Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Hayvanlar Samur (martes Zibellina)

Samur (martes Zibellina) Alm. Zobel (m), Fr. Zibeline (f), İng. Sable. Familyası: Sansargiller (Mustelidae). Yaşadığı yerler: Kuzey Avrupa ve Asya 'nın ağaçlık alanlarında. Özellikleri: Değerli kürkü için avlanan etçil bir memeli. Kuyruk dâhil 60 cm boyundadır. Ömrü: 10 yıl kadar. Çeşitleri: Su samuru ayrı bir türüdür. Sansargiller familyasından, yumuşak derili postu için bol miktarda avlanan etçil bir memeli. Konik başlı, ince uzun vücutludur. Sırtı koyu ve sarımtrak kahverengi tüylüdür. Gerdanı turuncu, alnı gri lekelidir. Kuyruğu hâriç 45 cm olanları vardır. Kuyrukaltı bezlerinden kokulu bir sıvı salgılar. Rusya 'dan, Japonya 'ya kadar olan geniş bir alanda rastlanır. Rus samuru olarak da bilinir. Çok ...

Kategori : Hayvanlar | Genel | Etiket: Samur (martes Zibellina)

 Saka (carduelis Carduelis)

Saka (carduelis Carduelis) Alm. Stieglitz (m), Fr. Chardonnoret (m), İng. Goldfinch. Familyası: İspinozgiller (Fringillidae). Yaşadığı yerler: Avrupa, Kuzey Afrika ve Sibirya 'nın ağaçlık bölgelerinde. Özellikleri: 13 cm boyunda, hoş renkli ve güzel ötücü bir kuş. Tâne ve böcek yer. Ömrü: 20-25 yıl. Çeşitleri: Tek türdür. Kanarya ile eşleşmesinden meydana gelen melezleri de vardır. İspinozgiller âilesinden, serçe iriliğinde, renkli ve güzel sesli bir kuş. Kafeste gagası ile su sıçrattığından saka kuşu adı ile anılır. Ökse kuşu olarak da bilinir. Baş ve boynu kırmızı, sırtı kahverengi tüylüdür. Kanat ve kuyruğu siyah, karın altı beyazdır. Hafif çatallı kuyruğunun üstünde beyaz çizgiler bulunur. Dalgalı bir uçuşu vardır. ...

Kategori : Hayvanlar | Genel | Etiket: Saka (carduelis Carduelis)

 Süngerler (Porifera)

Alm . Schwmmtiere ( m . pl . ) , Fr . Spongiaires ( m . pl . ) , éponges ( f . pl . ) , İng . Sponges . Su diplerinde , kayalar , hayvan kabukları veya zemin üzerine yapışarak yaşayan basit yapılı , omurgasız hayvanların bir şubesi . Parlak sarı , turuncu , kırmızımtrak , siyah ve menekşe renkli olabilirler . Belli bir şekilleri yoktur . Vazo , ...

Kategori : Genel | Hayvanlar | Etiket: Süngerler (porifera)

 Süne (Eurigaster İntegriceps)

Alm . Konwurm ( m ) , Fr . Charançon ( m ) , İng . Shield-bug . Familyası: Pentatomidae . Yaşadığı yerler: Yurdumuzda özellikle , Güney Doğu Anadolu 'da . Kışın dağlarda bitki yaprakları altında , baharda ekin tarlalarında . Özellikleri: Sokucu-emici ağız tipi bir ekin böceği . Bitkileri sokup emdiğinden buğday ekinlerinde önemli ziyanlara yol açar . Çeşitleri: Yurdumuzda tek türü bilinir . Hortumlu böcekler ( Rynchota ) takımının , yarım kanatlılar ( Hemiptera ) alt takımından pis ...

Kategori : Genel | Hayvanlar | Etiket: Süne (eurigaster İntegriceps)

 Sincap (Sciurus Vulgaris)

Alm . Eichhörnchen (n) , Fr . Écureuil (m) , İng . Squirrel . Familyası: Sincapgiller (Sciuridae) . Yaşadığı yerler: Avrupa ve Kuzey Asya 'nın ormanlık bölgelerinde . Afrika ve Amerika 'da yaşayan farklı türleri de vardır . Özellikleri: Ağaçlarda daldan dala sıçrayan çevik ve hareketli bir hayvan . Geriye doğru kıvrılan, uzun tüylü ve kabarık kuyrukları tipiktir . Ömrü: 10 yıl kadar. Çeşitleri: Birçok türü vardır: Âdi sincap, kızıl sincap, doğu gri sincabı, tilki sincabı, püskül kulaklı ...

Kategori : Genel | Hayvanlar | Etiket: Sincap (sciurus Vulgaris)

 Lama (Lama Glama)

  Alm . Lama , Fr . Lama , İng . Lama . Familyası: Devegiller . ( Camelidae ) . Yaşadığı yerler: Güney Afrika 'daki Peru , Bolivya ve Arjantin 'in 5000 metreye kadar olan dağlık bölgelerinde evcil olarak beslenir . Özellikleri: Nârin vücutlu , uzunca boyunlu ve ince bacaklıdır . Deveden küçük olup , hörgücü yoktur . Geviş getirir . Kızınca tükürür . Ömrü: 40-50 sene . Çeşitleri: Yeni Dünyâ 'da yaşayan bir türdür . Güney Amerika 'da yaşayan deve görünüşlü , ...

Kategori : Hayvanlar | Etiket: Lama (lama Glama)

 Balina

Balina Balinalar genellikle kalabalık sürüler halinde ve soğuk sularda yaşarlar . Balina türlerinin boyları 30 metreyi , ağırlıkları 200 tonu bulabilir . Okyanuslarda yaşayan sıcak kanlı memeli hayvanlardır . Tüm memeliler gibi onlarda yavrularını doğurarak dünyaya getirirler ve kendi sütleri ile beslerler . Yine türlerine bağlı olarak 70 yıl ile 90 yıl arası ömürleri vardır . Küresel balina avı endüstrisinin hayatta kalan son balina türlerini de yok etmeyi hedefliyor . Bazı balina türleri koruma programları altına alınmasına rağmen , bu hayvan katliamları devam ediyor ve balina nesillerinin devam edip edemeyeceği sorusu hala akıllarda . Balinaların yüzyüze olduğu ...

Kategori : Hayvanlar | Etiket: Balina

 Böcek Türleri

    Karınca   2-4 mm büyüklüğünde siyahtan kahverengiye , kırmızıdan siyaha kadar renklerde bir ...

Kategori : Hayvanlar | Etiket: bit, kene çıyan, kırkayak, fare, akrep hamamböceği

 Karıncalar

KARINCA TOPLUMU Karınca Kimliği ...

Kategori : Hayvanlar | Etiket: karıncalar , karınca çeşitleri , karıncaların hayatı , karıncalar da iş bölümü , kraliçe karınca ,işci karıncalar ,asker karıncalar

 Baykuş

BAYKUŞ Baykuş , Strigiformes ( gece yırtıcıları ) takımından gece avlanan yırtıcı kuş Kuşların genel yapısı yürüme ve uçma hareketlerini rahatça yapmaya uygun bir şekilde oluşmuştur . Yürürken ve dururken gövdenin ağırlık merkezi ayakların üzerine düşer . Bu sırada kanatlar katlanmış durumda gövdenin iki yanına yapışık olarak durur . Kuşların iskeleti incelendiğinde kemiklerin ince , içlerinin boş ve birçok yerinde belirli delikler bulunduğu görülür . Başları büyük ve tüylüdür . Kuyrukları kısa olmakla beraber , kanatları enli ve uzundur . Bir kısmının kanat açıklığı , bir adam boyuna ulaşır . Serçe ...

Kategori : Hayvanlar | Etiket: baykuş, baykuşların özellikleri, baykuş familya