Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Tarih Atatürk 'ün İlkeleri

         ATATÜRK'ÜN İLKELERİ CUMHURİYETÇİLİK Atatürkçülüğün temel ilkelerinin başında Cumhuriyetçilik konulmuştur . Bunun sebebini bilmek için önce cumhuriyetin ne olduğunu anlamak gerekmektedir . Cumhuriyet bir devlet biçimidir . Cumhuriyette esas olan ilk öğe , devlet başkanının belli bir süre için seçilerek iş başına gelmesidir . Bu bakımdan cumhuriyet , başta bir hükümdarın bulunduğu devlet biçimlerinden ( monarşilerden ) ayrılır . Monarşilerde devletin başı , belli ...

Kategori : Tarih | Etiket: Atatürk 'ün ilkeleri , cumhuriyetçilik , halkçılık, laiklik , inkılapçılık , milliyetçilik , devletçilik

 Asya Hun Devleti( Büyük Hun Devleti - Mö. 220-ms. 300)

ASYA HUN DEVLETİ ( BÜYÜK HUN DEVLETİ ) ( MÖ . 220-MS . 300 ) Kurulduğu tarih kesin olarak bilinmemektedir . Tarihte bilinen İLK TÜRK DEVLETİ'dir . Bilinen ilk hükümdarı TUMAN ( Teoman ) 'dır . Teoman'dan sonra yerine oğlu METE HAN geçmiştir . Asya Hun devleti METE HAN zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır . Çinliler Türk akınlarına karşı koymak için ÇİN SEDDİ'ni yaptılar . NOT: Tarihte ilk defa bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan Türk ...

Kategori : Tarih | Etiket: Asya Hun devleti, Hunlar'da Devlet Teşkilatı, Çin Prenslerinin Hun Ülkesindeki Etkileri, Hunlarda Zayıflama ve İç Huzursuzluklar, Hunlar'in yeniden Yapılanması ve Yıkılış

 Asya Hun Devleti

Asya Hun Devleti Tarih bilgilerimize göre Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti'dir . Hunlar'ın bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır . Hunlar Ötüken'i merkez yaptılar , özellikle Çinlilerle mücadele etmişlerdir . Türklerin saldırıları karşısında Çin'liler günümüze kadar kalan ünlü Çin Seddi‘ni yapmışlardır . Çin Seddi ‘nin 2200 km uzunluğunda olması bize Türk saldırılarının çok fazla olduğunu ve Çinlileri çok rahatsız ettiğini göstermektedir . Teoman'dan sonra yerine büyük oğlu Mete geçti ( M . Ö . 209 ) ...

Kategori : Tarih | Etiket: Asya Hun Devletinde Devlet Yönetimi, Asya Hun Devletinde Ordu, Asya Hun Devleti ve Büyük Hunların Türk ve Dünya Tarihine katkıları, Asya Hun Devleti Ekonomisi, İklimi ve Kültürü

 Ankara 'nın Başkent Oluşu

  ANKARA' NIN BAŞKENT OLUŞU           Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanmasından sonra , İstanbul 23 Eylül 1923'ten itibaren tahliye edilmeye başlandı . 6 Ekim 1923'de İstanbul'un yabancı işgal kuvvetleri tarafından boşaltılması tamamlandı . Yabancı işgal kuvvetlerinin İstanbul'dan ayrılması , gündeme hükümet merkezi sorununu getirdi . İsmet Paşa ( İnönü ) hükümet üyesi olmakla beraber , Ankara'nın başkent oluşunu öngören önergeyi 9 Ekim 1923'te on dört arkadaşı ile birlikte , Malatya Milletvekili olarak TBMM'ne verdi . İsmet Paşa , Ankara'nın hükümet merkezi ...

Kategori : Tarih | Etiket: Ankara'nin Baskent Olusu, baskent, ankara, ankaranin baskent olusu, ankaranın başkent oluşu

 Anadolu Selçuklu Devletinin Kültür Ve Uygarlığı

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ'NİN KÜLTÜR VE UYGARLIĞI   1 . Devlet  Yönetimi        Anadolu    Selçuklu   Devleti'nin      başında ,    sultan  adı   verilen  bir   hükümdar   bulunurdu . Devlet  ve    ülke ,    hükümdar  soyunun  ortak  malı   sayılırdı . Sultan   ölünce , onun  ailesinden   biri  devletin  başına  geçerdi .        Sultanın      önemli  görevleri  ve  sorumlulukları  vardı . Sultan , devleti   en  iyi  şekilde  yönetir , halkın  mutluluğu  için  çalışırdı . Sultandan  sonra  en  yetkili  devlet  adamı  vezirdi .        Devlet  işleri ,    divan  adı  verilen  bir  kurulda  görüşülüp ,   karara  bağlanırdı . Divana ...

Kategori : Tarih | Etiket: anadolu selçuklu devleti kuruluşu anadolu selçukları anadolu selçuklu devletinin yönetim şekli anadolu selçuklu devletinin yönetim biçimi anadolu selcuklu devletinin yonetim bicimi

 Anadolu Selçuklu Devleti

  ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ 1077 yılından 1308 yılına kadar sürmüştür . . . 3 Döneme ayrılır . 1 ) Kuruluş Devri ( 1077-1204 ) 2 ) Genişleme Devri ( 1204?1243 ) 3 ) Zayıflama Devri ( 1243-1308 ) KURULUŞ DEVRİ:          Diğer adı  Türkiye Selçukluları olan Anadolu Selçuklularını Arslan Yabgu'nun torunu Süleyman Şah Kurmuştur . Bunların Anadolu'ya girmeleri 1071 yılında Büyük Selçukluların Malazgirt Savaşını Kazanmasıyla başlamıştır .   Türklerin bu savaştan sonra Anadolu'ya akınları sürmüş ...

Kategori : Tarih | Etiket: anadolu selçuklu devleti kuruluşu anadolu selçukları

 Fatih Sultan Mehmet

  II . Mehmed ( Fatih Sultan Mehmed )   Babasi . Ikinci Sultan Murad     Annesi . Huma Hatun     Doğumu : 29 Mart 1432     Vefatı     : 3 Mays 1481     Saltunatı : 1451 - 1481 ( 30 ) sene     Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri , uzun boylu , dolgun yanaklı , kırmızı - beyaz tenli , kırık burunlu , kolları adaleli ve kuvvetli bir padişahtı . Devrinin en büyük ulemasından birisi idi . Yedi tane yabancı lisan bilirdi . ...

Kategori : Tarih | Etiket: fatih sultan mehmet fatih sultan mehmed 2. mehmed 2.mehmet II. mehmed II.mehmet padişahlar osmanlı padişahları