Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Ziraat Ziraat Mühendisliği ne yapar?

Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım ve haberleşme alanlarında çalışan mühendistir. Ziraat Mühendisi Görevleri İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla; Bulunduğu yörenin toprak analizini ...

Kategori : Ziraat | Etiket: ziraat, ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri,endüstri bitkileri,çayır ve meralar,meyvecilik,sebzecilik,bağcılık,biyoteknoloji,ekolojik tarım,bitki hastalıkları ve zararlıları, sulama,drenaj,toprak, su ve bitki ilişkileri,çevre kirliliği,bitki besleme ve gübreleme,tarımsal kuvvet makinaları,tarım alet ve makinaları,küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,arıcılık,popülasyon genetiği,su ürünleri yetiştiriciliği,süt teknolojisi,tarım ekonomisi,tarım politikası,tarımsal yayım

 Ziraat Nedir

 İnsanlara gerekli olan giyecek ve yiyecek maddelerini temin için toprağı işleme, bitki ve hayvan yetiştirme sanatı. Geçmişte olduğu gibi bugün de insanlar bitkilerle çok daha yakından meşgul olmaktadırlar. Beslenme, giyinme ve endüstri bakımından bitkiler, insanların vazgeçilmez ihtiyaç kaynaklarıdır. Tarih boyunca ülkeler, yetiştirdikleri bitkilerin bolluğu veya kıtlığı ile değer kazanmışlardır. Açlık tehlikesi insanları memleketlerini terke veya savaşlara mecbur etmiştir. Bugün de hızlı nüfus artışı, dünyanın çeşitli yerlerindeki açlık problemi, ziraate daha fazla önem verilmesini gerektirmektedir. Türkiye ekonomisinin temel sektörü durumunda olan ziraat, nüfûsun büyük bir bölümüne istihdam imkanı sağlamaktadır. Ancak yıldan yıla kırsal ...

Kategori : Ziraat | Etiket: ziraat, ziraat nedir ziraatin gelişimi, ziraatin ekonomiye katkısı

 Türkiyede Hayvancılık

İnsanoğlunun en eski uğraşı alanlarından ve geçim kaynaklarından birisi olan hayvan yetiştiriciliği günümüzde de bu konumunu sürdürmektedir . Hayvancılık , insan beslenmesinde esansiyel besin maddelerinin kaynağını oluşturmak ve dengeli beslenmeye katkıda bulunmak yanında , bitkisel üretim ve sanayi artıkları ile , başka türlü değerlendirilmesi mümkün olmayan alanları değerlendirme ve istihdam yaratma gibi özelliklere sahip olan çok yönlü bir üretim sektörüdür . Bitkisel üretim açısından da hayvancılık önemli bir yere sahiptir . Toprağın verimliliğini arttırmak ve üretimde sürekliliği sağlamak için , organik gübre olarak bilinen hayvan gübresi suni gübrelere oranla daha avantajlıdır . Suni gübrelerin bilinçsiz kullanımı topraktan yararlanmayı olumsuz yönde etkilerken ...

Kategori : Ziraat | Etiket: büyük baş hayvancılık, küçük baş Hayvancılık büyükbaş hayvancılık küçükbaş hayvancılık tavukçuluk