Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Matematik Pisagor

Pisagor            Samos'lu Pisagor'un , Milattan önce 596 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor . Doğumu gibi ölüm tari  de kesin değildir . Bugünkü adıyla bilinen Sisam Adasında 596 veya 582 yılında doğmuştur . Hayatı  hakkında çok az bilgiler vardır . Bu bilgilerin birçoğu da kulaktan kulağa söylentiler biçiminde gelmiştir ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Pisagor

 Green

Green                      İngiliz matematikçisi olan George Green , 1793 yılında Nothingam yakınlarında Sneiton'da doğdu . Matematiğin , manyetizma ve elektriğe uygulanmasını 1828 yılında yazdığı bir kitapla gerçekleştirdi . Potansiyel sözcüğünü ilk kez kullanan Green'dir . ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Green

 Gödel

Gödel                      Kurt Gödel , Avusturya asıllı bir Amerikan mantıkçısı ve matematikçisidir . Bugün Brno diye bilinen kentte 1906 yılında doğdu 1938 yılında Amerika'ya geldi . 1948 yılında Amerikan vatandaşlığına geçti . 1953 yılında Princeton Üniversitesinde ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Gödel

 Dirac

Dirac              Bir İngiliz fizikçisi ve matematikçisi olan Paul Dirac , 1902 yılında Bristol'da doğdu . Öğrenimini Cambridge'de Saint John's College'de yaptı . 1932 yılında aynı yerde matematik profesörü oldu . Daha çok kuramsal fizik alanındaki çalışmalarıyla tanınır . Bağlılık kuramını dalga mekaniğine bağlamayı başardı . ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Dirac

 Democritus

Democritus                Abdera' lı Democritus , Trakya'da bir İyon'ya kentinin bir kolonisinde doğmuştur . Bu şehir , bugünkü Taşoz Adasının karşısında Abdera' dır . Babası çok zengindi . Gezginci bir bilgin olan Democritus' un yüz yaşından fazla yaşadığı sanılmaktadır . O zamanda; matematik , biyoloji , ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Democritus

 Dedekind

Dedekind                Bir hukuk profesörü olan Julius Levin Ulrich Dedekind'in dört çocuğundan en küçük olan Julius Wilhelm Richard Dedekind , Gauss'un doğduğu yerde , 6 Ekim 1831 günü Brunswich'te doğmuştur . Richard , yedi yaşından on altı yaşına kadar doğduğu kentin Gymnasium'unda okudu . ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Dedekind

 Demoivre

DeMoivre                Abraham De Moivre , 20 Mayıs 1667 günü Fransa'nın Champagne kentinde doğdu . Kendisi , Protestan olan bir Fransız ailesinden geliyordu . Babası bir cerrahtı . Protestanların Fransa'dan kovulmasından sonra , İngiltere'ye taşındı . 1685 yılında Londra'ya yerleşti . ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: DeMoivre

 Del'hôpital

DeL'Hôpital                      L'Hôpital , amatör bir Fransız matematikçisidir . 1661 yılında Paris'te doğmuştur . Asil bir Fransız ailesinden gelir . Johann Bernoulli'nin yönetiminde çalışmış ve kendisini yetiştirmiştir . L'Hôpital çok kabiliyetli bir matematikçiydi ve brachystochrone adı verilen problemi çömüştür .           L'Hôpital 'in en ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: DeL'Hôpital

 Gaston Darboux

Darboux              Bir Fransız matematikçisi olan Gaston Darboux , 1842 yılında Nimes'te doğdu . Yüksek Öğretmen O kulunda okudu . 1873 ile 1881 yılları arasında aynı okulda öğretim görevlisi oldu . 1881 yılında Fen Fakültesinde yüksek matematik profesörlüğüne ve 1889 yılında da aynı fakültenin dekanlığına getirtildi . ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Darboux, Gaston Darboux, matematikçiler, ünlü matematikçiler

 D'alembert

d'Alembert               Jean Le Rond d'Alembert adı , Notre Dame de Paris yöresinde küçük bir kilisenin adı olan Saint-Jean-Le Rond'tan gelmektedir . Chevalier Destouches'in gayri meşru oğlu olan d'Alembert , annesi tarafından gizlice Saint-Jean-Le Rond kilisesinin basamaklarına bırakılmıştı .           Çocuğu sabahın erken saatlerinde kilisenin basamakları üstünde mışıl mışıl uyurken , ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: d'Alembert