Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Ekonomi Kart Çeşitleri, Kredi Kartı Çeşitleri

Mal ve hizmet alımı amacıyla kullanılan kartlar çok değişik isimlerle anılmaktadır. Plastik kart, plastik para, ödeme kartı, banka kartı, kredi kartı, debit kart, ATM kartı, çek kartı, ortak kart, mağaza kartı, akıllı kart, chip kart, affınity kart, harcama kartı, sanal kart ve gold kart bu deyimlerin en önde gelenleridir. Ödeme kartlarının en önemli ortak özellikleri mal ve hizmet satın alma amacıyla kullanılmaları ve plastik hammaddesinden imal edilmeleridir. Aşağıda başlıca kart türleri kavramsal boyutta ele alınarak açıklanmıştır.    Plastik Kart / Plastik Para  Günümüzde paranın tedavül hızı ve kötü kullanımından dolayı ...

Kategori : Ekonomi | Etiket: visa, master, american express, diners, debit, kredi kartı, banka kartı

 Nümizmatik Bilimi (Numicmatic) Para Bilimi Nedir?

Sikke ve madalyonların tarihi ve tanımıyla uğraşan; Tarih biliminin alt kolu olan bilim dalının adıdır. Sikke anlamına gelen Grekçe "nomisma" ile Latince "numisma" kelimelerinden türemiştir. Bu bilim dalında uzman kişilere "Nümizmat" adı verilir. Flavius Dalmatius Nümizmatik, incelediği nesnelerin zamanla bozulmaması sayesinde sikke ve madalyalarda kullanılan alaşımları ve bunların ağırlıklarını, paraların yeryüzünde dağılımı ve yayılım alanlarını ortaya koyarak; coğrafyanın, tarihinin, dinler ve gelenekler tarihinin, sanat tarihinin ve çeşitli devirlerdeki ticaret sistemlerini inceleyen ekonomi tarihinin başlıca yardımcısı olmuştur.Para koleksiyonculuğu anlamında da kullanılır. Para koleksiyonculuğunun başlangıcı Romalılar'a dek ulaşır. Dünyaca ünlü Sezar, Pompeius ilk para ...

Kategori : Bilim | Ekonomi | Tarih | Etiket: para,numicmatic,nümizmatik,nümismatik,flavius dalmatius,para bilimi

 Türkiye Ekonomisi ( 1923-1993 )

TÜRKİYE EKONOMİSİ ( 1923-1993 )  1923-1980 Yılları Arasında Türkiye Ekonomisi: 1920'lerden günümüze kadar Türkiye ekonomisi tarihini incelerken üç iktisat kongresinin de ekonomi politikalarında önemli değişimlerin yaşandığı dönemlerin başlarına rastladığı gözlenmektedir . Bu açıdan iktisat kongrelerinin ekonomik hayata yön verme işlevleri olmuştur . Birinci İktisat Kongresinin düzenlendiği 17 Şubat 1923 tarihinde , Kurtuluş Savaşından galip olarak çıkan Türkiye , iktisadi açıdan Osmanlı İmparatorluğundan devraldığı "Duyunu Umumiye" ile karşı karşıya kalan , halkın büyük çoğunluğu fakir ve eğitimsiz , sanayi kuruluşları yok denecek kadar az ve ...

Kategori : Ekonomi | Etiket: türkiye ekonomisi, ekonomik durum

 Enflasyon Nedir

ENFLASYON NEDİR - NEDEN KAYNAKLANIR VE TÜRKİYE�DEKİ DURUMU Enflasyonun temel mekanizmaları , tarihi bir perspektif içinde Türkiye'de günümüze kadar olan gelişmelerin özeti . Enflasyon genel fiyat seviyesindeki artış , ölçüsü TÜFE ve TEFE . Fiyat seviyesindeki artış neye kıyasla? Kullandığımız para birimine oranla . Banknotlardan önce para altın , gümüş , bakır gibi kıymetli metallerden yapılıyordu . Tarih içinde , dünyada yeni altın ve gümüş madenlerinin keşfedildiği dönemlerde bu metaller ve bunlardan yapılan paralar cinsinden bir fiyat enflasyonu görüyoruz Yani başka bir açıdan parayı ...

Kategori : Ekonomi | Etiket: Enflasyon Nedir Neden Kaynaklanır ve Türkiyedeki Durumu

 Endonezya Cumhuriyeti Ekonomik Durumu

Endonezya Cumhuriyeti Genel Ekonomik Durum Güneydoğu Asya ile Avustralya anakaraları arasında uzanan bir adalar grubu devleti olan Endonezya’nın karasuları toplam yüzölçümünün yaklaşık olarak dört katı kadardır . Kuzeyde Malezya , doğuda Papua Yeni Gine ile komşu olup batısında ve güneyinde Hint Okyanusu bulunmaktadır . Sadece Papua Yeni Ginesi ile kara sınırı bulunmaktadır . 13 bin kadar adasıyla Endonezya pek çok önemli ticari ve stratejik su yollarını kontrol etmektedir . Endonezya topraklarının yarısından fazlası ormanlık olup önemli bir bölümü de dağlık ve volkaniktir . Bağımsızlığını ...

Kategori : Ekonomi | Etiket: endonezya tarihi, edonezya coğrafi özellikleri , endonezya para birimi, nüsuf ve sosyal hatay

 Azerbaycan Ekonomisi

AZERBAYCAN'IN EKONOMİK YAPISI  TARIM Azerbaycan dünyanın en değişik iklim tiplerine sahip ülkelerden biridir . Doğu ve orta kısımları alçak ve düzlük olduğu için , kışları ılık ve çok sıcak geçer , güneydoğu kısmı ise nemli subtropikal iklime sahiptir . Bölgeye düşen yıllık yağış miktarı 1200-1400 mm’dir . Diğer bölgeler ise , kurak ve yarı kurak görünüme sahiptir . Azerbaycan’ın toprak büyüklüğü 8 . 641 . 500 hektardır . Ülke topraklarının 4 . 682 . 100 hektarını tarıma elverişli alanlar ve ormanlar teşkil etmektedir . Bu miktarın ancak 1 ...

Kategori : Ekonomi | Etiket: azerbeycan eknomisi, ekonomik yapısı