Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Fizik Yıldırım Nedir?

Tek bir yıldırım, 100,000 amper kadar büyüklükte elektrik akımı oluşturabilir çarptığında insanları ve hayvanları elektrikle yükleyebilirler. Birçok kurban tarlada çalışırken, ata binerken, dışarıda oynarken, spor veya çobanlık yaparken, dağlarda gezerken ya da küçük teknelerle denize açılmışken dolaylı veya doğrudan yıldırım tarafından çarpılmıştır. Yıldırımlardan dolayı olan can ve mal kayıplarını azaltabilmemiz için insanlarımızın açık arazide, bina içinde ve otomobilde nasıl davranmaları gerektiği ve yıldırımla ilgili uyarıların, ilk yardım hakkındaki bilgilerin, gerekli zamanlarda hava durumu programları ile verilmesi gerekir. Meteorolojik-Hidrolojik karakterli doğal afetleri deprem gibi diğer doğal afetlerden ayıran en önemli özellik, meteorolojik afetlerin “Önceden Tahmin Edilerek Erken Uyarılarının Yapılabilmesi” dir. Bu özellikten de ...

Kategori : Fizik | Genel | Etiket: yıldırım,yıldırım nedir, yıldırım çarpması, meteorolojik, hidrolojik

 Enerji Çeşitleri Nelerdir

ENERJİ NEDİR ? Bir cisimde bulunan, bir iş meydana getirmeye yarayan güce “enerji” denir. Akan suda, hareket eden bir cisimde, bir makinede ya da insanda her an bir iş meydana getirme gücü olduğuna göre, bunlarda enerji var demektir. Hareket gibi enerji de Fizik biliminin en önemli unsurlarından biridir. Enerji, kimya enerjisi ya da fizik enerjisi şeklinde olabilir. Bir maddenin yanması, bir kimya enerjisi sağlar. Yanma sonucunda meydana gelen ısı, ışık birer enerji çeşididir. Ayrıca, fiziksel değişmelerle de enerji elde edilir. Bütün enerji şekilleri ikiye bölünür: Potansiyel enerji; Kinetik enerji; Bunlara,”durum enerjisi” “hareket enerjisi” de denebilir. Ok atmak için bir yayı ...

Kategori : Genel | Fizik | Etiket: enerji, rizgar enerji, güneş enerji, biyokütle enerji, deniz kökenli enerji, hidrojen enerji, jeotermal nerji

 Fotosel Nedir

Fotosel hakkında bilgi Photo Cell dilimizde Fotosel olarak da geçmektedir . Üzerine düşen ışığın şiddetiyle orantılı olarak voltaj üreten ışık algılayıcısıdır . Pozometrelerde , hırsız alarm sistemlerinde , otomatik açılır kapanır kapı sistemlerinde , otomatik çalışan gece lambalarında kullanılmaktadır . Üzerine ışık düştüğü zaman akım , gerilim gibi elektrikli olaylar meydana getiren eleman . Çalışması , 1887'de keşfedilen fotoelektrik olayına dayanır . Morötesi ışınların kurşun , arsenik , Altimon sülfürleri , gibi maddelerin elektronlarını serbest bıraktırarak yayılması neticesi tesbit edilen fotoelektrik ...

Kategori : Fizik | Kimya | Etiket: fotosel nedir, doğal fotosel, fotosel kullanım alanları, fotoselin önemi

 Gregory

Gregory                      İskoçya'lı matematikçi ve fizikçi olan James Gregory , 1638 yılında Aberdeen'de doğdu . 1663 yılında kendi adını taşıyan ve "Optica Promota" adlı eserinde anlattığı yansımalı teleskopu buldu . Edinburg Üniversitesinde matematik profesörü ...

Kategori : Biyografi | Fizik | Etiket: Gregory

 Yerçekimi

Yerçekimi Bu kuvvet algılayabildiğimiz tek kuvvet olmasına rağmen , aynı zamanda da hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz kuvvettir . Yerçekimi olarak bildiğimiz bu kuvvetin gerçek adı “kütle çekim kuvveti”dir . Şiddeti diğer kuvvetlere göre en düşük kuvvet olmasına rağmen , çok büyük kütlelerin birbirini çekmelerini sağlar . Evrendeki galaksilerin , yıldızların birbirlerinin yörüngelerinde kalmalarının nedeni bu kuvvettir . Dünyanın ve diğer gezegenlerin Güneş'in etrafında belirli bir yörüngede kalabilmelerinin nedeni de yine yerçekimi kuvvetidir . Bizler bu kuvvet sayesinde yeryüzünde yürüyebiliriz . Bu kuvvetin değerlerinde bir azalma olursa yıldızlar yerinden kayar , dünya ...

Kategori : Fizik | Etiket: yerçekimi

 Kirchhoff Kanunları

Kirchhoff Kanunları Birden fazla devrenin oluşturduğu kolları üzerinde e . m . k . kaynakları ve dirençler bulunduran karışık elektrik devresine elektrik şebekesi ( elektrik ağı ) denilmektedir . Şebekede üç veya daha fazla iletkenin birleştiği noktaya da düğüm noktası denilmektedir . Böyle karışık bir devrenin incelenmesi , çeşitli kollardan geçen akım şiddetlerinin hesaplanması sadece Ohm yasasının uygulanması ile bulunamaz . Bu nedenle l845 yılında Alman fizikçi Gustav Robert Kirchhoff tarafından kendi adı ile anılan iki yasa geliştirmiştir . Kirchhoff 'un Birinci Yasası: Bir şebekenin herhangi bir noktasına doğru gelen akımların cebirsel ...

Kategori : Fizik | Etiket: Kirchhoff Kanunları

 Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerji Enerji , günümüzde tüm dünya ülkelerinin en başta gelen sorunları arasındadır . Bunun en önemli nedenleri nüfus artışı , sanayileşme ve yaşam standartlarının yükselmesi olarak gösterilmektedir .   Tüm dünyada hızlı bir artış gösteren enerji gereksiniminin büyük bir kısmı , bir süre daha fosil yakıtlar ve hidrolik enerji ile karşılanabilecektir . Fosil yakıtların kısa bir dönemde tükenmesi ve bir süre sonra bunların yerini yeni enerji kaynaklarının alması beklenmektedir . Son yıllarda bütün ülkeler yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesine özen göstermektedir .   Jeotermal enerji; yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu , sıcaklığı sürekli 200 den ...

Kategori : Fizik | Kimya | Etiket: Jeotermal Enerji

 Mekanik Enerji

MEKANİK ENERJİ Mekanik enerji , bir sistemin kinetik enerjisi ( hareket enerjisi ) ile potansiyel enerjisinin ( parçaların konuma bağlı olarak sistemde depolanan enerji ) toplamı . Yalnızca kütle çekimi kuvvetlerini etkisi altında olan ya da sürtünme altında ve hava direnci gibi enerji kaybına yol açan kuvvetlerin bulunmadığı ya da yok sayılabilecek derecede küçük olduğu ideal bir sistemin mekanik enerjisi sabittir . Bu nedenle salınım hareketi yapan bir sarkacın hızının en büyük ve yerden yüksekliğin en az olduğu dikey konumunda kritik enerjisi en büyük ve potansiyel enerjisi en küçük değerdedir . Sarkaç hızının 0 ve yerden ...

Kategori : Fizik | Etiket: mekanik enerji, mekanik enerjinin korunumu

 Enerjinin Korunumu

ENERJİNİN KORUNUMU Bir sistemdeki enerji; kinetik ve potansiyel gibi çok farklı türler halinde bulunabilir . Bu enerji türleri kendi aralarında dönüşüme uğrayabilir . Örneğin elektrik enerjisi ütüde ısıya , ampulde ışığa , çamaşır makinesinde ise hareket enerjisine dönüşür . Enerji kaybolmadan bir türden başka bir tür enerjiye dönüşür . Toplam enerji daima sabittir . Toplam enerji sabit ise , bir tür enerji azalırken başka bir tür enerji aynı oranda artar . Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemlerde kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı sabittir . Sürtünme olmadığı için ısıya dönüşen enerji olmaz . Mekanik enerji toplam ...

Kategori : Fizik | Kimya | Etiket: enerjinin korunumu

 Basınç

BASINÇ Yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygular . Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerinde bir basınç oluşturur . Buna göre basınç , kuvvetin bir etkisidir . Katıların Basıncı Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir . Basınç = Dik Kuvvet / Yüzey alanı Basınç P , kuvvet F ve yüzey alanı da S ile gösterilirse , P = F / S olur . Bu bağıntıya göre , kuvvet sabit ise , basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır . Eşit ağırlıktaki tavuğun bataklıkta ördekten daha fazla batmasının nedeni , tavuğun ...

Kategori : Fizik | Kimya | Etiket: basınç, katıların basıncı, sıvıların basıncı, gazların basıncı