Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Genel Birleşmiş Milletler

1 .      birleşmiş milletler ( bm )          Genel bir politik bir uluslararası kuruluş olan Birleşmiş Milletler  Örgütü ( BM ) çeşitli konuların yanı sıra iktisadi konularla da ilgilenmekte ve uluslar arası iktisadi kuruluşlar çerçevesinde incelenmesi gereken çeşitli organlara ve ihtisas kuruluşlarına sahip bulunmaktadır . Öyle ki , daha sonra ele alınacak IMF , Dünya Bankası Grubu , GATT , WTO ve ILO gibi kuruluşlar BM Örgütüne özel anlaşmalarla bağlı , BM İhtisas Kuruluşları niteliğindedir .   Bu kuruluşlara üye olmak için , Birleşmeler ...

Kategori : Genel | Etiket: birleşmiş milletler

 Çevre Kirliliği

Çevre Kirliliği Çevre kirlenmesi , unsurlarının bir kısmı açısından dünyâ kurulduğundan bu tarafa mevcuttur . Ancak tabiatın yaratılışındaki var olan denge sebebiyle çevre kendi kendisini temizlemektedir . Fakat son asırda tabiî dengeyi kirlenme oranı bakımından menfi yönde bozan ve tabiî temizleme araçlarının kapasitesini aşan veya yok eden yoğun gelişmeler netîcesinde , çevre kirlenmesi problemi olanca ağırlığıyla dünyâ çapında kendini hissettirmektedir . Çevre , canlının içinde bulunduğu , tesir ettiği ve müteessir olduğu bir vasat olup , biyolojik ve fizikokimyâsal durumu ile canlıda müsbet veya menfî değişikliklere sebep ...

Kategori : Genel | Etiket: çevre kirliliği

 Anıtkabir

ANITKABİR Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve Türk İnkılâplarının büyük önderi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün , Türk vatanının bağımsızlığını kazanması için giriştiği savaş ve Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği inkılâplarla geçen yaşamı 57 yıl sürmüş ve Büyük Önder 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal etmiştir . Mustafa Kemal Atatürk , Türkiye'yi bütün kurumları ile çağdaş uygarlığın bir üyesi yapan , insanlık tarihine mal olmuş büyük bir önderdir . O'nun yüceliğini her yönüyle temsil edecek , ilke ve inkılâpları ile çağdaşlaşmaya yönelik düşüncelerini yansıtacak bir ...

Kategori : Genel | Etiket: anıtkabir , anıt kabir , anıtkabirin mimari yapısı

 Altın Oran

ALTIN ORAN        Altın Oran Nedir?            Altın orana ilişkin matematik bilgisi ilk kez İ . Ö . 3 . Yüzyılda Öklid’in Stoikheia ( "Öğeler" ) adlı yapıtında "aşıt ve ortalama oran" adıyla kayda geçirilmiştir . Eldeki veriler , bu bilginin geçmişinin aslında Eski Mısır’da İ . Ö . 3000 yılına kadar dayandığını göstermektedir . Grek dünyasına da Pythagoras ve Pythagoras’cular tarafından tanıtıldığı ileri sürülür .     Altın ...

Kategori : Genel | Etiket: altın oran nedir altın oranın görüldüğü yerker altın oranın kullanıldığı yerler altın oranın görüldügü ve kullanıldığı yerler