Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Tarih Sultan Dördüncü Mustafa

Sultan Dördüncü Mustafa Babası . Birinci Abdülhamid Annesi . Ayşe Saniye Perver Sultan Dogumu : 8 Eylül 1779 Vefatı . 16 Kasım 1808 Saltanati : 1807 - 1808 ( 1 ) sene   Dördüncü Mustafa İstanbul'da doğdu . Yetişmesi ile annesi meşgul oldu . lyi bir tahsil yaptırdı . Diğer padişahlar gibi o da hattatlığa çalıştı . Gayet güzel yazıları vardır . Osmanogulları içinde Besinci Murad'dan sonra en az padişahlık yapanlardan birisidir . Kabakçı Mustafa , Üçüncü Selim'in yenileşme hareketlerine karşı koyup mani olmak maksadı ile Üçüncü Selim'in ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan Dördüncü Mustafa, Sultan IV. Mustafa, osmanlı padişahları

 Sultan Dördüncü Murat

Sultan Dördüncü Murat Babasi . Birinci Ahmed Annesi . Kösem Sultan Dogumu : 27 Temmuz 1612 Vefatı . 9 Subat 1640 Saltanatı : 1623 - 1640 ( 17 ) sene   Dördüncü Murad İstanbul'da doğdu . İyi bir tahsil gördü . Çok kuvvetli bir vücuda sahipti . 200 okkalık gürzleri rahatça kaldırabiliyordu . En kuvvetli yaylar çeker , çok uzaklara cirit atardı . Attığı oklar ile kalkanları bile delebiliyordu . Çok küçük yaşta padişah oldu . Bir müddet devlet işlerine bakamadı . Devrinde 1624 ve 1625 senelerinde Anadolu'ya iki ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan Dördüncü Murat, Sultan IV. Murat, osmanlı padişahları

 Sultan Dördüncü Mehmed

Sultan Dördüncü Mehmed Babası:Sultan İbrahim Annesi:Turhan Sultan Doğumu:2 Ocak 1642 Vefatı:6 Ocak 1693 Saltanatı:1648-1687 ( 39 ) Sene   Dördüncü Mehmed , İstanbul'da doğdu . Annesi onu çok iyi yetistirdi . lyi bir ilim tahsili gördü . Zamanında bir çok isyanlar oldu . Özellikle Yeniçeri isyanları bastırılmaya çalışıldı . Zamanında Kösem Sultan öldürüldü . Köprülü Mehmed Paşa sadrazam oldu . 1659'da Rusya'ya karşı büyük bir zafer elde edildi . 1660'da büyük İstanbul yangını oldu . 1661'de Köprülü Mehmed Paşa öldü . Yerine oğlu Fazıl Ahmed Paşa sadrazam oldu . 1663'de Almanya savaşı başladı ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan Dördüncü Mehmed, Sultan Dördüncü Mehmet, Sultan IV. Mehmed, osmanlı padişahları

 Sultan Çelebi Mehmed

Sultan Çelebi Mehmed Babasi . Sultan Yildırım Bayezid Annesi . Devlet Hatun Dogumu : 1389 Vefati . 26 Mays 1421   Saltanati : 1413 - 1421 ( 8 ) sene     Çelebi Sultan Mehmed , orta boylu , yuvarlak yüzlü , çatık kaşlı , beyaz tenli , kırmızı yanaklı , geniş gögüslü idi . Kuwetli bir vücuda sahipti . Gayet hareketli ve cesurdu . Güreş yapar ve çok kuvvetli yay kirişlerini de çekerdi . Padişahlığı müddetince bizzat 24 muharebede bulunmuş ve kırka yakın yara almıştı . ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan Çelebi Mehmed, osmanlı padişahları

 Sultan Birinci Mustafa

Sultan Birinci Mustafa Babası:Üçüncü Murad Annesi:Handan Hanım Doğumu:1592 Vefatı:20 Ocak 1639 Saltanatı:1617-1623 ( 5 ) Sene   Birinci Mustafa güzel yüzlü seyrek sakallı , sarı benizli ve iri gözlü bir padişah idi . Akli muvazenesi bozuk olduğu halde tahta çıkarıldı . Fakat saltanatı üç ayı henüz geçmişti ki , Şeyhülislâmın fetvası üzerine tahttan indirildi . Yerine İkinci Osman ( Genç Osman ) tahta çıktı . 1622 senesinde yine bir entrika ile tahtan indirilen Genç Osmanın yerine tekrar ( Mustafa I ) geçti . Yedikule'de şehid edilen Genç Osman'ın yerine ikinci defa ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan Birinci Mustafa , Sultan I. Mustafa , osmanlı padişahları

 Sultan Birinci Mahmud

Sultan Birinci Mahmud Babası . Ikinci Mustafa Annesi . Saliha Valide Sultan Dogumu : 2 Agustos 1696 Vefati . 13 Aralik 1754 Saltanatı : 1730 - 1754 ( 24 ) sene   Birinci Mahmud küçük yaştan itibaren çok kıymetli hocalardan ilim tahsil etmeye başladı . Çok azimkâr ve sebatkâr bir padişahtı . Devrindeki en değerli kimseleri seçip iş başına getirdi . Padişah olduktan sonra ilk önce Patrona Halil ve maiyetindekileri ortadan kaldırdı . Üstün karakterli bir Şahsiyetti . "Sebkâti" mahlasıyla şiirleri ve aynı zamanda büyük kıymete haiz besteleri vardı ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan Birinci Mahmud , Sultan I. Mahmud , osmanlı padişahları

 Sultan Birinci Ahmed

Sultan Birinci Ahmed Babasi . Üçüncü Mehmed Annesi . Handan Sultan Dogumu : 18 Nisan 1590 Vefatı . 22 Kasim 1617 Saltanati : 1603 1617 ( 14 ) sene   Birinci Ahmed , Kanuni'den sonra devlet işleri ile bizzat kendisi ugraşan çok gayretli bir padişahtı . Çok sade giyinirdi . Çocuk denecek yaşlarında bile almış olduğu kararlar mükemmeldi . Daima ilim ve irfan sahibi büyük zatlarla istişare eder , onlara akıl danışırdı . Birinci Ahmed , 14 yaşında padişah oldu . 14 sene padişahlık yaptı ve ondördüncü Osmanlı ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan I. Ahmed, Sultan birinci Ahmed, ahmet padişahlar osmanlı padişahları

 Sultan Birinci Abdülmecid

Sultan Birinci Abdülmecid Babasi . Ikinci Mahmud Annesi . Bezmiâlem Valide Sultan Dogumu : 25 Nisan 1823 Vefati . 25 Haziran 1861 Saltanatı : 1839 - 1861 ( 21 ) sene   Abdülmecid İstanbul'da dünyaya geldi . Babası ona iyi bir tahsil yaptırmak için çok titiz davrandı . Kendisi biraz zayıfça idi . Çok zeki , terbiyeli , merhamet ve şefkatli bir kimseydi . Tâhta çıktığında 16 yaşındaydı . Yeni gelişmeleri çok sıkı bir şekilde takip eder ve hemen Devlet-i Aliyyede tatbik edilmesini isterdi . Devrinde olan önemli ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan I. Abdülmecid, Sultan birinci Abdülmecid, padişahlar osmanlı padişahları

 Sultan I . Abdülhamid

Sultan Birinci Abdülhamid Babasi . Üçüncü Ahmed Annesi . Rabia şermi Sultan Dogumu : 20 Mart 1725 Vefati . 7 Nisan 1789 Saltanatı : 1774 - 1789 ( 15 ) sene   Birinci Abdülhamid İstanbul'da doğdu . Annesi ona kuvvetli bir tahsil yaptırdı . Zamanındaki mevcut tarihlerin , hepsini gözden geçirdi . Hat sanatı ile de meşgul oldu . Çok hassas ve nazik bir insandi . Zamanında bir çok ıslahat ve imar hareketlerinde bulunmuştur . Osmanlı Devleti'nin gerilemeye başladığı bir zamanda padişahlık yapması onun şahsiyetine gölge düşürmemiştir . Tahta çıktığında ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan I. Abdülhamid, Sultan birinci Abdülhamid, padişahlar osmanlı padişahları

 Sultan V . Murat

Beşinci Sultan Murad Babası , Suttan Abdülmecid Annesi . şevk efzâ Kadın Efendi Dogumu : 21 Eylül 1840 Vefoti . 29 Agustos 1904 Saltanatı : 1876'da ( 93 ) gün   Beşinci Murad da İstanbul'da dogdu . Değerli âlimler tarafından yetiştirildi . Şiir ve Nesir üzerinde çalışmalar yaptı . Tahta çıktığında 35 yaşında idi . Sultan Abdülaziz'i tahttan indirenler onu padişah yaptılar . Tahta çıktığı zaman akli muvazenesi tamamen bozuldu . Dünyanın en mütehassıs doktorlarına teslim edilmesine ragmen iyileşemedi . Zamanında Osmanlı Tarihinin en büyük cinayeti işlenmiştir ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan beşinci Murat, Sultan V. Murat, padişahlar osmanlı padişahları