Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Biyoloji Canlılarda Solunum Sistemleri

SOLUNUM SİSTEMİ   Oksijen havadan alınıp hücrelere kadar taşınması;yanma sonucu oluşan CO2’nin  vücuttan atılması olayına solunum denir . Bu görevi gerçekleştiren solunum sistemleri denir . Genel anlamda solunum canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır . Hücrelerin besinleri oksijenle yanarak enerji elde etmesi sırasında yan ürün olarak CO2 çıkar .   HÜCRE İÇİ SOLUNUM  Karbonhidrat , yağ , gibi bileşiklerin kimyasal bağlarındaki enerjisiyle ATP sentezleşmesine denir . HÜCRE DIŞI SOLUNUM  Canlıların dış ortamdan oksijen alıp dış ortama karbondioksit vermelerine yani soluk alıp vermelerine denir . ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: canlılarda solunum sistemleri, hucre içi solunum , hücre dışı solunum , solungaç solunumu , akciğer solunumu , insanda solunum sistemi

 Canlılarda Dolaşım Sistemleri

CANLILARDA DOLAŞIM SİSTEMLERİ   Bir hücreli canlılarda , ortamdan oksijenin ve besinlerin alınması ile , karbondioksit ve artıklarının uzaklaştırılması bütün vücut yüzeyiyle yapılır . Bunları gerçekleştirmek için özel bir yapıya gerek yoktur . Sadece , hücre içinde bazı stoplazma hareketleri görülebilir . Çok hücrelilerde ise alınan besinleri ve oksijeni hücrelere ulaştırmak için bir taşıma sistemine ihtiyaç vardır . Hayvanlarda bu işlemleri gerçekleştiren sisteme dolaşım sistemi denir . DOLAŞIM ÇEŞİTLERİ   Hayvanlarda dolaşım sistemi değişmeyen bir iç çevrenin oluşturulmasının ve hücreler için gerekli maddelerin ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: dolaşım sistemleri , kapalı dolaşım , açık dolaşım , omurgalılarda dolaşım, insanlarda dolaşım sistemi,

 Boşaltım Sistemleri

BOŞALTIM Hücre içerisinde yüzlerce biyokimyasal tepkime olur . Bu tepkimelerin tümüne metabolizma denir . Metabolizma sonucu hücrelerde oluşan zararlı , yararsız ve gereksis olan maddelere boşaltım maddesi , bu maddelerin dışarı atılmasına boşaltım , boşaltım yapmaya yarayan organlar topluluğuna boşaltım sistemi denir .   SALGILAMA Bir hücre ya da hücre grubundan vücudun başka bölümlerine bazı olaylar için gerekli olan maddelerin salgılanmasıdır . DIŞKILAMA Sindirilemeyen besinlerin anüs yoluyla dışarı atılmasıdır . • Boşaltım ve salgılama olayında hücreler enerji tüketir . • Dışkılama olayında ise hücrelerin ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: boşaltım sistemleri , hüchayvalnarda boşaltım , bitkilerde boşaltım , canlılarda boşaltım sistemleri

 Cağımızda Gelişen Biyoteknolojik Gelişmeler

ÇAĞIMIZDA GELİŞEN BİYOTEKNOLOJİK GELİŞMELER Biyolojide  DNA’nın  yapısının çözümlenmesi  20 . yüz yıldaki en  önemli   bilimsel gelişmelerden biridir . Bu gelişme alanda yeni çalışmalara ivme kazandırmıştır . Yeni teknolojilerin kullanıldığı ve uygulandığı  bu çalışmaların doğurguları  fiziksel ve doğal dünyayı değiştirebilecek  niteliktedir . Bu  nedenle  bilimsel platformlarda  yeni yüzyıl biyoteknoloji yüzyılı olarak tanımlanmaktadır . Biyoteknoloji ve Gelişmeler   Biyoteknoloji kavramı , ilk kez 1919 yılında Ereky   tarafından kullanılmıştır .   Biyoloji ve teknoloji alanındaki gelişmeler ,   hiç kuşkusuz kavramın kapsamını  genişletmiş; anlamını zenginleştirmiştir . Söz konusu ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: biyo teknoloji , biyo teknolojik gelişmeler

 Bakterilerin Genel Özellikleri - Hücre Yapıları

BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ Monera alemini oluşturan prokaryot canlıların en yaygın ve en çok bilinen grubu bakterilerdir . O kadar yaygındır ki bugün dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yoktur diyebiliriz . En çok organik atıkların bol bulunduğu yerlerde ve sularda yaşarlar . Bununla beraber , -90 0C buzullar içinde ve +80 0C kaplıcalarda yaşayabilen bakteri türleri de vardır . Hava ile ve su damlacıkları ile çok uzak mesafelere taşınabilirler . Deneysel olarak ilk defa 17 . yüzyılda bakterileri gözleyebilen ve onların şekillerini açıklayan Antoni Van Lövenhuk olmuştur . Bakteriler bütün hayatsal olayların gerçekleştiği en basit canlılardır . ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: bakteriler, bakterilerin hücre yapısı, bakterilerin boyanmaları, bakterilerin beslenmeleri, fotosentetik bakteriler, kemosentetik bakteriler, bakterilerin solunumları

 Alyuvarlar

ALYUVALAR     Alyuvarlar , Alm . Rote Blutkörperchen Allıvion ( f ) , Fr . Globule rouge ( f . ) , İng . Red blood cell . Kırmızı kan hücreleri . Alyuvarlar ( eritrositler ) dolaşım sistemi içinde oksijen ve karbondioksit taşırlar . Bu taşıma işlemi , alyuvarların ihtiva ettiği hemoglobin vasıtasıyla olur . Alyuvarlar bikonkav ( iki taraftan içe çökük ) disk şeklinde hücrelerdir .     Alyuvarlar kemik iliğinde yapılırlar . Memelilerde dolaşıma ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: alyuvarlar, akyuvarlar

 Bakterilerin Üremeleri

Bölünerek Çoğalma      Bütün bakteri türlerinde esas üreme şekli bölünmedir . Üreme eşeysiz üreme şeklidir . Su , besin maddesi ve sıcaklığın uygun olduğu ortamlarda çok hızlı bölünürler . Bu bölünme her 20 dakikada bir gerçekleşir . Böylece geometrik olarak artmaya başlarlar . Ancak bu artış sürekli değildir . Çünkü zamanla ortamın sıcaklığı artar , asitler ve CO2 birikir , besin maddeleri tükenir . Bunlar bakteriler için öldürücü doza ulaşınca geometrik artış bozulur . Böylece bakterilerin populasyonları da dengelenmiş olur .       Bakterilerde hücre ...

Kategori : Biyoloji | Etiket: bakeriler, bakterilerde üreme, sporlanma