Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Biyoloji İskelet Ve Kas Sistemi

 Canlılarda , vücuda desteklik sağlayan ve hareketi kolaylaştıran sistemdir . Tek hücrelilerde bu görevi hücre zarı ve hücre çeperi yapar . Bitkilerde Destek Yapılar Bitkilerde selüloz hücre çeperi , turgor basıncı , destek dokuyu oluşturan kollenkima ile sklerinkima gibi yapılar desteklik sağlar . Hayvanlarda İskelet Sistemi  Hayvanlarda iskelet ikiye ayrılır . 1- Dış İskelet: Sadece omurgasız hayvanlarda bulunur . vücudun dışında bulunan ve vücudu dış etkilerden koruyan destek yapıdır . Büyümeyi sınırlar , üzerinde vücut örtüsü bulunmaz . Protein , k . hidrat ve yağ gibi organik moleküller ile kalsiyum karbonat gibi inorganik ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: iskelet ve kas sistemi , hayvanlarda iskelet, bitkilerde destek yapılar

 İskelet

İSKELET İskelet , birbirleriyle eklemlerle birleşen kemiklerden meydana gelmiştir . Kemikler , vücudun yumuşak kısımlarına dayanak görevinde bulunan beyaz , sert ve sağlam oluşumdurlar . Üzerlerine yapışan kasların kasılması ile pasif olarak hareket işine katılrlar . Bu kemiklerin herbirine ayrı ayrı isimler verilmiştir . Yetişkin bir insanda 206 kemik vardır . Bütün kemikler , tıkız ve sünger dokudan yapılmıştır . Tıkız doku , kemklerin çevresinde bir tabaka meydana getirir . Sünger doku ise tıkız doku kılıfının içinde olup kemik lamellerinin birleşmesiyle oluşmuştur . Kemik trabekülleri adını alan bu lameller ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: iskelet , kemikler , kaburgalar, uyluk kemiği

 İnsanda Boşaltım Sistemi

İNSANDA BOŞALTIM SİSTEMİ                     Hayatta kalmanın normal sonucu olarak vücuttaki her hücre birtakım artık madde üretir . Bu artıklar fazla su , tuzlar , karbondioksit ve üredir . Bu zararlı ve işe yaramayan maddelerin vücuttan atılmasına boşaltım denir . Organizmada boşaltımla görevli bütün organların veya yapıların meydana getirdiği sisteme boşaltım sistemi denir . Boşaltım sistemi edilgin değildir; aksine inceden inceye düzenlenmiştir . Boşaltım sisteminin en önemli görevi , birtakım artık maddeleri atarak organizmadaki hücrelerin yaşamasına uygun ve dengeli bir iç ortamın ( HOMEOSTASİ ) devamını sağlamaktır ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: insanda boşaltım sistemi, boşaltım sisteminin işlevleri, böbrekler, nefronlar

 İçinde Yaşadığımız Doğa

İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ DOĞA  CANSIZ DOĞADA NELER VAR ?   İçinde yaşadığımız doğa canlı ve cansız varlıklardan oluşur . Bu varlıkların sayısı oldukça çoktur . Doğan , gelişen , büyüyen , kendisine benzer yavrular oluşturan ve ölen varlıklar canlı varlıklardır . İnsanlar hayvanlar ve bitkiler canlı varlıklardır . Doğmayan , büyümeyen , çoğalamayan , bir etki olmadan hareket edemeyen varlıklar ise cansız varlıklardır . Taş ,   toprak , kağıt , masa , hava ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: içinde yaşadığımız doğa , su , toprak , hava

 Hücre Bölünmesi

  HÜCRE BÖLÜNMELERİ VE ÜREME ÇEŞİTLERİ 1 . HÜCRE BÖLÜNMELERİ     Canlı hücrelerin nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni hücreler meydana getirmelerine bölünme denir . Bölünme çoğalma , büyüme ve gelişme için kaçınılmaz bir hayat olayıdır . Hem eşeyli hem de eşeysiz üremenin gerçekleşmesini sağlayan temel olay hücre bölünmeleridir . Canlılarda görülen en önemli hücre bölünmeleri mitoz ve mayoz dur . Belli bir gelişme dönemini tamamlayan hücreler bölünerek çoğalırlar . Ancak bazı hücreler hayvanların sinir ve kas hücreleri , bitkilerin değişmez doku hücreleri bölünmezler . Hücreler genellikle oval olup , ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: mayoz bölünme, mitoz bölünme , hücre bölünmesi evreleri

 Duyu Organlarımız

  DUYU ORGANLARIMIZ GÖZ Göz insanın en önemli organlarından biridir . İnsan algılamasının yaklaşık %80'i bu organ tarafından sağlanır . Gözler düzensiz küre biçiminde yaklaşık 25 mm çapında ve her biri 7-8 gr ağırlıkta olan organlardır . Göz Kasları , Gözün hareketi hareket ettirici kaslar tarafından sağlanır . Bu kasların görevi; kasılarak gözü kaldırmak ve bakışı yukarı çevirmek ve gözü indirerek bakışı aşağıya yöneltmektir .                Göz Merceği Gözbebeğinin arkasında yer alan şeffaf yapıya göz merceği denir . İnce kenarlı bir mercektir . ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: duyu organları, göz, kulak, burun, deri, dil, duyu organlarımız nelerdir, duyu organlarımız ve görevleri, duyu organlarımız resimleri

 Dokular

DOKULAR Doku:Yüksek yapılı organizmalarda çok sayıda hücre vardır . Bu hücreler kendi aralarında yapısal ve işlevsel birlikler oluştururlar . Canlılarda aynı işlevi yapan hücreler topluluklarına doku denir .      Dokular canlının erginlikten önceki yaşamında başlar ve erişkinliğe ulaşınca son biçimini alır . Hayvanların yapısındakilere hayvansal , bitkilerin yapısındakilere de bitkisel dokular denir . -HAYVANSAL DOKULAR- Hayvansal dokular 7 gruba ayrılırlar; 1 . Epitel doku 2 . Bağ doku 3 . Kıkırdak doku   4 . Kemik doku 5 . Kan doku 6 . Kas doku 7 . Sinir doku    Bitkisel dokular ise 2 gruba ayrılır;             1 . Sürgen ( Bölünür ) doku             2 . Bölünmez doku             ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: dokular , hayvansal dokular, bitkisel dokular, kıkırdak doku , kemik doku, kas dokusu

 Çevre Biyoteknolojisi

ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ  Atık İşlemlerin Biyokimyası         Atık su arıtılması sırasında oluşan biyokimyasal reaksiyonlar daha çok bakteriler tarafından gerçekleştirilir . Atık suyun bileşimi çok kompleks olup binlerce organik maddeyi çok değişik konsantrasyonlarda içerir . Atık suda çok sayıda substrat ve mikroorganizma bulunması bazı reaksiyonların inhibisyonuna sebep olabilmektedir . Ayrıca substrat konsantrasyonunun çok düşük olması reaksiyon hızlarının da fermantasyona kıyasla çok yavaş olması sonucunu doğurur .             Atık işlemlerin biyokimyası atığın içerdiği bileşiklerin tabiatı ile yakından ilgilidir . Kentsel atık sularda bulunan organik C’nin %75 i karbonhidrat , , protein ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ

 Canlıların Sınıflandırılması

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI SİSTEMATİK: canlıların benzerlik ve akrabalıklarına göre gruplar halinde düzenlenmesidir . Sınıflandırma iki şekilde yapılmıştır . 1 ) Yapay ( ampirik ) sınıflandırma: canlıların dış görünüşlerindeki benzerliklere dayanılarak yapılan sınıflandırmadır . ilk ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: canlıların sınıflandırılması , omurgalılar ,omurgasızlar , eklem bacaklılar , bitkiler , hayvanlar , , sürüngenler , kuşlar , memeliler

 Canlılarda Üreme

 Eşeysiz Üreme Eşeysiz üremenin temeli mitoz bölünmedir . Bu yüzden eşeysiz üreme ile oluşan canlılar birbirlerine benzerler . Eşeysiz üreyen canlılardan biri , kalıtsal özelli , kleri bakımından diğerine benzemiyorsa nedeni mutastondur . Eşeysiz üreme çeşitleri 4 başlık altında incelenebilir . ·        Bölünerek Eşeysiz Üreme ·        Tomurcuklanma ile Eşeysiz Üreme ·        Sporla Eşeysiz Üreme ·        Vejatatif Eşeysiz Üreme Bölünerek Eşeysiz Üreme Bölünerek eşeysiz üremenin görüldüğü canlılara bakteriler örnek verilebilir . Bakterilerdemn başka amip , paramezyum ve öglena da eşeysiz ürer . Plazmodyum ; yaşam devrini insan ve anofel cinsi sivrisineğin dişisinde tamamlar . İnsan kanında eşeysiz , ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: canlılarda üreme, eşeyli üreme, eşeysiz üreme, sporla eşeysiz üreme, metagenezle üreme