Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Genel Yeni Doğan Bebek

BEBEĞİN AĞIRLIĞI Her bebekte farklılık göstermekle birlikte ortalama bebek ağırlığı 3.4 kg.‘ dır. Erkek bebeklerin ağırlığı kız bebeklere göre biraz daha fazladır. Ağır bebekler: 4.5 kg. Üzerinde doğum ağırlığı olan bebekler normalden ağır olarak kabul edilirler. Ama bilinenin aksine bu bebekler ekstra sağlıklı olarak kabul edilmezler. Şeker hastası olan annelerin bebekleri normalden daha ağır olabilirler. Hafif bebekler: Eğer bebeğin doğum ağırlığı 2.5 kg dan daha az ise bu bebekler düşük doğum ağırlıklı bebekler olarak adlandırılırlar. Bu bebeklerin normal bebeklerden tek farkı daha sık beslenmeye ihtiyaçları olmasıdır. Eğer bebeğin ağırlığı 2.3 ile 2.5 kg. Arasında sağlıklı görünse ...

Kategori : Genel | Sağlık | Etiket: yeni doğan bebek, bakımı, ağırlığı, sağlığı

 Meteoroloji

Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalıdır. Meteorolojik olaylar, insanoğlunun yaşamını ilk çağlardan itibaren etkilemiş, insanlar günümüze kadar dünya atmosferinde olup biten olayların nedenlerini zamanın koşullarına göre inceleyip araştırmışlardır. Bu amaçla da çeşitli gözlem ve incelemeler yaparak hava olaylarını önceden tahmin edebilme yollarını bulmaya çalışmışlar, bunların olumlu etkilerinden faydalanma, olumsuz etkilerinden de kurtulma ve korunma yollarını aramışlardır. Meteoroloji, insanlık tarihi kadar eski bir bilim olmasına karşın, gerçek kimliğine 19. yüzyıl sonlarına doğru kavuşmuştur. ...

Kategori : Genel | Etiket: meteoroloji, hava, hava durumu,meteoroloji nedir

 Yıldırım Nedir?

Tek bir yıldırım, 100,000 amper kadar büyüklükte elektrik akımı oluşturabilir çarptığında insanları ve hayvanları elektrikle yükleyebilirler. Birçok kurban tarlada çalışırken, ata binerken, dışarıda oynarken, spor veya çobanlık yaparken, dağlarda gezerken ya da küçük teknelerle denize açılmışken dolaylı veya doğrudan yıldırım tarafından çarpılmıştır. Yıldırımlardan dolayı olan can ve mal kayıplarını azaltabilmemiz için insanlarımızın açık arazide, bina içinde ve otomobilde nasıl davranmaları gerektiği ve yıldırımla ilgili uyarıların, ilk yardım hakkındaki bilgilerin, gerekli zamanlarda hava durumu programları ile verilmesi gerekir. Meteorolojik-Hidrolojik karakterli doğal afetleri deprem gibi diğer doğal afetlerden ayıran en önemli özellik, meteorolojik afetlerin “Önceden Tahmin Edilerek Erken Uyarılarının Yapılabilmesi” dir. Bu özellikten de ...

Kategori : Fizik | Genel | Etiket: yıldırım,yıldırım nedir, yıldırım çarpması, meteorolojik, hidrolojik

 Enerji Çeşitleri Nelerdir

ENERJİ NEDİR ? Bir cisimde bulunan, bir iş meydana getirmeye yarayan güce “enerji” denir. Akan suda, hareket eden bir cisimde, bir makinede ya da insanda her an bir iş meydana getirme gücü olduğuna göre, bunlarda enerji var demektir. Hareket gibi enerji de Fizik biliminin en önemli unsurlarından biridir. Enerji, kimya enerjisi ya da fizik enerjisi şeklinde olabilir. Bir maddenin yanması, bir kimya enerjisi sağlar. Yanma sonucunda meydana gelen ısı, ışık birer enerji çeşididir. Ayrıca, fiziksel değişmelerle de enerji elde edilir. Bütün enerji şekilleri ikiye bölünür: Potansiyel enerji; Kinetik enerji; Bunlara,”durum enerjisi” “hareket enerjisi” de denebilir. Ok atmak için bir yayı ...

Kategori : Genel | Fizik | Etiket: enerji, rizgar enerji, güneş enerji, biyokütle enerji, deniz kökenli enerji, hidrojen enerji, jeotermal nerji

 Şike Nedir?

Şike Nedir? Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiştirmek için maddi veya manevi bir çıkar karşılığı varılan anlaşma. Bir çıkar karşılığı, uzlaşarak bir iş yapma, aldatma. Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiştirmek için maddi veya manevi bir çıkar karşılığı varılan anlaşma. Türkiye futbol federasyonu futbol disiplin talimatının 'hileli ve danışıklı futbol müsabakası' başlıklı 37'nci maddesinde yer alan: 'hileli ve danışıklı futbol müsabakası yapan, yaptıran kişiler ve aracıları en az bir yıl müsabakadan men cezası veya o kadar süreyle hak mahrumiyeti ve teşekküller futbol federasyonu'nca küme düşürme ...

Kategori : Genel | Etiket: şike, şike nedir? , teşvik, teşvik primi, spor, sporda şike

 Samur (martes Zibellina)

Samur (martes Zibellina) Alm. Zobel (m), Fr. Zibeline (f), İng. Sable. Familyası: Sansargiller (Mustelidae). Yaşadığı yerler: Kuzey Avrupa ve Asya 'nın ağaçlık alanlarında. Özellikleri: Değerli kürkü için avlanan etçil bir memeli. Kuyruk dâhil 60 cm boyundadır. Ömrü: 10 yıl kadar. Çeşitleri: Su samuru ayrı bir türüdür. Sansargiller familyasından, yumuşak derili postu için bol miktarda avlanan etçil bir memeli. Konik başlı, ince uzun vücutludur. Sırtı koyu ve sarımtrak kahverengi tüylüdür. Gerdanı turuncu, alnı gri lekelidir. Kuyruğu hâriç 45 cm olanları vardır. Kuyrukaltı bezlerinden kokulu bir sıvı salgılar. Rusya 'dan, Japonya 'ya kadar olan geniş bir alanda rastlanır. Rus samuru olarak da bilinir. Çok ...

Kategori : Hayvanlar | Genel | Etiket: Samur (martes Zibellina)

 Samuelson, Paul Anthony

Samuelson, Paul Anthony 1970 'te ekonomi dalında Nobel Mükâfatı alan Amerikan iktisatçısı. Siyâset alanında da tanınmış bir şahsiyettir. 15 Mayıs 1915 'te İndiana eyâletinin Gary şehrinde doğdu. Chicago Üniversitesinde iktisat tahsili yaparak, 1935 'te buradan, 1941 'de de Harvard Üniversitesinden diploma aldı. 1940 'tan sonra Massachusetts Institute of Technologyde (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ekonomi öğretmenliği yaptı. 1947 'de Amerikan Ekonomik Derneğinin ilk olarak verdiği BatesClark madalyasını kazandı. 1951 'de Amerikan Ekonometri Derneğinin başkanlığına ve bu derneğin neşrettiği Ekonometri dergisinin editörlüğüne seçildi. Bu târihten sonra yazdığı makalelerle, ortaya çıkan ekonomik problemlerin çözüm yollarına işâret etti. Devletin, bilgisine, yol göstericiliğine ehemmiyet verdiği bir kişi ...

Kategori : Genel | Etiket: Samuelson, Paul Anthony

 Salepgiller (orchidaceae)

Salepgiller (orchidaceae) Yapraklar tabanda gövdeyi sarıcı, üsttekiler ise almaşlıdır. Çiçekler salkım veya başak şeklinde toplanmışlardır. Çiçekleri açtığı zaman, çiçek kendi ekseni üzerinde 180 derece döner ve ovaryum burkulur. Bu özellik bu familya için karakteristiktir. Çiçek örtüsü altı parçalıdır ve parçalar iki halka üzerinde sıralanmışlardır. İç halkadaki orta taç yaprağı dudak şeklini almış olup, genellikle mahmuzludur.Bu familya, 450 cinsi ve 15.000 kadar türü ihtivâ eder. Türkiye 'de 20 cins ve 60 civârında türü vardır. Kıymetli ve güzel süs bitkileri ihtivâ ettikleri gibi, tedâvide ve gıdâ olarak kullanılanları da vardır. Meselâ; Salep, vanilya, katleya vs. bu familya bitkileridir.

Kategori : Genel | Etiket: Salepgiller (orchidaceae)

 Saka (carduelis Carduelis)

Saka (carduelis Carduelis) Alm. Stieglitz (m), Fr. Chardonnoret (m), İng. Goldfinch. Familyası: İspinozgiller (Fringillidae). Yaşadığı yerler: Avrupa, Kuzey Afrika ve Sibirya 'nın ağaçlık bölgelerinde. Özellikleri: 13 cm boyunda, hoş renkli ve güzel ötücü bir kuş. Tâne ve böcek yer. Ömrü: 20-25 yıl. Çeşitleri: Tek türdür. Kanarya ile eşleşmesinden meydana gelen melezleri de vardır. İspinozgiller âilesinden, serçe iriliğinde, renkli ve güzel sesli bir kuş. Kafeste gagası ile su sıçrattığından saka kuşu adı ile anılır. Ökse kuşu olarak da bilinir. Baş ve boynu kırmızı, sırtı kahverengi tüylüdür. Kanat ve kuyruğu siyah, karın altı beyazdır. Hafif çatallı kuyruğunun üstünde beyaz çizgiler bulunur. Dalgalı bir uçuşu vardır. ...

Kategori : Hayvanlar | Genel | Etiket: Saka (carduelis Carduelis)

 Sağırlık

Sağırlık Alm. Taubheit (f), Fr. Surdité (f), İng. Deafness. İnsanın çevresindeki sesleri kısmen veya tamâmen duymaması hâli. Bir insanın çevresine sosyal ve ekonomik yönden uyum sağlayabilmesi için işitme fonksiyonunun normal olması gerekir. İşitmeme tek taraflı olabildiği gibi iki taraflı da olabilir. Doğuştan olabildiği gibi sonradan da meydana gelebilir.İşitme olayı oldukça karmaşık bir mekanizma vâsıtasıyla olur. Bu mekanizmada, ses enerjisinin salyangoz kabuğu şeklindeki kaklea isimli iç kulak organında sinirlerle taşınabilen elektrik enerjisine dönüşmesi ve bunun beynin işitme merkezine taşınması söz konusudur.İşitme kaybı ya iç kulağa kadar olan iletimdeki bir bozukluğa bağlı olabilir, yâhut işitmeyle ilgili sinir liflerinde veya beyin işitme merkezindeki bir ...

Kategori : Genel | Etiket: Sağırlık