Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Tarih Ulusal Egemenlik

ULUSAL EGEMENLİK Ulusal kelimesi ulustan türemiştir . Ulus , aynı zamanda Millet kelimesinin de karşılığıdır . Aralarında dil , duygu , gelenek ve görenek birliği olan insanlar topluluğuna ulus ya da millet diyoruz . Egemenlik ise , hakim olma , yönetme gücünü bulundurma anlamına gelir . Öyleyse , “Ulusal Egemenlik” sözlerinden şunları anlayabiliriz; “Ulusu meydana getiren insanlar yönetme yetkisin bütünüyle elinde bulundurması” . EGEMENLİĞİN TANIMI Devletin sahip olduğu kuvvet ifade ederken , bu kuvveti kendine özgü diye niteliyoruz . Gerçekten de , ...

Kategori : Tarih | Etiket: milli egemenlik, ulusal egemenlik

 Uhud Savaşı

UHUD SAVAŞI               Bedir'de uğranılan Mekkeliler , kabile kabile dolaştılar . Bedir günlerinde gelen kervanın bütün kârını ortaya mağlubiyetin acısını çıkarmak için ciddi bir faaliyete girişen koydular . Üç bin kişilik bir orduyla yola çıktılar . Son anda Hz . Peygamber , Abbas'ın gönderdiği bir mektup ile olaydan haberdar oldu .             Ashap ile mescidde müşavere etti . Gördüğü bir rüyayı anlattı . Rüyasında bir sığır boğazlanmış , kılıcında bir gedik açılmış , elini sağlam bir zırha sokmuştu . Bunlar ashabımdan bir çok insanın öldürüleceğini , akrabamdan ...

Kategori : Tarih | Etiket: muhammed hz. muhammed peygamberimizin katıldığı savaşlar hendek savaşı uhud savaşı bedir savaşı hazreti muhammed

 Türklerin Anadoluya Yerleşmeleri

A- TÜRKLERİN ANADOLU'YU YURT EDİNMELERİ   1-      Anadolu'ya Türk akınları:      Anadolu'ya ilk Türk akınları , 4 . yüzyılda Hunlar , 6 . yüzyılda Sibirler tarafından yapıldı . Bu akınlar , Anadolu'ya yerleşme amacıyla yapılmamıştır .       Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler ise Oğuzlardır . Oğuzların Anadolu'ya akınları Çağrı Bey zamanında başlatıldı . Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasına kadar sürdü . Bu akınlar , keşif yaparak yeni bir yurt arama amacına yönelikti .                   PASİNLER SAVAŞI       Selçuklu Devleti'nin Sultanı Tuğrul Bey'in komutanlarından Musa Yabgu'nun oğlu Hasan'ın ...

Kategori : Tarih | Etiket: Türklerin Anadoluya Yerleşmeleri türklerin anadoluya yerleşmeleri anadoluda kurulan ilk türk beylikleri saltuklular danişmentliler mengücekliler artuklular

 Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu ( 29 Ekim 1923 )

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi , Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu . Babası Ali Rıza Efendi , annesi Zübeyde Hanım'dır . Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV . yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir . Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır . Milis subaylığı , evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi , 1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi . Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda ...

Kategori : Tarih | Etiket: türkiye cumhuriyetinin kuruluşu ilk cumhur başkanımız ilk cumhurbaşkanlarımız

 Türk Akımları

AKIMLAR   Garbcilik ( Baticilik ) : Tanzimat'tan sonra devleti kurtarmak ve modernlestirmek yolunda ortaya çikan fikir akimlarindan biri de Garpçiliktir . Fikrin kökenini islahat faaliyetlerinin baslangici ile bütünlestirmek mümkündür .   Bu yüzden , I . Mesrutiyet'e gelinceye kadar Batilasma hareketinin önderleri , ya padisahlarin bizzat kendileri ya da onlarin destekledigi devlet adamlaridir . Durum böyle olunca , hareketin kapsami Gülhane Hatt-i Hümayunu gibi hükümdarla tebaa arasindaki münasebetlerin yeni hukuk esaslarina göre ayarlanmasindan ibaret kaldi . Bunun en önemli sebebi de Osmanlilar ve Avrupalilarin ...

Kategori : Tarih | Etiket: türk akımları , batıcılık islamcılık garpcılık osmalıcılık tarihi akımlar türk akımları

 Tevhidi Tedrisat Kanunu

TEVHIDI TEDRISAT KANUNU             Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birliği bir sistem olarak benimsenmiş bulunmaktadır . Yeni Türkiye'nin kültür hayatında çok önemli bir aşamayı başarıya ulaştıran Tevhid-i Tedrisat Kanunu , aslında büyük bir kültür hamlesidir . Eğitimin birleştirilmesi ile , özellikle 19 . yüzyıl sonlarından beri Türkiye eğitiminde görülen medrese ve okul ( mektep ) diye devam eden ikililiğe son verilmiştir . "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ile öğretim ve eğitim birliği sağlanarak milli kültür birliğine yönelmek istenmiştir . Öğretim ve eğitime milli ve laik bir ...

Kategori : Tarih | Etiket: tevhid-i tedrisat kanunu tevhidi tedrisat kanunu TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU

 Murad Hüdâvendigâr

Murad Hüdâvendigâr Babası . Orhan Gazi Annesi . Nilüfer Hatun Dogumu : 1326 Vefatı . 1389 Saltanatı : 1359 - 1389 ( 30 ) sene     Sultan Murad uzun boylu , degirmi yüzlü , iri burunlu idi . Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti . Başına mevlevi sikkesi üzerine yuvarlak testar sarılı bir başlık giyerdi . Çok sade giyinir ve kirmızı zeminli beyaz e1biseden hoşlanırdı . Gayet nazik , sevimli , çok halim ve selimdi . Âlim ve sanatkârlara hürmet gösterir , fakirlere ve kimsesizlere büyük ...

Kategori : Tarih | Etiket: Murad Hüdâvendigâr , osmanlı padişahları

 Sultan Mehmed Vahıduddin

Sultan Mehmed Vahıduddin Babasi . Sultan Abdülmecid Annesi . Gülistü Kadın Efendi Dogumu : 2 Subat 1861 Vefatı , 15 Mays 1926 Saltanatı : 1918 - 1922 ( 4 ) sene   Mehmed Vahidüddin de İstanbul'da doğmuştur . Orta boylu , zayü fakat kuvvetli bir vücudu vardı . Kıymetli ulema tarafından iyi bir tahsil yaptırıldı . Tahta çıktığında Osmanlı Devleti en kötü günlerini yaşıyordu . Birinci Dünya Savaşında kendi cephelerimizde gâlip gelmemize rağmen yenik çıkmıştık . En ağır şartları ihtiva eden Mondros ve Sevr anlaşmaları yapıldı . Devletin ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan Mehmed Vahıduddin, osmanlı padişahları

 Sultan Mehmed Reşad

Sultan Mehmed Reşad Babası . Sultan Abdülmecid Annesi . Gülcemal Kadın Efendi Doğumu : 2 Kasım 1844 Vefatı . 3 Temmuz 1918 Saltanatı : 1909 - 1918 ( 9 ) sene   Beşinci Mehmed Reşad İstanbul'da doğdu . Orta boylu , mavi gözlü ve beyaz tenli idi . Şiirle de meşgul oldu . Fakirlere ve hastalara çok yardım ederdi . Tarih kitaplarını okumaktan zevk alırdı . Çok kuvvetli bir hafızaya sahipti . Babası onun tahsiline cok ehemmiyet verdi . Daha ziyade şark ilimleri ile meşgul oldu . Sultan Devrinde ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan Mehmed Reşad, Sultan Mehmed Reşat, osmanlı padişahları

 Sultan İkinci Süleyman

Sultan İkinci Süleyman Babasi . Sultan Ibrahim Annesi . Saliha Dilâşub Sultan Dogumu : 15 Nisan 1642 Vefati . 22 Hpziran 1691 Saltanati : 1687 - 1691 ( 4 ) sene   Ikinci . Süleyman , İstanbul'da doğdu . Annesi tarafından titizlikle yetiştirildi . Orta boylu , kır sakallı , şişman ve halim selim bir padişahtı . Padişah oldugu sırada askeri zorbaların ortalı karıştırması üzerine büyük temizli girişti . Asayişi kısmen de olsa temin etti . Devleti çok kötü şartlar içinde iken teslim aldı . Dördüncü Mehmed devrinde ...

Kategori : Tarih | Etiket: Sultan İkinci Süleyman, Sultan II. Süleyman, osmanlı padişahları