Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Tarih Sultan İkinci Selim

Sultan İkinci Selim Babasi . Kanuni Sultan Süleyman Annesi . Hürrem Sultan Dogumu : 28 Mays 1524 Vefatı . 15 Aralik 1574 Saltanatı : ( 1566-1574 ) ( 8 ) sene   İkinci Selim , orta boylu , alnı açık , mavi gözlü , ince kaşlı ve sarışın bir padişahtı . Zamanında cereyan eden mühim hadiselerden bazıları şunlardır :Komşu devletlerle sulh anlaşmaları yapıldı . İndonezya'ya denizden sefere Çıkıldı . Hindistan ve civarındaki müslüman hükümdarlara istekleri üzerine yardımlarda bulunuldu . Bir Türk gölü haline gelen ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan İkinci Selim, Sultan II. Selim, osmanlı padişahları

 Sultan İkinci Selim

Sultan İkinci Selim Babasi . Kanuni Sultan Süleyman Annesi . Hürrem Sultan Dogumu : 28 Mays 1524 Vefatı . 15 Aralik 1574 Saltanatı : ( 1566-1574 ) ( 8 ) sene   İkinci Selim , orta boylu , alnı açık , mavi gözlü , ince kaşlı ve sarışın bir padişahtı . Zamanında cereyan eden mühim hadiselerden bazıları şunlardır :Komşu devletlerle sulh anlaşmaları yapıldı . İndonezya'ya denizden sefere Çıkıldı . Hindistan ve civarındaki müslüman hükümdarlara istekleri üzerine yardımlarda bulunuldu . Bir Türk gölü haline ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan İkinci Selim, Sultan II. Selim, osmanlı padişahları

 İkinci Sultan Osman

İkinci Sultan Osman Babasi . Birinci Ahmed Annesi . Mahfiruz Haseki Sultan Dogumu : 3 Kasım 1604 Vefatı . 10 Mayıs 1622 Saltanatr : 1617 - 1622 ( 5 ) sene   Genç Osman istanbul'da dünyaya geldi . Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı . lyi bir terbiye ve tahsil yaptırdı . Genç Osman . zeki ve enerjik bir padişahtı . Bıyıkları henüz terlememiş olan Ikinci Osman sima itibarı iIe çok güzeldi . 26 Şubat 1618 senesinde , amcası Birinci Mustafa akli yetersizliği sebebiyle ve ulemanın fetvası üzerine tahttan indirilince ...

Kategori : Tarih | Etiket: İkinci Sultan Osman, II. Sultan Osman, osmanlı padişahları

 Sultan İkinci Mustafa

Sultan İkinci Mustafa Babasi . Dördüncü Mehmed Annesi . Emetullah Rabia Gülnüş Sultan Dogumu : 5 Haziran 1664 Vefati . 29 Ocak 1704 Saltanati : 1695 - 1703 ( 8 ) sene   İkinci Mustafa , Istanbul'da dünyaya geldi . Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı . Tahta geçtiğinin üçüncü günü yapacağı işleri anlatan bir yazı neşretti . Yazısında : "Zevk , sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir . " diyordu . Yine vezirlerinden birine yazmış olduğu yazı şöyledir :"Bana ağırlık ve hazine lâzım değil . Yerine göre kuru ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan İkinci Mustafa, Sultan II. Mustafa, osmanlı padişahları

 Sultan İkinci Murat

Sultan İkinci Murat Babasi Çelebi Sultan Mehmed Annesi . Emine Hatun Dogumu : 1402 Vefati . 3 şubat 1451 Saltanatı : 1421 - 1451 ( 30 ) sene   İkinci Murad , uzun boylu , beyaz tenli , doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı . Çok güzel konuşurdu . Kendisinin en büyük saadeti , Fatih Sultan Mehmed gibi eşine ender rastlanacak ve çok kıymetli bir zatın babası olmakti . Sultan Murad . süküneti ve huzurlu yaşamayı arzu eden fakat icap ettiği takdirde gayet hareketli , cesur ve ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan İkinci Murat, Sultan II. Murat, osmanlı padişahları

 Sultan İkinci Mahmud

Sultan İkinci Mahmud Babasi . Birinci Abdülhamid Annesi . Nakşidil Valide Sultan Dogumu : 20 Temmuz 1785 Vefatl . 30 Haziran 1839 Saltanatı : 1808 - 1839 ( 31 ) sene   İkinci Mahmud istanbul'da doğdu . Diğer padişahlar gibi kuvvetli bir tahsil gördü . Tahta çıktağanda 23 yaşında idi . Üçüncü Selim'in , öğrenimine bizzat önem vererek yetiştirdiği kıymetli bir şahsiyetti . Hattat , bestekâr ve şairdi . ( Adli ) mahlasayla şiirler yazmıştır . Cesur , temkinli , sabırlı ve ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan İkinci Mahmud, Sultan İkinci Mahmut, Sultan II. Mahmud

 Sultan İkinci Ahmet

Sultan İkinci Ahmet Babası . Sultan Ibrahim Annesi . Hatice Muazzez Sultan Dogumu : 25 şubat 1643 Vefati . 6 şubat 1695 Saltanatı : 1691 - 1695 ( 4 ) sene   İkinci Ahmed . İstanbul'da doğdu . Annesi onun terbiyesi ve tahsili ile sıkı bir şekilde meşgul oldu . Son derece faal ve her işi bizzat idare etmek isteyen biriydi . Yazı . yazma kabiliyeti çok üstündü . Kendisi bir çok Kur'an-ı Kerim yazmıştır . Arapça ve Farsça lisanlarına vakıftı . Devlet işlerini çok yakından ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan İkinci Ahmet, Sultan II. Ahmet, osmanlı padişahları

 Sultan İkinci Abdülhamid

Sultan İkinci Abdülhamid Babası . Sultan Abdülmecid Annesi . Tirimüjgan Kadın Efendi Dogumu : 21 Eylül 1842 Vefatr . 10 şubat 1918 Saltanatı : 1876 - 1909 ( 33 ) sene     İkinci Abdülhamid İstanbul'da doğmuştur . Uzun boylu , buğday benizli , siyah ve sık sakallıydı . Kaşlarının üzeri hafifçe çıkıntılı ve gözleri de siyahtıDevrinin en kıymetli alimlerinde , çok iyi bir tahsil yaptı . Kuvvetli bir hafıza ve basirete sahipti . Gayet güzel ve düzgün konuşurdu . Dehâ derecesinde bir siyasete sahipti . Aynı zamanda ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan İkinci Abdülhamid, Sultan İkinci Abdülhamit, Sultan II. Abdülhamid, osmanlı padişahları

 Sultan İbrahim

Sultan İbrahim Babası . Birinci Ahmed Annesi . Kösem Sultan Dogumu : 5 Kasim 1616 Vefati . 18 Agustos 1648 Saltanatı : 1640 - 1648 ( 8 ) sene   Sultan İbrahim İstanbul'da doğdu . Uzun boylu , kuvvetli vücutlu ve kumral sakallı idi . Annesi onun iyi yetişmesi için çok gayret göstermişti . Devrinde yaşayan bazı kindar yazarların dediği gibi deli değildi . Kardeşi Dördüncü Murad'ın vefatı üzerine tahta çıkmış ve tahta çıkışında şöyle demişti : "Elhamdülillah Ya Rabbi! Benim gibi zaif kulunu bu makama lâyık gördün . ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan İbrahim, osmanlı padişahları

 Sultan İkinci Bayezid

Sultan İkinci Bayezid Babasi . Fatih Sultan Mehmed Annesi . Mükrime Hatun Dogumu : 3 Aralik 1447 Vefati . 26 Mays 1512   Saltanati : 1481 - 1512 ( 31 ) sene   İkinci Bayezid , uzun boylu , geniş göğüslü ve kuvvetli bir vücuda sahipti . Yüzü yuvarlak ve gözleri elâ idi . Cesur ve atılgandı . Aynı zamanda çok halim , selim ve dinine bağlı bir padişahtı . Babası Fatih Sultan Mehmed Han ilmi karşı büyük bir sevgi beslediği için , oğlu Bayezid'e her şeyden ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan İkinci Bayezid, Sultan II. Bayezid, osmanlı padişahları