Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Kimya Radyasyon Nedir

   Radyasyon Nedir?             Günlük hayatımızın hemen her alanında , gerek doğal yollardan , gerekse teknolojik gelişmelerin getirdiği kolaylıkların , belki de bir bedeli olarak sürekli radyasyona maruz kalmaktayız . Hiç farkında olmadığımız bir şekilde organlarımız , dokularımız radyasyonla etkileşime girmektedir . Bu etkileşim bazı durumlarda gözle görülür sonuçlar doğururken ,   bazen de hiç haberimiz olmadan vücudumuzun içinden geçip gitmektedir .                Radyasyon , dalga , parçacık veya foton olarak adlandırılan enerji paketleri ile yayılan enerjidir .   Radyasyon , daima doğada var olan ve ...

Kategori : Kimya | Etiket: Radyasyonun Çeşitleri , İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlar, Parçacıklı Radyasyon, Radyasyonun Çeşitleri

 Radyasyon

RADYASYON Radyasyon , yaşamın doğal bir parçasıdır . Zamanın başlangıcından itibaren radyasyon vardır ve yaşadığımız evrenin ayrılmaz bir parçasıdır . Gerçekte , dünyadaki bildiğimiz yaşam , radyasyonun varlığı ile gelişmiş ve yaşantımız ona bağımlı kılınmıştır . Radyasyonun faydalı olduğu kadar bazı durumlar karşısında zararlı etkiler gösteren birçok farklı çeşidi vardır . Örneğin; ısı radyasyonu sıcaklık sağlar; fakat yanıklara neden olabilir , ültraviyole radyasyonu bronzluk sağlar; fakat deri yanıklarına neden olabilir ve görünür ışık radyasyonu nesneleri görmek için gereklidir; fakat ani bir flaş , görme ...

Kategori : Kimya | Etiket: Radyasyon nedir? Radyoaktif Bozunma Nedir? Nükleer Radyasyon Nedir? Radyasyonun insana etkileri, Radyasyonun özellikleri

 Nükleer Silahlar

NÜKLEER SİLAHLAR                Nükleer silahları askeri açıdan çok çekici kılan , bu silahların birim ağırlıkları başına , patlaması sırasında ortaya çıkarttıkları enerjidir . Bir bombanın patlaması sonucunda ortaya çıkan enerji , çok kısa bir süre içinde , yakın çevresindeki ortamı ısıtarak bir şok dalgası yaratır . Bu şok dalgası , çevreye , dolayısıyla da hedefe zarar verir . Bir bombanın tahrip gücü , patlama sonucu çevreye eşit derecede zarar verecek kimyasal bir patlayıcı olan trinitro-tolüen' in ( TNT ) ağırlığı cinsinden ...

Kategori : Kimya | Etiket: Nükleer Silahlar, Nükleer Bomba nedir?, Kimyasal Silahlar

 Modern Atom Modelleri Ve Tarihçeleri

MODERN ATOM MODELLERİ VE TARİHÇELERİ Thomson Atom Modeli             J . J . Stoney’ın elektronu keşfinden sonra ,   J . J . Thomson 1897 yılında katot ışınlarının magnetik ve elektrik alanlarında sapmalarını gözleyerek elektronlar için yük/kütle ( e/m ) oranını saptamayı başarmıştır . Bu amaçla Thomson aşağıdaki şekilde görülen katot ışınları tübüne benzer bir tüp kullanmıştır . Cihazın Çalışması : Başlangıçta herhangi bir elektriksel ve magnetik alan yokken delikten geçen ışın A noktasına düşer . Işığın doğrultusuna dik bir magnetik alan uyulanırsa ışın yolundan sapar ve A ...

Kategori : Kimya | Etiket: modern atom modelleri, thomson atom modelimo, RUTHERFORD ATOM MODELİ,BOHR ATOM MODELİ

 Korozyon

1 . KOROZYON Geleneksel anlamda korozyon metal ve alaşimlarinin çevreleri ile kimyasal ve elektro kimyasal reaksiyonlari sonucu bozunmalarini tanimlamak için kullandigimiz deyimdir . Ancak yeni bulgular metal olmayan malzemelerin ve çevresel koşullardan benzer biçimde etkilendiklerini ortaya koymaktadır . Örnegin , metal ve alaşimlarinin gerilimli korozyonla bozunmalarını tariflemek için kullanılan yöntemler cam , seramik malzemeler , polimerler ve geleceğin yapı malzemesi olarak kabul edilen bileşik malzemelere başarı ile uygulanabilmektedir . Bu nedenle , korozyon deyimi yapı malzemesi niteliği olan tüm malzemelerin çevrenin etkisi ile bozunmalarını ...

Kategori : Kimya | Etiket: korozyon

 Isı Ve Sıcaklık

ISI VE SICAKLIK Güneş ışınları yer yüzüne ulaşınca , üzerine düştüğü taş , toprak , su gibi maddeler ısınır; ışınların bir kısmı ısıya dönüşür . Yazın çok ısınan taş , kum , toprak gibi maddelerin sıcaklığı artığından üzerine çıplak ayakla basamayız . Isıtılan bakır tencerenin de bir süre sonra sıcaklığı artarak , elimizi yakacak duruma gelir . Yeteri kadar ısıtılmış olan odun ya da kağıt parçası ise tutuşur . Petrol ürünleri , odun , kömür gibi yakıtların yapılarındaki enerji , bu yakıtlar yandığında ...

Kategori : Kimya | Etiket: ısı, sıcaklık, ısı ve sıcaklık, ısı nedir, sıcaklık nedir

 Atomun Tarihçesi

ATOMUN TARİHÇESİ   Antikitede ve Ortaçağda Madde Anlamı ve Atom teorisi   İnsanoğlu en eski çağlardan itibaren maddenin menşeini ve mahiyetini izah etmeğe çalışmıştır . Eskilerde kâinattaki her şeyin bir tek ana maddeden ( prensipten ) geldiği fikri vardı . Bu sebeple eskilerin ve bu arada bilhassa eski Yunan filozoflarının başlıca çalışmalarını kâinatın sonsuz karışıklığını az sayıda ana maddeye irca etmek teşkil eder . Eski Yunan ve Avrupa felsefesinin babası olup Yunan Ege Okulunun kurucusu olan Milet'li THALES ( M . Ö . 640-546 ) , her ...

Kategori : Kimya | Etiket: atomun tarihçesi

 Atom

Atom nedir? "Maddenin en küçük yapıtaşı! Peki , "madde" nedir? Elle tutup gözle gördüğümüz her şey! Aslında , doğru olmasına doğru bu yanıtların hepsi ama biraz eksik . . . Örneğin ben bir maddeyim; yani benim de en küçük yapıtaşım atomlar . Yani atom denen minik "yaratıklar"dan oluştum . Aynı şekilde yediğimiz elma , oturduğumuz sandalye , yazı yazdığımız kalem ve hatta onun mürekkebi , içtiğimiz su , soluduğumuz hava . . . Bunların hepsi madde ve hepsi de atomlardan oluşmuş . Peki nedir bu atom? ...

Kategori : Kimya | Etiket: atom, Maddenin En Küçük Yapıtaşı , atom nedir, atomu kim buldu, atomun icadı

 Asitler Ve Bazlar

ASİTLER VE BAZLAR ASİTLER Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluştururlar . Asit-latince  anlamına gelen asidus kelimesinden alınmıştır . Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır . Canlı organizmaların hayatsal faaliyetlerinde asitlerin önemi büyüktür . Mide özsuyu besinlerin sindirimi için %0 , 4 oranında hidroklorik asit içerir . Proteinlerin oluşumunda amino asitlerin önemi tartışılmaz bir gerçektir . Genel olarak asitler;inorganik ve organik asitler  olarak iki gruba ayrılırlar . Yapısında karbon elementi bulunmayan asitlere inorganik aitler , karbon elementi kullanılarak oluşturulan asitlere ise organik asitler denir .   ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ -Asitlerin tatları ekşidir . Örnek ...

Kategori : Kimya | Etiket: asitler, bazlar, asit baz tepkimeleri

 Barut

BARUT           Ateşli silahlarda  çeşitli ateşleme araçlarıyla tutuşturulması durumunda  oluşturduğu gazların itme gücüyle merminin atılmasını yada herhangi bir aracın fırlatılmasını sağlayan yanıcı katı madde . Savaş malzemesi olarak yanıcı özelliğinden ötürü batıda olduğu kadar doğuda da ilk yüzyıllardan buyana kullanılıyordu . En saf biçimiyle karbonu , hidrojeni  bol ve yanıcı bir mineral olan neft , tam dokunma olmadan da ateşi kendisine çekebilme özelliğine sahiptir . Yağ kükürt v . b gibi başka maddelerle karıştırılması sonucu “RUM ATEŞİ” diye bilinen daha da yanıcı  ve kalıcı bir özelliğe bürünen neft insanlara ...

Kategori : Kimya | Etiket: barut, barutun tarihçesi, barutun icadı