Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Kimya Kimyasal Element

Kimyasal element Element , aynı cins atomlardan meydana gelen saf madde . Bir element insan vücudunda yüzde miligram mertebesinde bulunursa bu elemente makroelement ( majörelement , plastik element ) denir . Diğerlerine nazaran daha az oranda ( yüzde mikrogram mertebesinde ) bulunanlara ise izelement ( oligoelement , minörelement , katalitik element ) adı verilir . Minörelementler genellikle enzim , hormon gibi vücutta önemli fonksiyonu olan maddelere bağlı olarak görev yaparlar . Alkali ve toprak alkali metaller bileşikler halinde ve çeşitli durumlarda , ...

Kategori : Kimya | Etiket: imyasal elementler, periyodik cetvel

 Fotosel Nedir

Fotosel hakkında bilgi Photo Cell dilimizde Fotosel olarak da geçmektedir . Üzerine düşen ışığın şiddetiyle orantılı olarak voltaj üreten ışık algılayıcısıdır . Pozometrelerde , hırsız alarm sistemlerinde , otomatik açılır kapanır kapı sistemlerinde , otomatik çalışan gece lambalarında kullanılmaktadır . Üzerine ışık düştüğü zaman akım , gerilim gibi elektrikli olaylar meydana getiren eleman . Çalışması , 1887'de keşfedilen fotoelektrik olayına dayanır . Morötesi ışınların kurşun , arsenik , Altimon sülfürleri , gibi maddelerin elektronlarını serbest bıraktırarak yayılması neticesi tesbit edilen fotoelektrik ...

Kategori : Fizik | Kimya | Etiket: fotosel nedir, doğal fotosel, fotosel kullanım alanları, fotoselin önemi

 Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerji Enerji , günümüzde tüm dünya ülkelerinin en başta gelen sorunları arasındadır . Bunun en önemli nedenleri nüfus artışı , sanayileşme ve yaşam standartlarının yükselmesi olarak gösterilmektedir .   Tüm dünyada hızlı bir artış gösteren enerji gereksiniminin büyük bir kısmı , bir süre daha fosil yakıtlar ve hidrolik enerji ile karşılanabilecektir . Fosil yakıtların kısa bir dönemde tükenmesi ve bir süre sonra bunların yerini yeni enerji kaynaklarının alması beklenmektedir . Son yıllarda bütün ülkeler yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesine özen göstermektedir .   Jeotermal enerji; yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu , sıcaklığı sürekli 200 den ...

Kategori : Fizik | Kimya | Etiket: Jeotermal Enerji

 Süper İletkenlik

SÜPER İLETKENLİK Luchent Technologies Bell laboratuvarlarında görevli bir araştırmacı eski bi , top biçimindeki karbon molekülleri ve bunların arasını açacak "dolgu malzemesi"kullanarak yüksek sıcaklıkta süperiletkenlik yarışında çıtayı olağanüstü bir yüksekliğe taşıdı . Hendrik schön ve iki ekip arkadaşı , başka bileşimlerle genişletilmiş kristalini , bir transistörün ortasına yerleştirerek 117 kelvin gibi yüksek bir sıcaklıkta elektriği dirençsiz ileten bir süperiletkene ulaşmayı başardılar . Kelvin , bizim kullandığımız Celcius ( santigrad ) sıcaklık ölçeğiyle aynı olan , ancak başlangıç noktası olarak suyun donma derecesini 0 C değil , mutlak sıfır denen ve elektronların hareket yeteneğini yitirdiği -273 , 60 C"yi alan bir sıcaklık ...

Kategori : Felsefe | Kimya | Etiket: süper iletken nedir, süper iletkenlik

 Enerjinin Korunumu

ENERJİNİN KORUNUMU Bir sistemdeki enerji; kinetik ve potansiyel gibi çok farklı türler halinde bulunabilir . Bu enerji türleri kendi aralarında dönüşüme uğrayabilir . Örneğin elektrik enerjisi ütüde ısıya , ampulde ışığa , çamaşır makinesinde ise hareket enerjisine dönüşür . Enerji kaybolmadan bir türden başka bir tür enerjiye dönüşür . Toplam enerji daima sabittir . Toplam enerji sabit ise , bir tür enerji azalırken başka bir tür enerji aynı oranda artar . Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemlerde kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı sabittir . Sürtünme olmadığı için ısıya dönüşen enerji olmaz . Mekanik enerji toplam ...

Kategori : Fizik | Kimya | Etiket: enerjinin korunumu

 Basınç

BASINÇ Yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygular . Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerinde bir basınç oluşturur . Buna göre basınç , kuvvetin bir etkisidir . Katıların Basıncı Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir . Basınç = Dik Kuvvet / Yüzey alanı Basınç P , kuvvet F ve yüzey alanı da S ile gösterilirse , P = F / S olur . Bu bağıntıya göre , kuvvet sabit ise , basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır . Eşit ağırlıktaki tavuğun bataklıkta ördekten daha fazla batmasının nedeni , tavuğun ...

Kategori : Fizik | Kimya | Etiket: basınç, katıların basıncı, sıvıların basıncı, gazların basıncı

 Dmitri Mendeleev

PERİYODİK TABLOYU KİM HAZIRLADI? Periyodik tablo , bilinen tüm elementleri belirli bir düzene göre içeren ve incelemeyi kolaylaştıran bir sistemdir . İlk olarak 1867 yılında J . A . R Newlands , elementleri artan atom kütlelerine göre sıralamış ve bir elementin , kendisini izleyen sekizinci elemente benzer özellikler gösterdiğini ifade eden "Oktavlar Yasası"nı ortaya koymuştu . Daha sonra 1869 yılında Dmitri Mendeleev , benzer özellikler taşıyan elementleri arka arkaya dizdiğinde , atom kütlesine dayanan bir tablo elde etmiş ve o zamanlar bilinmeyen bazı elementlerin ( skandiyum ...

Kategori : Biyografi | Bilim | Kimya | Etiket: Dmitri Mendeleev, peryodik tabloyu kim buldu, periyodik tablonun icadı, ilk periyodik tablo

 Periyodik Cetvel

PERİYODİK TABLO BİZE NELER ANLATIYOR?     Periyodik tabloyu kullanarak , her element hakkında belirli bilgiler elde edebiliriz . Örneğin , 1 kilogramlık bir karbon bloğunda kaç karbon atomu bulunduğunu tayin etmek için , karbon atomunun bağıl atom kütlesini kullanmamız yeterli .     Bağıl Atom Kütlesi: Bir elementin , atom kütle birimi ( atomic mass units: amu ) cinsinden ortalama kütlesini belirtir . Bu rakam , sıklıkla elementin izotoplarının da ortalama kütlesini belirttiği için , ondalıklı bir sayıdır . Bir elementin bağıl atom kütlesinden atom numarasının ( proton sayısının ) ...

Kategori : Kimya | Bilim | Etiket: peryotik tablo elementler, metaller, ametaller, lantanidler, aktinidler, soygazlar, elementlerin simgleri, alkali metaller

 Temel Kimya Yasaları

TEMEL KİMYA YASALARI  A .      KÜTLENİN KORUNUMU YASASI ( LAVOISIER YASASI )   Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir . Buna göre: X + Y ® Z + T tepkimesinde X ve Y girenler ( reaktif ) olup , Z ve T ( ürünler ) ’ye kütlece eşittir . Kimyasal maddelerin kütleleri atom sayıları ile orantılı olduğundan tüm kimyasal tepkimelerde atom sayıları korunur .  Örn; 1 mol C atomu 12 gram , 1 mol O2 molekülü 32 gramdır . Buna göre 1 mol C atomu 44 ...

Kategori : Kimya | Etiket: Kütlenin Korunumu Yasası (Lavoisier Yasası), Sabit Oranlar Yasası (Proust Yasası), Katlı Oranlar Yasası (Dalton Yasası), Hacim Oranları Yasası (Gay-Lussac Yasası) , Kimyasal Tepkimeler Bileşik Formüllerinin Bulunması,

 Radyoaktive

Radyoaktive Radyoaktiflik: Bazı elementler dışarıdan müdahale olmadığı halde gözle görünemeyen bir ışınım yaparlar , bu tür elementlere "radyoaktif element" ışınım yayma olayına ise "radyoaktiflik" ( doğal radyoaktiflik ) denir . Nötron ve proton sayıları birbirine eşit olmayan elementlere karasız elementler denir , kararsız elementler kararlı hale geçebilmek için ışınım yaparlar ve bu yüzden radyoaktiftirler , ayrıca atom numarası 83'den büyük olan tüm elementler radyoaktiftir .   Karalı bir atom çekirdeği üzerine alfa , proton ve nötron gibi ışınlar gönderilirse atom kararsız hale gelir . Bu olaya "yapay ...

Kategori : Kimya | Etiket: Radyoaktivite, Alfa ışıması , Gama ışıması , Beta ışıması, Çekirdek Tepkimeleri