Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Tiyatro Tiyatro Nedir? Tiyatro Çeşitleri . Tiyatro Terimleri .

Tiyatro nedir . Tiyatro çeşitleri . Tiyatro terimleri .   Tiyatro , nedir? seyirciler önünde , oyuncuların sahnede canlandırmaları amacıyla yazılmış eserlere denir . Bir sahne sanatıdır . Tiyatro eseri , olayları oluş halinde gösterir . Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir . Bir sahnede , seyirciler önünde oyuncuların temsil etmesi amacıyla yazılmış edebi eserdir . Yunanca “theatron”dan doğmuştur . Temsil yeri ve eser , tiyatronun edebiyat öğesidir . Bu edebiyat öğesi yanında tiyatro kavramı içinde oyunculuk , ...

Kategori : Tiyatro | Etiket: Tiyatro nedir Tiyatro çeşitleri Tiyatro terimleri terim

 Tiyatro Ve Tarihi

TİYATRO VE  TARİHİ  Tiyatro;trajedi , komedi , dram gibi sanatsal yazınsal türlerin ortak adı ve bu tür yapıtları yazma yada oynama sanatıdır .   Aristoteles 'in Poetika 'sından bu yana tiyatro bir mimesis sanatı yani gerçeği taklit eden bir sanattır . Bununla birlikte Aristoteles , tiyatroyu şiir , trajedi ve destandan ayırır ; tiyatro insan eylemlerini taklit eder ve böylece genellikle hikaye diye adlandırılan şeye bağlı olarak seyirciye bir dizi olay sunar . çağdaş bir tipoloji açısından tiyatronun özel durumu hem müzik ve dans gibi bir eylem sanatı olması hem ...

Kategori : Tiyatro | Etiket: tiyatronun tarihi, tiyatro ve tarihi, tiyatro tarihi

 Türk Edebiyatına Tiyatronun Girişi , Gelişimi Ve İlk Eserler

TÜRK EDEBİYATINA TİYATRONUN GİRİŞİ , GELİŞİMİ VE İLK ESERLER                    TÜRKİYE' DE TİYATRO               Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat döneminde girmiştir . Bu dönemden önceyse , Türklerin Anadolu'da geliştirdikleri , dramatik olan veya olmayan seyirlik oyunları vardı . Buna göre Türkiye'de genel anlamda tiyatronun gelişimi siyasal tarihin dönüm noktalarına ve bu dönemlerin toplum ve kültür alanlarındaki etkilerine göre dört dönemde incelenir;                                a ) Geleneksel Türk Tiyatrosu ( 1839 öncesi )                 b ) Tanzimat ve İstibdat Dönemi Türk Tiyatrosu ( 1839-1908 )                 c ) Meşrutiyet Dönemi Türk ...

Kategori : Tiyatro | Etiket: Türkiyede Tiyatro , Geleneksel Türk Tiyatrosu, Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu, Meşrutiyet Dönemi Türk Tİyatrosu, Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu

 Tiyatronun Gelişimi

TİYATRO  Tiyatro , insan hayatında geçmiş , geçebilecek olayların , taklit ve benzetme yoluyla belli yerlerde bir seyirci topluluğu önünde canlandırılması sanatıdır .         Tiyatro , hayatın bir kopyası olduğu , aynı zamanda konusu bakımından , harekete , sese , bazen ise müziğe yer verdiği için , güzel sanat dalları içinde en ilgi çekicilerinden biridir .         Tiyatro Eski Yunanistan'da doğmuştur . Hayatın , maddi , manevi her davranışını bir masala , bir mitolojiye bağlıyan bu insanlar zevk , eğlence , ...

Kategori : Tiyatro | Etiket: tiyatro nun gelişimi TİYATRONUN GELİŞİMİ orta çağda tiyatro tiyatronun tarihi

 Seyirlik Oyunlarımız

Seyirlik Oyunlarımız Karagöz Gölge oyunu olan Karagöz , karanlıkta beyaz bir perdenin arkasında yakılan ışıkla , deriden kesilmiş ve renklendirilmiş insan ve hayvan tasvirlerinin perdeye aksetmesi şeklinde oynatılmaktadır . Karagöz , deve veya manda derisinden yapılan tasvir adı verilen insan , hayvan veya eşya şekillerinin çubuklar yardımıyla arkadan verilen ışıkla beyaz perde üzerinde hareket ettirilmesi esasına dayanan gölge oyunudur . Oyun adını , baş kişisi olan Karagöz'den almaktadır . Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli türlerinden biri olan Karagöz , Perde Oyunu , Gölge Oyunu ...

Kategori : Tiyatro | Etiket: karagöz ve hacivat tiyatro oyunlarımız perde oyunları gölge oyunları

 Modern Türk Tiyatrosu

MODERN TÜRK TİYATROSU  Cumhuriyet devri:             Modern Türk Tiyatrosundan kasıt Cumhuriyetin ilanından günümüze dek olan zamandır . Osmanlı imparatorluğunun çöküşü ve Cumhuriyetin ilanı ile tiyatro gibi kamusal görevini en yaygın biçimde gerçekleştirecek bir sanat dalının gelişmesi için olanaklar hazırlanmıştır . Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bocalama , daha sonra ortaya çıkan bilinçlenme , sorunların tanınması ve çözümlenmesi bu  döneminin getirdiği olgulardır . Devletin sanatı desteklemesi ile teknik kadrolar gelişmiştir . Halk evleri yoluyla eğitim , ödenekli tiyatroların ve okulların kurulması Cumhuriyetin getirdiği değişikliklerdir . Ancak bu ilgi sonradan azalmış ve ortaya çıkan gevşeklik ...

Kategori : Tiyatro | Etiket: modern turk tiyatrosu MODERN TÜRK TİYATROSU cumhuriyet dönemi tiyatro tiyatronun tarihi

 Gölge Oyunu ( Karagöz - Hacivat )

  Gölge Oyunu ( Karagöz - Hacivat ) Tarihçesi : Gölge oyunu;deriden yapılan tasvirlere arkadan vuran ışığın tasvirlerin gölgesini beyaz bir perde üzerine yansıtması temeline dayanır . Gölge oyunu doğu kültürlerine özgü bir sanattır ve ortaya çıkışı hakkında değişik rivayetler vardır . Bir rivayete göre Çin hükümdarı Wu ( M . Ö . 140-87 ) karısının ölümü üzerine derin bir üzüntüye kapılır . Şav Wong adlı bir çinli , hükümdarın üzüntüsünü hafifletmek için sarayın bir odasına gerdiği beyaz bir perdenin arkasından geçirdiği bir kadının ...

Kategori : Tiyatro | Etiket: karagöz ve hacivat karagöz oyunu gölge oyunu karagöz ve hacivat oyunu karagöz ve hacivatın tarihçesi