Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Felsefe Adcı Gezimcilik

Adcı Gezimcilik ( Ockhamcılık ) İngiliz tanrıbilimcisi Ockham'lı William"ın ( 1295-1349 ) öğretisini dile getirir . Adcılığın kurucusu sayılan ve İngiliz görgücülüğünün öncülerinden olan William of Ockham"ın öğretisi scepticisme theologique ( Tr . Tanrıbilimsel şüphecilik ) adıyla da anılır . Aforoz edilmiş bir Fransisken papazı olan William , felsefenin tanrıbilim karşısında bağımsızlığa kavuşmasında başlıca etkenlerden biridir . Skolastiğin büyük düşünürler çağı Ockham'lı William"la kapanmıştır . O , bir tanrıbilimci olmaktan çok , bir Aristotelesçi mantıkçıydı . "Tümel olan gerçek değildir" ( yani: nesne ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Adcı Gezimcilik (Ockhamcılık)

 Etık Tıplerı

ETIK TIPLERI ETIK TIPLERI 1 . IÇERIKLI DEGER ETIGI Bu etik , formalizme ( Kant ) karsitlik içinde , önce Max Scheler ( 1874-1928 ) tarafindan gelistirilmis , daha sonra Nicolai Hartmann ( 1882-1951 ) tarafindan sistemlestirilmistir . Bu etik , maddi veya araç degerler ( Güterwerte ) ile ahlâksal degerler arasinda bir ayirim yapar . Araç degerler , insanlar için su veya bu açidan önem tasiyan nesneler veya nesne durumlariyla ilgilidir . Bunlarin en elemanter olanlari , örnegin insanin hava , ...

Kategori : Felsefe | Etiket: ETIK TIPLERI

 Felsefe Tarihinde Türkler

FELSEFE TARİHİNDE TÜRKLER  İlkçağ'dan başlayıp gelecek çağlara uzanan felsefe , insan aklının ve zekâsının , çağlar boyunca hiç eskimeyen , eskimeyecek olan düşüncelerini , buluşlarını , yaratılarını daima yenileyerek , bilim hayatının gelişmesine paralel olarak kâinat içinde insanın yeri ve hayatın mânâsı üzerine düşünmeye devam edecektir . Geçmişte ki felsefeleri bilmeden bugünün ve geleceğin felsefesini anlamak mümkün değildir . Evrensel felsefeye katkıları bakımından Türk aklının ve zekâsının Felsefe Tarihindeki ve felsefi düşüncenin aşamalarındaki yeri Batılı felsefecilerin ilgisini ve takdirlerini çekmeye devam etmektedir . Dünyanın sayılı Felsefe Tarihi otoritelerinden Prof . ...

Kategori : Felsefe | Etiket: FELSEFE TARİHİNDE TÜRKLER

 Farabi Ve Erdemli Şehir

Farabi ve Erdemli Şehir Farabi İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için ve en üstün yetkinliklere ulaşmak için ta-mamını yalnız temin etmesi mümkün olmayan birçok şeye muhtaç olarak yaratılmıştır . Bu se-beple insan başkalarının yardımına ihtiyaç duyar , kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz . Dolayısıyla insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için topluluklar oluşturur ve bu topluluklar daha büyük ihtiyaçlar için bir araya gelir ve daha büyük toplulukları oluşturur . Erdemli şehir , organları tam ve sağlıklı olan , bütün organları canlı varlığın hayatını sağlayıp korumak için birbirleriyle yardımlaşan bir be­dene benzemektedir . Nitekim bedenin organları farklı yaratılışta olduğu ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Farabi ve Erdemli Şehir

 Aristotales Hayatı

Aristotales Hayatı Aristoteles Aristoteles döneminde politik yapı değişmiş ve Yunan Dünyası yavaş yavaş Makedonyalıların hakimiyetine girmeye başlamıştır . Makedonya bölgesinin kuzeyi Teselya , doğusu İllirya ve batısı ise Trakya ile çevrilidir ama bu sınırlar sabit değildir; zaman zaman daralmış veya genişlemiştir . Belirli bir Makedonyalı tipi de yoktur; bunlar İlliryalılarla Trakların karışımından oluşmuşlardır . Yunanca konuşmazlar; kendilerine özgü bir dilleri vardır ve bu dil Hint-Avrupa dilleri  içinde     yeralır . Makedonya Kralı II . Philip döneminde Makedonya değişik bir görünüm kazanmaya başlamıştı . Makedonya kralları Yunanlı olmalarına karşın , yerli kadınlarla evlenmişler ve bu uygulama ...

Kategori : Felsefe | Biyografi | Etiket: Aristotales Hayatı

 Felsefi Dünya Görüşü

  FELSEFİ DÜNYA GÖRÜŞÜ Scheler , insanı tanımak ve açıklamak iddiasındaki yaklaşımların çoğunu “yetersiz ve dar” bulur . Bütün çabasını , insanın “kozmostaki özel yerini gösterme”ye , onun diğer canlılardan “apayrı” bir varlık olduğunu kanıtlamaya yönelir . Ona göre , insan , bir “nesne” ya da “şey” değil; “geistle” ( ruhsallıkla ) donanmış bir mikrokosmos-küçük evren'dir . Bir başka deyişiyle , makrokosmosu temsil eden bir varlıktır . Bu özelliği insanı , “kendi başına varlık ( ensoi ) 'la ( tanrıyla ) benzer kılar; Onun diğer canlılardan “apayrı”lığını oluşturur: Sahip ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Felsefi Dünya Görüşü

 Antik Çağ Rasyonalizmi Temsilcileri Ve Temel Bilgileri

Antik Çağ Rasyonalizmi Temsilcileri ve Temel Bilgileri Rasyonalizm                                               Rasyonalizm;felsefede dogmatik bir akılcılık olarak tanımlanırken;günlük dilde , önyargılardan ve duygusal saplantılardan arınmış bir akıl yürütme olarak tanımlanır .    Rasyonalizme göre;” genel-geçer bir bilgi vardır ve kaynağı akıl ve düşünmedir . Akıl doğuştandır . ” İlkçağdaki  başlıca Rasyonalistler şunlardır , Platon , Aristoteles , Platon:            Platon'a göre İdealar ve görünenler ( fenomenler ) evreni olmak üzere iki türlü evren vardır . İdealar evreni;doğmadan önce içinde bulunduğumuz ve her şeyin gerçeğinin bulunduğu evrendir . Ancak akılla  kavra6nır . Görünenler ( f6enomenl6er ) evreni;halen içinde yaşadığımız ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Antik Çağ Rasyonalizmi Temsilcileri ve Temel Bilgileri

 Dünya Edebiyatı

Dünya Edebiyatı Aşk , bunaltıcı ve baskılı bir hayat yaşayan iki kadının hayatlarından kaçmak için kullandıkları bir kaçış yolu mudur? Emile Zola'nın “Therese Raquin” ve Balzac'ın “Eugènie Grandet” romanlarında iki kadın karakter , Therese ve Eugènie , birer erkeğe aşık olurlar fakat aşk onları gerçekten monoton ve sıkıcı yaşamlarından kurtarmış mıdır yoksa onları bir tuzağa mı sürüklemiştir? Aşk , Therese ve Eugènie için bir kurtuluş gibi gözükse de aslında onları bir tuzağa itmiştir . Eugènie ve Therese'in hayatları birçok benzerlik göstermektedir . İkisi de evde bunalmış dolayısıyla bir kaçış yolu ve hayatlarında bir heyecan ...

Kategori : Felsefe | Edebiyat | Etiket: Dünya Edebiyatı

 Rousseau Ve Demokrasiye Etkisi

Rousseau ve Demokrasiye Etkisi GİRİŞ:           Sosyal , siyasi , hukuki , vs . alanlarda meydana gelen gelişmelerin uzun bir tarihi geçmişe sahip oldukları herkesçe bilinen bir gerçektir . 18 . yüzyıla kadar felsefe salt doktrin ve ilim alanında kalmış , halkla temasa geçmemiş , toplum olaylarına karışmamış görünüyor . Halbuki bu yüzyıldan itibaren , Dünya olaylarına karışmış , fikirleri idare etmiş ve toplumu değiştirmeye yönelmiştir . 18 . Yüzyılın "aydınlık çağı" olarak adlandırılması , felsefenin verilerinin; eskisi gibi sadece filozofların kafasında kalmayıp , bütün bir topluma ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Rousseau ve Demokrasiye Etkisi

 Paradigma

Paradigma Paradigma  kelimesinin Yunanca kaynaklı bir kelimedir .   Paradigma'ya tam uyan Türkçe bir sözcük henüz oturtulamamıştır . Sözlüğe bakacak olursanız paradigma bir kalıp , örnek , model karşılıkları almaktadır . Günlük dilde kullanılan paradigma ile bu tanımlamaları uyuşturmak son derece zor ve bir bakıma mantıksızdır . Genelde insanlar paradigma kelimesini kullanarak belirli bir görüş veya buna benzer bir unsur çerçevesinde davranmayı kastediyorlar . Daha da açacak olursak , paradigma , aslında bireyler , gruplar hatta milletlerin neyi nasıl algıladıklarını , neyi benimseyip neyi benimsemediklerini belirler . Paradigma çok basit ...

Kategori : Felsefe | Etiket: Paradigma