesini ...

Kategori : Müzik | Etiket: Atatürk ve müzik, Atatürk'ün müziğe verdiği önem

 Atatürk'ün Sanat Ve Sanatçıya Verdiği Önem

ATATÜRK'ÜN SANATA VE SANATÇIYA VERDİĞİ ÖNEM Atatürk , sanatı seven , sanatçılara değer veren ve onları destekleyen bir devlet adamıdır . Çocukluğundan itibaren sanata ilgi duymuş ve sanatın bazı dallarıyla çok yakından ilgilenmiştir . Gençliğinde şiir ve edebiyata yakınlık duymuş , Namık Kemal'in şiirlerini okumuş ve ondan etkilenmiştir . Atatürk'ün kaleme aldığı ve 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde okuduğu "Nutuk" adlı eseri , Atatürk'ün en büyük edebî eseridir . Yazmış olduğu "Oğuz Oğulları" adlı şiir de Atatürk'ün şiir konusundaki yeteneğini sergileyen ve her Türk'ün okuması gereken bir eserdir . Atatürk , şiir ve ...

Kategori : Müzik | Etiket: Atatür'ün sanata verdiği önem, Atatürk'ün sanatçıya verdiği önem

 Gitar

GİTAR Notaların Harflerle Gösterilmesi Özellikle akorların ya da genel olarak tüm notaların gösterilmesi için bazı harfler de kullanılır . La notası temel bir sestir . Bir orkestra akordunu La notasına göre yapar . Telefonu açtığınızda duyduğunuz düdük sesi ( bazı durumlarda çok küçük bir farkla olsa da ) La notasıdır . Bu yüzden , notaları gösteren harfler La notasından “A” harfiyle başlar ve sırayla gider . Yalnızca Almanca'da Si notasını göstermek için “B” harfi yerine “H” harfi kullanılır . La Si Do Re Mi Fa Sol A B C D E F G Sol ve Fa Anahtarları Şimdi ...

Kategori : Müzik | Etiket: gitar nedir, gitar notalar

 Çağdaş Türk Müziği

ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ Türk Müziği'nin , Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından günümüze dek süren serüveni süresince  kendine kapalı bir yol yerine , dışarıya ve yeniliklere açık bir rota izlemiş olduğu dikkat çeker .   Her ne kadar 19 . yy'a dek  Avrupa'dan tüm dünyaya yayılan 'çok sesli müzik' kavramını özümseyememişse de Osmanlı ve yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti , bu akımı sonradan benimseyerek kendi topraklarında müziğin hemen her dalında uygulamıştır . Bu durumda , çok sesli müziğin Osmanlı İmparatorluğuna gelişini , Çağdaş Türk Müziği'nin tohumlarının atılması olarak değerlendirirsek ,   bu serüveni 19 . yy'ın ilk yıllarından itibaren ...

Kategori : Müzik | Etiket: Çağdaş Türk Müziği, türkiye'de müzik

 Çağdaş Çoksesli Türk Müziği

Çağdaş Çoksesli Türk Müziği Atatürk'ün önderliğinde müzik çalışma ve gösterilerinde çağdaş müzik ile Türk Halk müziğinin esas alındığı ve uluslararası müzik teknik ve araçlarının kullanıldığı Batı müziğine yöneliş hareketi başlamıştır . Çoksesli müziğin kuramına ilişkin kitaplar yayınlanmış , Türk Halk müziği ve kaynakları konusunda araştırmalar yapılmıştır . Gerek yurtdışına gönderilen öğrenciler , gerekse yurtdışından getirtilen Joseph Marx , Paul Hindermith , Carl Ebert ve Béla Bartok gibi uzmanlarla temel kurumların oluşturulmasına başlanmıştır . 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın kurulmasıyla halk müziğini Batı'nın çoksesli düzeni içinde işleme çalışmaları da ağırlık kazanmıştır . Cumhuriyet'in ilk besteci kuşağını ...

Kategori : Müzik | Etiket: Çağdaş Çoksesli Türk Müziği, türkiye'de müzik

 Türk Mûsikîsi'nde Notanın Tarihçesi

Türk Mûsikîsi'nde Notanın Tarihçesi  Türk Mûsikîsi'nin öğretim ve aktarımında yüzyıllar boyunca adına "meşk" denilen bir sistem kullanılmıştır . Çeşitli avantajlarının yanında önemli sakıncaları da bulunan bu sistemde öğrenci , öğreticinin karşısına oturup , onun söylediklerini , yaptıklarını ve gösterdiklerini dikkatle izler; anlayıp özümsedikten sonra taklit ederek tekrarlar . Öğretici ise bu tekrarlar esnâsında gerekli uyarıları yaparak yanlışları düzeltir . Mûsikî kuramı , icrâ teknikleri ve repertuarın beraberce verildiği bu sistemde aslâ nota kullanılmaz . Öğrenci , kendisine aktarılanların tümünü ezberlemek ve hâfızasında tutmakla ...

Kategori : Müzik | Etiket: türk müsikisi notanın tarihçesi,

 Türk Musıkisi ( Türk Sanat Müziği )

Türk Musıkisi ( Türk Sanat Müziği ) Muhteşem Türk musikisinin gelişme ve kökleşme temellerinin ilk yılları , Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarının biraz öncesi ve biraz sonrasından itibaren görülmektedir . Türk musikisi tarihi incelenirken Tarih bilimcileri ile etno-müzikologların bu konuda , devirlere bölme düşüncelerinde bazı farklılıklar görülmektedir . Eldeki verilere göre Türk musikisinin tarih yönünden incelenmesinde Osmanlı öncesi Türk musikisi yani Fârâbi’den ( 870-950 ) Safiyüddin Urmevi ( 1237-1294 ) ye kadar olan ...

Kategori : Müzik | Etiket: sanat muzigi makam osmanlı öncesi türk sanat müziği

 Osmanlıda Musiki

OSMANLIDA MUSİKİ Osmanlı'nın musiki birikimi nasıl oluştu?    Türk musikisi klasiklerinin elde bulunan en eski örneklerini , Osmanlı devletinin kuruluş yılı olarak kabul edilen 1299 tarihinden yaklaşık olarak 400 yıl öncesine kadar dayandıran görüşün taraftarları az sayıda değildir . Ancak o dönemlerden başlayarak Osmanlı devletinin ilk birkaç yüzyılını da içine alan uzun tarih dilimi içerisinde Türk musikisi sanatı için , kimliğini kesin hatlarıyla ortaya koyduğundan , bir sanat olarak alt yapıyla ilgili oluşum süreçlerini tamamladığından , temellerini ve geleneğini tam anlamıyla kurmuş bulunduğundan söz edilemeyeceği açıktır .    ...

Kategori : Müzik | Etiket: osmanlı osmanli musiki musikisi osmanlıda osmanlida Osmanlı'nın musiki birikimi nasıl oluştu? Musikinin devirler arasındaki intikalinde "Meşk" faktörü "Parça, bütünün habercisidir" İntikal geleneğinde kopuş süreci Çiçeklenme. Türk musikisinin "Son Osmanlıları.Hüseyin Sâdeddin Arel. Subhi Ziyâ Özbekkan. Şerif Muhiddin TARGAN. Refik Fersan. Sâdeddin Kaynak. Münir Nureddin Selçuk.