Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Jeoloji Jeoloji

JEOLOJİ Genel Jeoloji Ankara kenti ve yakın çevresinde gözlenen başlıca formasyonlar; Dikmen Formasyonu , Volkanik Seri , Akhöyük Formasyonu , Ankara Kili ve Alüvyondur . Proje güzergahında ise Ankara kili ve Alüvyon yer alır ( Şekil – 2 ) .   Bölgede temel kaya birimi Paleozoyik-Triyas yaşlı şist ve grovaklardan oluşan yer yer spilit blokları ve kireçtaşı mercekleri içeren Dikmen Formasyonudur .   Alacaatlı ve Balıkuyumcu köyleri ile güneyindeki Dereköy ve Deveci köyleri civarında geniş yüzeylenmeleri bulunan Jura yaşlı Alacaatlı formasyonu egemen olarak kireçtaşları ile temsil edilir . Birim içerisinde marn ...

Kategori : Jeoloji | Etiket: Genel Jeoloji, Yerel Jeoloji