Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Coğrafya Ankara

Ankara Ankara'nın Selçukluların eline geçmesi , Malazgirt savaşından sonra 1073 yılına rastlar . Ankara gibi Bizans kentlerine Türklerin kitle halinde girmesi 11 . yüzyılın son çeyreğinden sonra başlar . Türkler büyük bir hızla kırsal alana yerleştiler ve tarımsal üretime katıldılar . Daha sonra 12 ve 13 . yüzyıllarda Selçuklu sultanlarının da çabasıyla transit ticaret bir gelişme gösterdi . Ankara 1304'de görevli özerklik vererek Osmanlı Devletine bağladığı Ankara , 1 . Murat zamanında kesin olarak Osmanlı topraklarına bağlandı , 1402 yılında Timur orduları ile osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt arasındaki Ankara Meydan Savaşı ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Ankara

 Alaska

ALASKA ABD'nin yüzölçümü en büyük , nüfusu en az olan eyaletidir . Gerçekten de Türkiye'nin neredeyse iki katı büyüklüğündeki bu eyalette ancak Kütahya ilimizdeki kadar insan yaşar . Alaska sözcüğü , bu eyaletin yerli halklarından olan Aleutlar'ın dilinde “ büyük ülke anlamına gelir . Bu adı hak edecek kadar geniş bir alana yayılmış olan Alaska yüzey biçimleri açısından da büyük farklılıklar gösterir . Kuzey Amerikanın en yüksek dağlarını ve çok geniş düzlüklerini  içeren , kutup bölgesi çöllerinin yanı sıra geniş buzul alanlarıyla kaplı olan bu topraklarda 3 milyondan çok göl ve 12 ırmak sistemi bulunur ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Alaska

 Türkiye ’nin İklimini Etkileyen Faktörler

Türkiye 'nin İklimini Etkileyen Faktörler Ülkemiz ılıman iklim kuşağında yer almaktadır . Ancak , bulunduğu konum itibariyle , ılıman iklim özellliklerinin yanında bazı farklı iklim özelliklerinede sahiptir .        Bu farklılığın oluşmasında; -         Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması . -         Dağların kıyıya paralel uzanması . -         Deniz etkisinin iç kesimlere sokulmaması -         Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması gibi fiziksel özellikler etkilidir . Ayrıca ülkemizin matematik konumu ile özel konumuda iklim farklılıklarını belirleyen faktörleridendir .   1 ) Matematik Konum :        Türkiye 36-42 kuzey enlemleri arasında , Kuzey Yarım Küre'nin Ekvatora daha yakın bir yerindedir . ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: türkiyenin iklimini etkileyen faktörler bakı, dağların uzanışı, yer yüzü şekilleri

 Hortum

Hortum Hortum , kümülus bulutları ile bağlantılı olarak silindir şekilinde dönerek gezen bir rüzgâr türüdür . Bu "hortum" bulutlardan yere kadar uzanır ve büyük yıkıcı güce sahip olan bir doğa felaketidir . Hortumlar hakkında bir bilimsel teori ilk olarak 1917 yılında Alfred Wegener tarafından üretilmiştir ve bu teori günümüzde de doğru olarak kabul edilmektedir . Bir denizin ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum , yerden emdiği sular ile bir "Su hortumu" oluşturur . Bir hortum'un oluşması Bir hortumun meydana gelmesi çok karmaşıktır , ve hâlâ tatmin edici bir bilimsel açıklama ortaya sürülememiştir . ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: hortum

 Asit Yağmurları

Asit Yağmurları Asit Yagmurlari kükürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleserek sülfürik ve nitrik asitli yagmur , kar ya da dolu olusturmasi biçiminde kirlilige yol açmasidir . Bu tür yagmurda tanecikler siste asili olarak süspansiyon olusturabilir ya da en kuru halde birikebilirler . Asit yagmurlarinin verdigi ileri sürülen zararin bir bölümünün aslinda bazi dogal nedenlerden kaynaklandigi yapilan arastirmalar sonucunda anlasilmissa da , petrol ve kömür yanmasindan olusan kükürt dioksit ile otomobil motorlarindan çikan azot oksidin , asit yagmuru sorununu büyük ölçüde siddetlendirdigi kesindir . Kirlilige yol açan tanecikler , kaynaklarindan binlerce kilometre uzaga rüzgarla ...

Kategori : Coğrafya | Etiket:

 Sel

Sel ve Su Baskını Dünyada en sık görülen doğal afet seldir . Tüm “doğal nedenli olağandışı durumlar” a bağlı mal kayıplarının % 40'ı sel nedeniyledir . Sellerin sayısı ve olumsuz etkisi artsa da , ölüm sayısı yıldan yıla azalmaktadır . Ancak yine de tüm dünyada “doğal nedenli olağandışı durumlara” bağlı ölümlerin yarısından fazlası sellere bağlıdır . Ülkemizde ölüme yol açan doğal nedenli olağandışı durumlar arasında seller 2 . sırada yer almaktadır . 1903-2004 yılları arasında ülkemizde 100 ve üstü insanın etkilendiği veya 10 ve üstü ölüme yol açmış 27 sel incelendiğinde , meydana gelen ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: sel ve su baskınları

 Çığ

Çığ Çığ , farklı nedenlerden dağdan aşağıya kayan büyük bir kar miktarıdır . Bol kar yağışı olduğunda , taze kar tabakasının alttaki eski tabakayla iyi kaynaşmaması sonucu , Rüzgarın kaldırdığı büyük bir kar kitlesinin aşağı inerek alttaki kar tabakası üzerinde kayması sonucu , Ve bir hayvan veya kayakçının oynak kar tabakasını çiğneyerek harekete geçirmesi sonucu çığ oluşabilir . Çığın oluşumuna etki eden faktörlerler * Arazi: Eğim ne kadar fazlaysa , tehlike o kadar büyüktür . Yüzde 30'luk bir eğim çığ oluşumu için yeterlidir . Gölgede kalan sırtlarda çığ tehlikesi , güneş gören yerlere ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: çığ, çığ oluşumuna etki eden faktörler, çığ tipleri

 Erozyon

Erozyon Kelime Anlamı: Bir varlığın bir değeri yerine getirilemeyecek şekilde yok olmasıdır . Toprak biliminde ise; yeryüzündeki ana materyalin çeşitli etkenlerle aşınıp taşınması olayıdır . Erozyon , tabiatın normal süreci içinde meydana geliyorsa normal erozyon; insanın tabiattaki toprak , su ve bitki arasındaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana geliyorsa hızlandırılmış erozyon adını almaktadır . Normal erozyon , genellikle insan müdahalesi olmayan yerlerde görülür ve çok yavaş olarak gelişir . Meraların aşırı derecede otlatılması , ormanların tahrip edilmesi ile daha az korunan toprak , su ile kolayca taşınabilmektedir ve erozyon hızlanmaktadır . Yapıcı ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Erozyon nedir, erozyon nedenleri

 Heyelan

Heyelan Kayalardan , döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin , çekimin etkisi altında yerlerinden koparak yer değiştirmesine Heyelan denir . Bazı heyelanlar büyük bir hızla gerçekleştikleri halde bazı heyelanlar daha yavaş gerçekleşirler . Heyelanlar yer yüzünde çok sık meydana gelen ve çok yaygın bir kütle hareketi çeşididir ve aşınmada önemli rol oynarlar . Büyük heyelanlar aynı zamanda topografyada derin izler bırakırlar HEYELANA NEDEN OLAN ETKENLER 1 . Kuvvetli Eğim: Eğimlerin fazla olduğu sahalarda heyelan riski artmaktadır . Bazı sahalarda fay yamaçları dik eğimlerin oluşmasına neden olarak heyelanları kolaylaştırırlar . Yine insanlar kanallar ve ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: heyelan, heyelann edir

 Kasırga

Kasırga Büyük çaplı ve çok şiddetli Beufort ölçeğine göre saatte 75 milden fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgâr . Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hâriç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sıksık meydana gelir . Ağustos , eylül aylarında Antillerde görülür . Batı Büyük Okyanus'unda Tayfun adını alır . Başlangıç ve mevsim sonu kasırgaları , Karaiplerin batısında görülür . Orta Amerika kıyılarının biraz açıklarında Büyük Okyanusunda ve Meksika Körfezinde de sık sık rastlanır . Kasırgalar , mahallî fırtınalar kadar şiddetli sayılmazlar . Orta kuşakta meydana gelen ekstratropik ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: kasırga, kasırga nedir