Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Genel Zeyd Bin Zeynelâbidîn

Zeyd Bin Zeynelâbidîn Tâbiînden fıkıh âlimi. Hazret-i Hüseyin 'in torunu ve İmâm-ı Zeynelâbidîn 'in oğludur. Yâni, Zeyd bin Zeynelâbidîn Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib 'dir (radıyallahü anhüm). KünyesiEbü 'l-Hüseyin olup, Hâşimî ve Kureşî nisbetleri verildi. Medîne 'de 698 (H.79) yılında doğdu. Emevî halîfesiHişâm bin Abdülmelik zamânında, kendisine taraftar gözüken münâfıkların kışkırtması netîcesinde, halîfenin askerleriyle yaptığı savaşta şehit oldu. Şehâdeti, 740 (H.122) yılında olmuş, cesedi Kûfe 'ye, başı Mısır 'a defnedilmiştir.İlk önce babası Ali Zeynelâbidîn bin Hüseyin 'den ders almaya başlayan Zeyd bin Ali Zeynelâbidîn, ağabeyi Muhammed Bâkır, Ebân bin Osman, Urve bin Zübeyr, Abdullah bin Hasan, Abdullah bin ...

Kategori : Genel | Etiket: Zeyd Bin Zeynelâbidîn

 Zeyd Bin Sâbit

Zeyd Bin Sâbit Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden. 610 yılında Medîne 'de doğdu. 665 (H.45) veya 674 (H.55)te aynı yerde vefât etti. Nesebi; Zeyd bin Sâbit bin Dahhâk bin Zeyd bin Lûzân bin Amr bin Abdiaf bin Ganm bin Mâlik bin Neccâr el-Ensâriyyi 'l-Hazrecî, Benî Neccâr 'dır. Annesi, Nevvâr binti Mâlik bin Muâviye bin Adî 'dir. Künyesi, Ebû Sa 'îd veya Ebû Sâbit 'tir. Ayrıca Ebû Hârice veya Ebû Abdurrahmân da denilmektedir. Lakabı ise el-Kârî ' veya el-Mukrî veya el-Farzî yâhut da Kâtib-ül-Vahy, Hibr-ül-Ümme 'dir. Babası Sâbit hicretten önce Evs ile Hazrec kabîleleri arasında (Yevm-ül-Buâs) adıyla bilinen bir muhârebede ölmüştü. Babası öldüğünde çocuk ...

Kategori : Genel | Etiket: Zeyd Bin Sâbit

 Zeyd Bin Hârise

Zeyd Bin Hârise Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin âzâdlı kölesi. Yemenli olup, tahmînen mîlâdî 575 yılında doğmuştur. Künyesi, oğluna nispetle, Ebû Üsâme 'dir. Yemen 'in muhterem ve şerefli bilinen Kudâs kabîlesine mensuptur. Annesi ise Tay kabîlesi kollarından Maanoğullarına mensup Su 'da binti Sa 'lebe 'dir. 629 (H.8) senesinde Mûte Gazâsında şehit oldu.Zeyd bin Hârise radıyallahü anh çocuk yaşlarında annesi ile akrabâlarını ziyârete giderken başka bir kabîlenin baskınına uğradı. Esir alınan Zeyd, Mekke 'ye Sûk-ı Ukâz denilen panayıra getirilerek satılığa çıkarıldı. Hâkim bin Hizâm, Zeyd 'i 400 dirheme satın aldı ve halası hazret-i Hadîce 'ye hediye etti. O da Peygamber efendimize ...

Kategori : Genel | Etiket: Zeyd Bin Hârise

 Zeybek

Zeybek Ege bölgesinde bilhassa Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, İzmir yörelerinde köy ve çiftliklerde yaşıyan Türklere verilmiş bir isim. Din, karakter, örf ve âdetlere bağlılık yönünden tamâmen Türk köylüsünün aslıdırlar. Mert ve cesur, mazlumun dostu kimselerdir. Bunlar tek tek olduğu gibi gruplar hâlinde de yaşarlar. Aralarından her hususta liderlik yapabilecek olanı başkan seçerler. Buna efe denir (Bkz. Efe). Efenin yanında çalışanlara da kızan denir. Kızanlar efeye itaat ve bağlılıkta çok samimi olup, aksi harekette bulunanların o toplulukta bulunamayacağı anlayışındadırlar.Zeybek kıyâfeti; diz altına kadar şalvar, kuşak, üstte işlemeli cepken, başta fes üzerine sarılmış telli çevre veya börk, silâhlık, ayakta desenli yün çorap, yemeni ...

Kategori : Genel | Etiket: Zeybek

 Zerrin (bkz. Nergis)

Zerrin (bkz. Nergis)

Kategori : Genel | Etiket: Zerrin (bkz. Nergis)

 Zerkânî

Zerkânî on yedinci ve on sekizinci asırlarda Mısır 'da yaşamış hadis, siyer ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Muhammed bin Abdülbâkî 'dir. Künyesi, Ebû Abdullah 'tır. Babası gibi Zerkânî nisbesiyle meşhur oldu. 1645 senesinde Mısır 'da Zerkan köyünde doğdu. 1710 'da Kâhire 'de vefât etti.Muhammed Zerkânî ilk önce âlim olan babasından ilim öğrendi. Sonra da zamânın büyük âlimleri, Nûreddîn Ali Şebrâmelîsi, Şeyh Yâsîn Hımsî, Şeyh Muhammed Bâbilî, Muhammed bin Halîl, Aclûnî, Cemâleddîn Abdullah Şibrâvî gibi zâtlardan ilim tahsil etti. Fıkıh, hadis ve diğer Arabî ilimlerde üstün dereceye yükseldi. Bütün hocalarından icâzet (diploma) aldı. Ezher Üniversitesinde ders okuttu. Tasavvuf yolunu Ebi 'l-İkrâm ...

Kategori : Genel | Etiket: Zerkânî

 Zerkâli

Zerkâli Endülüs 'te yetişen meşhur astronomi âlimlerinden. İsmi, İbrâhim bin Yahyâ et-Tecîbî en-Nekkâş olup, künyesi Ebû İshak 'tır. Zerkâlî diye meşhur oldu. 1029 senesinde Tuleytula şehrinde doğdu. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı. Kısa zamanda din ve fen ilimlerini öğrenen Zerkâlî, astronomi ilminde söz sâhibi oldu. Astronomi çalışmalarını ve rasadlarının çoğunu Tuleytula 'da yaptı. Ömrünün sonuna doğru Kurtuba 'ya yerleşti ve 1087 senesinde burada vefât etti.Zerkâli, ilk defâ Batlemyüs 'ün aksine dünyânın gerçek yörünge noktası hareketini ve güneşin ta 'dîl merkezinin asırlık değişikliğe bağlı olduğunu keşfederek kânuna bağladı. Halbuki, Batlemyüs, güneş sisteminin yörünge noktasını sâbit ve ta 'dîl merkezini de değişmez kabul ...

Kategori : Genel | Etiket: Zerkâli

 Zerdeva (bkz. Sansar)

Zerdeva (bkz. Sansar)

Kategori : Genel | Etiket: Zerdeva (bkz. Sansar)

 Zerde

Zerde Alm. Mit safran zubereitete süsse Reisspeise, Fr. Espéce de soupe au riz et au safran qu 'on sert froide, İng. Dish of sweetened rice colored with saffron. Pirinç, şeker, safran, nişasta ve suyla yapılan bir çeşit tatlı. Anadolu 'nun çeşitli yerlerinde, düğün ve sünnet töreni yemeklerinde ikrâm edilir.Yapılışı: Bir çay bardağı pirinç, ılık suda yarım saat bekletilir. İyice yıkandıktan sonra, 5 bardak su ile ağır ateşte 20-25 dakika pişirilir. İçine 1,5 su bardağı şeker, 1-2 damla safran boyası ilâve edilerek beş dakika daha kaynatılır.Bir çorba kaşığı gülsuyunda ezilmiş 2 çorba kaşığı nişasta ilâve edilerek, 1-2 dakika daha kaynatıldıktan sonra ateşten ...

Kategori : Genel | Etiket: Zerde

 Zerdali (bkz. Kayısı)

Zerdali (bkz. Kayısı)

Kategori : Genel | Etiket: Zerdali (bkz. Kayısı)