Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Tarih Sultan Abdülaziz

Sultan Abdülaziz Babasi . Ikinci Mahmud Annesi . Pertevniyal Valide Sultan Dogumu : 8 şubat 1830 Vefati . 4 Haziran 1876 Saitanati : 1861 - 1876 ( 15 ) sene   Sultan Abdülaziz Istanbul'da doğdu . Çok kuvvetli bir tahsil gören padişahın edebi kültürü de gayet genişti . Uzun boylu , değirmi yüzlü , kumral sakallı ve geniş omuzluydu . Vücudu pek iri ve heybetli idi . Cihan pehlivanları ile güreşebilecek kuvvete sahipti . Aynı zamanda bestekâr , şâir ve ressamdı . Memleketin imarı için bir ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan Abdülaziz, padişahlar osmanlı padişahları

 Sivas Kongresi

SİVAS KONGRESİ   ULUSAL EGEMENLİK BAYRAĞININ ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ Mustafa Kemal Havza'da ulusal direnişi hazırlamaya koyuluyorken , Sadrazam Damat Ferit Pasa ise ingiliz Yüksek Komiserini ziyaretle Paris'te toplanan sözde barış konşeransına çağrıldıkları için teşekkürlerini sunu­yor , ancak kendisinin yokluğunda padişahın güvenliğinden kaygı duy­duğu için padişahın ingilizlerce korunmasını rica ediyordu! Paris konfe­ransında da işgalci devletlerin Türkiye'yi paylaşma konusunda aralarında açık açık tartışmalarına tanık oluyordu . Örneğin Fransa delegesi , italyanların Ereğli'de kendi ayrıcalıklarına el attığından yakınarak , Anadolu'daki Fransız ulusal haklarını ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sivas Kongresi, Kongrenin açılışı, Kongre Kararları

 Sanayi İnkilabı

Sanayi İnkilabı 23 Nisan 1920 de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi , 2 Mayıs 1920'de 11 bakandan oluşacak hükümetin kurulması ile ilgili 3 numaralı kanunu kabul etmişti . Bu hükümette bir de İktisat Bakanlığı bulunmaktaydı . Hükümetin programında mali ve ekonomik meseleler üzerinde önemle durulacağı da belirtilmişti . Ancak 1920-1922 yıllarında Türkiye , Kurtuluş Savaşı içinde bulunduğundan , Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin bu dönemdeki başlıca amacı yurdu istiladan kurtarmaktı . Savaşın gerektirdiği nedenlerle de , hükümet ...

Kategori : Tarih | Etiket: inkilablar inkilaplar sanayi inkilabı

 Saltanatın Kaldırılması ( 1 Kasım 1922 )

SALTANATIN  KALDIRILMASI ( 1 KASIM 1922 )   SALTANAT : Osmanlı Devleti'nde babadan oğula geçen tahtın adıdır . Yeni Türk Devleti'nin siyasal yapısını sağlamlaştıracak ilk adım , saltanatın kaldırılması olacaktı . Ancak bu ilk adımın atılması kolay değildi . Türk ulusu tarih boyunca başında bir hükümdarın bulunmasına alışmıştı . Eski Orta Asya Türklerindeki hakanlar , Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde “Padişah” olarak yaşamışlardı . Eski Türk anlayışına göre , egemenlik kutsal kavramdı . Bu kutsallığı gök tanrısı , bir aileye vermişti ...

Kategori : Tarih | Etiket: saltanatın kaldırılması saltanat nezaman kaldırıldı saltanatın kaldırılma nedenleri saltanatın kaldırılmasının nedenleri

 Rönesans Ve Reform

Rönesans ve Reformun Çıkış Sebepleri ve Sonuçlarız Reform: 16 . yy . da Batı Kilisesi'nde gerçekleşen dinsel devrim . Siyasal , iktisadi ve toplumsal etkileriyle Hıristiyanlığın üç ana kolundan biri olan Protestanlığın ortaya çıkmasına yol açmıştır . En büyük önderleri Martin Luther ve Jean Calvin'dir .             16 . yy . reformcularını ortaya çıkaran Katolik Kilisesi'nin yapısı oldukça karmaşıktı . Yüzyıllar boyunca kilise , özellikle de papalık makamı Batı  Avrupa'nın siyasal yaşamıyla iç içe geçmişti . Bunun sonucundan ortaya çıkan siyasal entrika ve manevralar kilisenin ...

Kategori : Tarih | Etiket: rönesans ve reform RÖNESANS VE REFORM nedir reform nedir rönesan nedir

 Osmanlıda Yenileşme Hareketleri

TANZİMAT FERMANI ( TANZİMAT- HAYRİYE ) ( GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU ) - 3 KASIM 1839 ·         Tanzimat Fermanını , Londra elçiliğinden Dışişleri Bakanlığına getirilen " Mustafa Reşit Paşa " hazırlamıştır . ·         Ferman , Topkapı sarayının Gülhane bahçesinde , padişah , sadrazam , yabancı devletlerin elçileri , patrikler , büyük devlet memurları önünde "Mustafa Reşit Paşa " tarafından okunmuştur . Yeniçeri Ocağı'nın bozulmaya başlaması nedeniyle Sultan II . Mahmud döneminde başlayan yenilik hareketleri ve Sultan Abdülmecid'in tahta çıkar çıkmaz ...

Kategori : Tarih | Etiket: Tanzimat Fermani, Islahat Fermani, Mesrutiyet

 Osman Gazi

Osman Gazi Babası . Ertugrul Gazi Annesi . Hayme Hatun Dogumu : Sögüt ( M . 1258 - H . 656 ) Vefatı . Bursa ( M . . 1326 - H . 726 ) Saltanatı : 1299 - 1326 ( 27 ) sene       Osman Gazi , Ertuğrul Bey'in üç oğlundan birisidir . Osman Bey diğer kardeşlerinden büyük değildi , fakat adeta bir idareci olarak yaratılmıştı . Zira bu hususta çok büyük kaabiliyet sahibi idi . Babası vefat ettikten sonra diğer ...

Kategori : Tarih | Etiket: Osman Gazi padişahlar osmanlı padişahları

 Orhan Gazi

Orhan Gazi Babası . Osman Gazi Annesi . Mal Hatun Doğumu : ( H . 680 - M . 1281 ) Vefatı . ( H . 761 - M . 1360 ) Saltanatı : 1326 - 1359 ( 33 ) sene Osmanlı Devletini Osman Gazi kurmuştu . Fakat onu teşkilâtlandıran ve büyük bir devlet haline getiren Orhan Gazi idi . Orhan Gazi sarı sakallı , uzunca boylu , mavi gözlü idi . Yumuşak huylu ve merhametli , fakat yerine göre hiddetli ve şecaatliydi ...

Kategori : Tarih | Etiket: Orhan Gazi padişahlar osmanlı padişahları

 Mustafa Kemal Atatürk

ATATÜRK , MUSTAFA KEMAL ( 1881-1938 ) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı . Selanik , Kasımiye Mahallesi'nde , bugün müze olan evde dünyaya geldi . Babası Rıza Efendi , annesi Zübeyde Hanım'dır . Mustafa eğitime Selanik'te "Fatma Mollakadın" adlı mahalle okulunda başladı; daha sonra bu okuldan alınarak Şemsi Efendi İlkokulu'na verildi . Bu okulu bitirmeden babası öldü . Bu yüzden Zübeyde Hanım , Langaza'da bir çiftlikte kahya olarak çalışan kardeşinin ( Hüseyin Ağa ) yanına çocuklarıyla birlikte gitti . ...

Kategori : Tarih | Etiket: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ulu önder , ulu önderimiz

 Mudanya Ateşkes Antlaşması

Mudanya Ateşkes Antlaşması Türk Orduları bir yandan İzmir'e girerken bir yandan da İstanbul ve Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyorlardı . Başkomutan , büyük devletlerden biri veya bir kaçı ile savaşa girmeden , Boğazlar bölgesini güvenlik altına almak , Yunan Ordusu'nun buralara gelmesini engellemek ve Trakya'da yapılacak olan bir harekat ve İtilaf Devletleri'ni , Türk isteklerini kabule zorlamak için gerekli hazırlıkları yapmış ve komutanlara gereken emirleri vermişti . Yunan Orduları'nın 30 Ağustos'ta perişan olduğunu duyan İngiltere büyük endişeye kapıldı . Türkiye'nin Ağustos ayı içindeki iyi niyetli barış görüşmelerini reddeden ...

Kategori : Tarih | Etiket: mudanya ateşkes antlaşması mudanya konferansı MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI MUDANYA KONFERANSI