Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Felsefe Yüzde Yüz Düşünme Gücü

Yüzde Yüz Düşünme Gücü GİRİŞ                 Yazar sosyal hayatta avukatlık işiyle meşgul iken mahkemelerde sürtüşen insanları görünce bu işi bırakarak insan ilişkileri , insan Tanrı ilişkisi konularında çeşitli konferanslar ve kontültasyonlar vermeye başlamıştır . Onun amacı iyi bir yaşam felsfesi arayan insanlara yardımcı olmaktır . Yazar insanlarla yaptığım bu çalışma sayesinde Kendini Yönetme bilimini-bilinçaltını doğru kullanım alanlarına yönlendirme sanatını-geliştirdiğini söylemektedir . Ona göre kişi kendisiyle ilgili inandığı , hayal ettiği , güvenle beklediği şeyleri mutlaka yaşayacaktır .                 Hiçbir şey çevreye veya şansa bağlı değildir . Dış dünyadaki her şey düşüncenin kullanımı yoluyla halledilebilir ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Yüzde Yüz Düşünme Gücü

 Sokrates

Sokrates Bu barışcı adam , barış zamanlarında da diyalogları aracılığıyla savaşmayı sürdürmüş , sorduğu sorularla herkesi rahatsız etmiştir . Hatta pek çok kişi , kendi cahilliklerini ortaya çıkaran bu adama tekme-tokat saldırmıştır . Çünkü Sokrates , genellikle kişilerin neye inanmaları ve ne yapmaları gerektiğini söylemeden , onların cahilliklerini ortaya çıkaran bir diyalog yöntemi izlemektedir . Bu bir tür Sokrates ironisidir . Gerçekte güçlü bir yapıya sahip olan Sokrates , kendisine yönelik fiziki saldırılara karşılık vermez; bu durumu hayretle karşılayanlara da alaycı bir ifadeyle “Bu inanılmaz bir şey . Keşke ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Sokrates

 Epikürcülük

Epikürcülük En başta onlara Tora ile çeşitli şekillerinde Helenizm arasında uzlaşma olamayacağını göstermeliyiz .   Bu ikisi taban tabana zıttır . Örneğin Epikür'ün felsefesini ele alalım: “Yiyelim , içelim çünkü yarın öleceğiz . ” Epikürcülere göre insanın en yüksek ideali kendi mutluluğu ve hayatın tadını çıkarmaktır .   Her hareketi doğru ve adil olana değil , şu sorunun yanıtına dayanmalıdır: Bu benim şu anki keyfime katkıda mı bulunacak yoksa keyfimi azaltacak mı? Fiziksel haz en büyük yegane iyiliktir der Epikürcülük;  fiziksel acı ise en büyük yegane kötülük .   Dolayısıyla Epikürcülük hayata neredeyse sadece materyalist bir açıdan bakar .       Epikuros: M . ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Epikürcülük

 Bilimin Felsefesi

  BİLİM FELSEFESİ   A ) Bilim Felsefesine Giriş      Felsefe “var olan” her şeyi konu alır .   Bilimde bir varlık alanıdır .   Bu nedenle bilim , felsefenin konuları içinde yer alır .   Bilimi konu alan felsefe disiplinine bilim felsefesi denir . 1 ) Bilimin Tarih İçindeki Gelişimi       Taşların , âlet olarak kullanıldığı çağa nasıl “Yontma Taş Devri” denilmişse çağımıza da “Bilgi Çağı” denilmiştir .   Bilim , bir süreçtir ve tarihsel bir boyutu vardır .  ·          İlk bilimsel çalışmalar M . Ö . 2000' li yıllarda Çin ve Hindistan' da başlamış , daha sonra Mısır ve ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Bilimin Felsefesi

 Sanat Ve Felsefe

Sanat ve Felsefe Sanat , bir duygunun , tasarının , ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı , veya , bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlanır . Yada sanat; insanların nesnel gerçekliği , estetiksel biçimde yeniden yaratması ve bunu yapabilme yeteneğidir . Kısaca sanat , insanla , nesnel gerçekçilik arasındaki estetik ilişkidir . Tarihsel süreçte sanatın ne olduğu üzerine pek çok kurgular oluşturulmuşsa da bunların en önemlisi , Platon-Aristotales'in güzellik felsefelerine dayanan “öykünmeli sanat”dır . Sanat , bir öykünme ( taklit ) dir ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Sanat ve Felsefe

 Erol Toy

  Erol Toy ( 1936 ) Alaşehir"de doğan Erol Toy , ortaokulu bitirdikten sonra fırın işçiliği , sigortacılık , sendikacılık ve banka memurluğu işlerini yürüttü . Yazko Genel Başkanlığı görevini yürütürken bu kuruluşun yayın organı olan "Somut" adlı dergiyi çıkardı . İlk hikâyesi 1952 yılında Çınar dergisinde yayınlandı . "Yaşadıklarının Farkında Olamadıklarımız" adlı çalışmasıyla 1962 Ali Naci Karacan Üçüncülük Armağanı kazanınca adından söz ettirdi . Yön , May dergileri ile Akşam , Cumhuriyet , Barış ve Yeni Ortam gazetelerinde yazıları yayınlandı . Tezli roman yazarı olan Erol Toy , naturalist-gerçekçi bir ...

Kategori : Felsefe | Biyografi | Etiket: Erol Toy

 Eğitimin Felsefe Temelleri

  EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ   Genel anlamı ile felsefe , inanç ve değer sistemlerinin oluşmasını sağlayarak , bireylerin hayatları süresince aldığı tüm kararları ve yaptıkları tercihleri belirler . İnsanlar felsefe aracılığıyla kendilerini çevreleyen dünyayı ve neyin kendileri için önemli olduğunu anlamaya çalışırlar . Felsefe , eğitim üzerinde de önemli etkileri olan uğraş alanlarından biridir . Bu bölümde felsefenin niteliği ve eğitim ile felsefe arasındaki ilişkiler üzerinde durulmaktadır .     FELSEFE NEDİR   ?   Grekçe philosophia teriminden kaynaklanan felsefe , iki sözcüğün birleşmesinden oluşmuştur . Phillia sevgi; sophia bilgi , bilgelik anlamındadır .   M . Ö . VI . ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Eğitimin Felsefe Temelleri

 Gerçeklik Terapisi

Gerçeklik Terapisi GERÇEKLİK TERAPİSİ          Bu terapi  William Glasser adında bir psikiyatrist tarafından ortaya atılmıştır . Glasser gerçeklik terapisini şöyle tanımlar:        Bireyin kendi davranışının sorumluluğunu bireye yükleme . Bu da ruh sağlığına eşittir . Terapi danışanların amaçlarına ulaşmada başarılı olabilmeleri için onların daha gerçekçi ve daha sorumlu olabilecekleri şekilde eğitim vermektir .          Gerçeklik Terapisi: Ø        Kimlik kazanmaya çalışan insanlar , Ø        Duygusal problemleri olan insanlar , Ø        Davranışsal problemleri olan insanlar ile ilgilenir .   Glasser geleneksel yaklaşımlar ve gerçeklik terapisi arasındaki farkları şu şekilde belirtmiştir: Ø        G . Terapisinde danışana hasta gözüyle bakılmaz ve danışan geçmişte olanlara rağmen ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Gerçeklik Terapisi

 Süper İletkenlik

SÜPER İLETKENLİK Luchent Technologies Bell laboratuvarlarında görevli bir araştırmacı eski bi , top biçimindeki karbon molekülleri ve bunların arasını açacak "dolgu malzemesi"kullanarak yüksek sıcaklıkta süperiletkenlik yarışında çıtayı olağanüstü bir yüksekliğe taşıdı . Hendrik schön ve iki ekip arkadaşı , başka bileşimlerle genişletilmiş kristalini , bir transistörün ortasına yerleştirerek 117 kelvin gibi yüksek bir sıcaklıkta elektriği dirençsiz ileten bir süperiletkene ulaşmayı başardılar . Kelvin , bizim kullandığımız Celcius ( santigrad ) sıcaklık ölçeğiyle aynı olan , ancak başlangıç noktası olarak suyun donma derecesini 0 C değil , mutlak sıfır denen ve elektronların hareket yeteneğini yitirdiği -273 , 60 C"yi alan bir sıcaklık ...

Kategori : Felsefe | Kimya | Etiket: süper iletken nedir, süper iletkenlik

 Immanuel Kant

Immanuel Kant Immanuel Kant , 22 Nisan 1724 Königsberg – 12 Şubat 1804 Königsberg arasında yaşamış olan ünlü Alman filozofu . Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biri olmuş ve felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiştir . Yaşamı Kant , eleştirel felsefenin babası olarak kabul edilir . Doğu Prusya'nın Königsberg ( Kaliningrad ) kasabasında doğdu . Hep burada yaşadı . Üniversite eğitimi sırasında birkaç yıl öğrencilere özel dersler verdi . Eğitimi sırasında Leibniz ve Woolf'dan etkilendi . 1755 tarihinde doçent derecesi aldıktan sonra üniversitede çeşitli sosyal bilimler alanlarında dersler vermeye başladı . Kant ...

Kategori : Biyografi | Bilim | Felsefe | Etiket: Immanuel Kant kimdir, Immanuel Kant'ın hayatı