Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Coğrafya Kuraklığın Önemi

Kuraklığın Önemi     Kuraklıkla mücadele etmek için onu çok iyi tanıyıp verimli bir şekilde çalışma yapmak gerekir . Bu nedenledir ki ülkemizin kurak bölgeleri içerisinde yer alan Diyarbakır'ın kuraklık riski çok yüksektir .     Canlılar için alternatifi olmayan temel maddelerin başında gelen su , ilk çağlardan beri insan oğlunun ilgisini çekmiş ve suyu kendi yararlarına kullanmaya çalışmıştır . Bu nedenle ilk yerleşim yeri olarak su kenarları seçilmiştir . Her alanda kullanılır olduğundan değeri artmış ve hatta kimi ilkel kabileler fiziksel ihtiyaçlarının yanında , manevi ihtiyaçlarını da gidermek amacıyla suyu ilah kabul edip tapınmaya başlamıştır .    Tüm ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: kurak kuraklık kuraklığın önemi toprak çatlama susuzluk

 Türkiyenin Platoları

TÜRKİYENİN PLATOLARI                Plato denince akarsular tarafından derince yarılmış vadilerle yarılmış düzlükler akla gelir . Türkiye`nin platolarına değinmeden önce dikkat edeceğimiz en önemli nokta yurdumuzun bütünü ile plato olmasıdır .             Türkiye bu duruma dış güçle tarafından aşındırılarak peneplen hale gelmiş yüzeylerin 4 . zaman başlarında toptan yükselmesiyle erişmiştir . Ancak her yer aynı derece yükselmemiştir . Doğu Anadolu da 2000m olan bu yükselme değeri İç Anadolu da 1000-1500 m , Güney Doğu Anadolu`da 400-800 m , Kocaeli-Çatalca da 200-400 m`ler arasında oluşmuştur ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: platolar, türkiye ,plato , türkiyenin platoları

 Türkiyenin Dünyadaki Yeri Ve Önemi

TÜRKİYENİN DÜNYADAKİ YERİ VE ÖNEMİ       DÜNYADA TÜRKİYE Türkiye'nin konumu:Bir ülkenin coğrafi konumu deyince yeryüzünün neresinde bulunduğu , kıtalara , öteki ülkelere , denizlere , ticaret yollarına göre anlaşılır . Konumun çok önemli sonuçları vardır . Ülkelerin bir çok özellikleri buna bağlıdır . Hatta bazı bilginler coğrafi konumu , ülkelerin alın yazısına benzetirler . Buna göre ülkelerin geçmişi , tarihteki rolleri , bugünkü durumları ve gelecekleri her şeyden önce konumlarıyla ilişkilidir . İşte bu sebeplerle ülkeler incelenirken ilk iş olarak coğrafi konumları ele alınır ve sonuçları araştırılır . Türkiye 36-42 KP arasındadır . Demek ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Türkiyenin Dünyadaki Yeri ve Önemi

 Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri

Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri   KARADENİZ  BÖLGESİ  KONUMU , SINIRLARI  VE  KOMŞULARI: Yurdumuzun  kuzeyinde , Sakarya'nın  doğusundan  Gürcistan'a  kadar  Karadeniz'e  paralel  olarak  bir  şerit  gibi  uzanır . Gürcistan , D . Anadolu , İç  Anadolu  ve  Marmara  Bölgeleriyle  ve  adını  aldığı  deniz  ile  komşudur .   ALANI  VE  NÜFUSU: Gerçek  alanı  olan  143 . 537 Km2  ile  Türkiye  topraklarının  %18'ini  kaplar . Alan  bakımından  3 . Büyüklükteki  bölgemizdir .   Bölge  Doğu-Batı  doğrultusunda  1400 Km , Kuzey-Güney  doğrultusunda  100-200  Km  ile  bir  şeride  benzer . Nüfusu  2000  sayımına  göre  8 . 4  milyondur . Nüfus  yoğunluğu  Km2'ye  59  ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri

 Türkiye 'nin Bitki Örtüsü

Türkiye 'nin Bitki Örtüsü Türkiye , bitki çeşitliliği ve sayısal çokluğuyla dikkati çeken bir ülkedir . Tür sayısı açısından tüm komşu ülkelerden daha zengin olan Tür-kiye’deki bitki türlerinin toplam sayısı yaklaşık on bindir . Türkiye dünyanın bitki bölgelerinden Akdeniz bitki bölgesine girer . Ülkemizde bitki örtü-sünün dağılışı üstünde iklim , toprak ve yüzey şekilleri etkendir . Türkiye’de bunlara bağlı olarak üç farklı bitki topluluğu bulunur . Bunlar Akdeniz , Karadeniz ve iç bölgelerin bitki topluluklarıdır .   1 ) AKDENİZ BİTKİ TOPLULUĞU: Türkiye’nin güney ve batı kesimlerinde doğal bitki örtüsü olan Akdeniz bitki topluluğu uzun ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Türkiye 'nin Bitki Örtüsü

 Türkiyenin Akarsuları Ve Vadileri

TÜRKİYE’NİN AKARSULARI VE VADİLERİ     Türkiye , akarsuların ve buna bağlı olarak vadilerin çok ve sık bulunduğu bir memlekettir . Türkiye’nin yeryüzü şekilleri , ana çizgileriyle , uzun sıradağlar , tek tek yükselen dağlar , platolar , tekneler ve ovalardan oluşmuş bulunduğundan , bu şekiller , akarsuların akıları ve birleşmeleri , denizlere veya içi havzalara uzanmaları bakımından önemli etkiler yapmıştır . Bundan ötürü Türkiye’de çok yer tutan dağ akarsularından , ova çay ve ırmaklarından , plato ırmaklarından , düden derelerinden ve çaylarından söz etmek gerekir . şunu ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Türkiyenin Akarsuları ve Vadileri,Akarsu Havzalarımız, Akarsu Rejimleri, Türkiyenin Başlıca Irmakları

 Türkiyede Akarsular Ve Barajlar

TÜRKİYE’ DE AKARSU ve BARAJLAR    1 . AKARSU                   Yağmur olarak yeryüzüne düşen su üç yoldan dağılır . Bir bölümü güneşin e rüzgarın etkisi ile buharlaşarak , atmosfere geri döner . Bir bölümü birleşerek dereleri ya da çayları oluşturur . Geri kalanı da toprağın altına sızar . Sızan suların büyük bir bölümü sonradan kaynaklar halinde yeniden toprağın üstüne çıkarak akarsulara karışır . Hiç yağmur yağmayan mevsimlerde bile akarsuların akmasını sağlayan işte bu kaynak sularıdır . Eriyen kar ve buzullar da akarsuların beslenmesinde önemli rol oynar . ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: akarsular, başlıca akarsularımız, akarsular ve döküldükleri yerler,barajlar

 Türkiye'nin Ekonomisini Etkileyen Coğrafi Etmenler

Türkiye'nin Ekonomisini Etkileyen Coğrafi Etmenler Türkiye'de Ekonomi Bir bölgede ekonomi , doğal ortamın etkileri altında doğmuş ve gelişmiştir . Türkiye'de ekonominin gelişmesini etkileyen coğrafi etmenler şunlardır . Coğrafi Konum Türkiye enlemine bağlı olarak ılıman kuşakta yer alır . 4 mevsim belirgin olarak görülür . Bu durum tarımsal ürün çeşitliliğini artırıp , turizm faaliyetlerini çeşitlendirmiştir . Kıtalar arasındaki konuma bağlı olarak endüstrileşmiş Batı Avrupa ülkeleriyle petrol üreten Orta Doğu ülkeleri arasında en kısa kara , deniz ve  hava ulaşımı ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Türkiyede Ekonomi, Türkiyede Tarım ve Tarım ürünleri Türkiye de Hayvancılık, Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri , Türkiyede madenler ve enerji kaynakları , Türkiyede endüstri yi etkileyen etmenler, Ulaşım, Turizmin Etkileri

 Türkiye Cumhuriyeti

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ      Türkiye , resmi adı Türkiye Cumhuriyeti , topraklarının bir bölümü Avrupa’da , daha büyük bir bölümü Asya’da yer alan bir Akdeniz ve Orta Doğu ülkesidir . Yüzölçümü , izdüşüm alan olarak 779 , 452 kilometrekaredir . Yüzeyindeki tüm eğimli alanlarla birlikte gerçek alanı ise 814 , 578 kilometrekaredir .       Türkiye genel görünüm olarak doğu-batı doğrultusunda uzanan ve boyu 1600km eni de 600 km olan bir dikdörtgen biçimindedir . Bu dikdörtgenin ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Türkiye Cumhutiyeti,Türkiyenin Doğal Yapisi, Türkiyenin jeopolitik önemi

 Su Akıntıları

  SU AKINTILARI Deniz ve Okyanuslardaki suların kütle halinde yer değiştirmesi ile oluşurlar . Oluşum nedenleri şunlardır: · Yoğunluk ( tuzluluk farkı ) · Seviye farkı · Sürekli rüzgarlar Yoğunluk ve seviye farkından oluşan akıntılar: Denizlerin beslenme ve buharlaşma özelliklerinin farklı olması tuzluluk ( yoğunluk ) ve seviyelerinin de farklı olmasına neden olur . Böylece tuzlulukları ve seviyeleri ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Başlıca kıyı tipleri, dalgalar ve akıntılar,su akıntıları