Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Coğrafya İklim Bilgisi

Atmosfer ve Özellikleri  İklim  Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına iklim denir . İklim , coğrafi ortamın oluşması ve şekillenmesi ile insanların yaşantı ve etkinlikleri üzerinde önemli rol oynar . Örneğin bir yerdeki doğal bitki örtüsü , akarsuların özellikleri , insanların yaşam tarzları , konut tipleri , ekonomik etkinliklerinin türü , iklimin kontrolü altındadır . İklimi oluşturan çeşitli öğeler vardır . Bunlar sıcaklık , ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: iklim bilgisi, iklim nedir, atmosfer, atmosferin katmanları, basınç oluşumu

 İklim Bilgisi

İKLİM                             Bir yerin , uzun bir devre içindeki ortalama atmosfer durumu ile bu durumun gelişmesini gösteren meteoroloji olaylarının bütününe iklim denir .     Türkiye orta iklim kuşağı üzerindedir . Bu kuşağın kuzeyinde kutupsal hava kütleleri , güneyinde ise tropikal hava kütleleri yer alır . Bu nedenle Türkiye yazın tropikal , kışın ise kutupsal hava kütlelerinin etkisi al-tına girer . Deniz seviyesine göre yükseklik , kıyıya koşut dağ sıralarının uzanışı , denize yakınlık ve uzaklık gibi nedenlerle Türkiye’de iklim bazı böl-gesel değişikler gösterir . ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: iklim bilgisi, iklim nedir

 Harita Bilgisi

Harita Bilgisi  Harita , Plan , Kroki  Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü , kroki , plan ya da harita olarak düzleme aktarılır .   Harita : Dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline harita denir . Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için;  - Kuşbakışı görünüme göre çizilmesi , - Arazi üzerindeki uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi gerekir .  UYARI : Kuşbakışı görünüm temel alınarak yapılan çizimlerin harita özelliği taşıyabilmesi için küçültme oranının ( ölçek ) bulunması gerekir ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: harita bilgisi, ölçekler, gerçek uzunluk, harita hesaplamalar

 Finlandiya

Finlandiya DEVLETİN ADI: Finlandiya Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ: Helsinki YÜZÖLÇÜMÜ: 338 . 145 km2 NÜFUSU: 5 . 001 . 000 RESMİ DİLİ: Fince , İsveççe DİNİ: % 88 Protestan , % 12 diğer dinler PARA BİRİMİ: Fin Markkası Bir kuzey Avrupa ülkesi . Doğudan Rusya Federasyonu , kuzeyden Norveç , kuzeybatıdan İsveç , Botni Körfezi , güney ve güneybatıdan Baltık Denizi ( Botni ve Finlandiya Körfezi ) tarafından çevrelenmiştir . Aynı zamanda Aland Adaları da bu ülkeye dâhildir . 60° ve 70° kuzey enlemleri ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Finlandiya tarihi, Finlandiya coğrafi özellikleri , Finlandiya para birimi, Finlandiya nüsuf ve sosyal hatay

 Erozyon

 EROZYON                   Yer yüzündeki engebe ve yükseklikleri deniz seviyesine indirmeye çalışan aşındırma olayıdır jeolojik aşındırma , en geniş anlamı ile , karmaşık tabiat olaylarıdır . Bunlar parça koparıp sürükleyerek litosfer yüzeyini durmadan aşındırır . Yüzeyler özellikle dağlık bölgeler ve çöller gibi bitki örtüsünün bulunmadığı yerlerde çok karakteristik ve belirgin biçimler alırlar . Erozyon un yıkıcı etkisi , vadiler , kanyonlar , dik yarlar yalı yarlar , sirkler , dev kazanlar , mağaralar , güvercin delikleri ve tabii köprüler meydana gelmesine sebep olur .                      Milyonlarca yıl süren Erozyon sonunda ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: erozyon nedir , erozyon çeşitleri, erozyon nasıl oluşur

 Endonezya Cumhuriyeti

ENDONEZYA Devletin Adı: ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: endonezya tarihi, edonezya coğrafi özellikleri , endonezya para birimi, nüsuf ve sosyal hatay

 Ekvatorda Yeralan Ülkelerin Beşeri Özellikleri

1-EKVADOR: Ekvador nüfusunun çoğu İspanyol ve Yerli melezi mestiz olardan oluşur . Nüfusun %9' unu  İspanyol asıllı beyazlar , yaklaşık %10'unu siyahlar oluşturur . Bunlar sömürgecilik döneminde Afrika'da köle olarak getirilen siyahların to-runlarıdır;genellikle ülkenin kuzey kıyılarında yaşarlar . Nüfusun bir bölümü de Avrupalı-Afrikalı melezi mulottalardan oluşur . Sayıları giderek azalan yerliler dağ vadilerinde yaşarlar ve nufusun en yoksul kesimini oluştururlar . 2-endonezya Endonezyalılar Sumatra ve Bornea adalarının iç bölümlerinde yaşayan kabileler , Ba-li'deki gelişmiş Hindu kültürünü kuran insanlar ve Cava'nın uygar Malaylar'ı gibi bir çok değişik halktan oluşur . Ülkede ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: ekvatorda yeralan ülkeler, zaire , kongo , ekvador, gabon , singapur , kolombiya , brezilya

 Ege Bölgesi

EGE BÖLGESİ Coğrafî konumu ve sınırları: Türkiye'nin batısında bulunan Ege Bölgesi adını komşu de­nizden almıştır . Bölgenin kuzeyinde Marmara De­nizi , doğusunda iç Anadolu Bölgesi , güneyinde  Akdeniz Bölgesi ve batısında Ege Denizi yer alır . Ülkemizin Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi’nden sonra en küçük 3 . bölgesidir . Yüzey şekilleri: Ege Bölgesi'nin yer şekille­rinin temelini doğu - batı doğrultusunda kıyıya dik olarak uzanan dağlar ve bunlar arasındaki çö­küntü alanları oluşturur . Yerkabuğunda kırıklar oluştuğu için bölge deprem alanıdır . ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: ege bölgesi, ege bölgesi ekonomisi, , ege bölgesi iklim ve bitki örtüsü , ege bölgesi yer şekilleri

 Dünyanın Oluşumu Ve İç Yapısı

Dünya’nın Oluşumu ve İç Yapısı Güneş Sistemi’nin Oluşumu Güneş Sistemi’nin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır . En geçerli teori sayılan Kant-Laplace teorisine Nebula teorisi de denir . Bu teoriye göre , Nebula adı verilen kızgın gaz kütlesi ekseni çevresinde sarmal bir hareketle dönerken , zamanla soğuyarak küçülmüştür . Bu dönüş etkisiyle oluşan çekim merkezinde Güneş oluşmuştur . Gazlardan hafif olanları Güneş tarafından çekilmiş , çekim etkisi dışındakiler uzay boşluğuna dağılmış ağır olanlar da Güneş’ten farklı uzaklıklarda soğuyarak gezegenleri oluşturmuşlardır . Dünya’nın Oluşumu Dünya , Güneş Sistemi oluştuğunda kızgın bir ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: dünyanın olulumu ve iç yapısı , jeolojik zamanlar, güneş sisteminin oluşumu

 Azerbaycan 'ın Sosyal Yapısı

AZERBAYCAN'IN SOSYAL YAPISI COĞRAFİ KONUMU Azerbaycan kuzeyde Dağıstan Muhtar Cumhuriyeti , kuzeybatıda Gürcistan , güneybatıda Ermenistan , güneyde İran Azerbaycanı ( Güney Azerbaycan 618 km ) ve Türkiye ( 11 km ) sınırları arasında bulunan zengin bir tarım ve sanayi ülkesidir . Doğusunda boydan boya uzanan Hazar Denizi ( 825 km ) Azerbaycan'a eşsiz bir güzellik ve zenginlik bahşetmiştir . Ülkenin sınırlarının toplam uzunluğu 3660 km dir . Bugün 86 . 000 km2 olan ülke yüzölçümü 1918-1920 yılları arasında kurulan Azerbaycan Demokratik ...

Kategori : Coğrafya | Etiket: Azerbaycan sosyal yapısı, Azerbaycan coğrafi konumu, Azerbaycan tarihi