Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Edebiyat Yaratılış Destanı

  Yaratılış Destanı   GENEL BİLGİ Yaratılış destanı , dünyanın nasıl yaratıldığını , insan ırklarının nasıl meydana geldiğini ve şeytanın nasıl bir kötülüm unsuru olduğunu , Türklerin düşüncesine göre izah etmektedir . Yaratılış destanı bugün Altay Türklerinde yaşamaktadır . Altay Türkleri Türklerin en geri kalan bölümüdür . X . yüzyıldan sonra Altay dağları bölgelerinde büyük Türk Devletleri kurulmamıştır . Ama bu bölgelerdeki halk , Türk olarak binlerce yıl yaşamış , gelişmiş ve nihayet soylu Türkler batıya gittikten sonra da dağlar ve vadiler arasında kaybolup gitmişlerdir . Bu sebeple eski Türk mitolojisinin en ilksel ...

Kategori : Edebiyat | Tarih | Etiket: Yaratılış Destanı

 Dünya Edebiyatı

Dünya Edebiyatı Aşk , bunaltıcı ve baskılı bir hayat yaşayan iki kadının hayatlarından kaçmak için kullandıkları bir kaçış yolu mudur? Emile Zola'nın “Therese Raquin” ve Balzac'ın “Eugènie Grandet” romanlarında iki kadın karakter , Therese ve Eugènie , birer erkeğe aşık olurlar fakat aşk onları gerçekten monoton ve sıkıcı yaşamlarından kurtarmış mıdır yoksa onları bir tuzağa mı sürüklemiştir? Aşk , Therese ve Eugènie için bir kurtuluş gibi gözükse de aslında onları bir tuzağa itmiştir . Eugènie ve Therese'in hayatları birçok benzerlik göstermektedir . İkisi de evde bunalmış dolayısıyla bir kaçış yolu ve hayatlarında bir heyecan ...

Kategori : Felsefe | Edebiyat | Etiket: Dünya Edebiyatı

 Osiloskop

  OSİLOSKOP NEDİR , NASIL ÇALIŞIR? Acemiler tarafından biraz çekingenlikle karşılanan osiloskop , genel amaçlı özelliklere sahip , çok yararlı ve kaçınılmaz bir ölçü aletidir . Osiloskobun nasıl çalıştığı bilinirse , cihaz üzerindeki anahtar ve düğme bolluğu arasında , ekrana bir şekil çıkarmak için şansa gerek yoktur . Bu yazının amacı , özellikle elektronik ile yeni uğraşmaya başlayanlar için , osiloskobun çalışmasını açıklamaktır . Eğer bir yerde "elektronik yapılıyorsa" , osiloskobun uzakta olmaması gerekir . Saf doğru gerilim veya saf sinüzoidal değişken gerilim olmayan işaretlere ilişkin gerilim değerleri ( Volt ) ...

Kategori : Edebiyat | Etiket: OSİLOSKOP NEDİR

 Seyahatname Ve Örnekleri

SEYAHATNAME ve ÖRNEKLERİ   Yazarların yurt içi veya yurt dışı gezilerinde gördükleri yerlerden edindikleri izlenim ve bilgileri aktardıkları yazılara seyahatname denir . Gezmeyi iş edinen kişi seyyah veya gezgin adıyla anılır . Seyahatnamelerde temel amaç yurtiçinde yada yurtdışında görülen yerlerin tarihlerini , medeniyetlerini , doğal güzelliklerini , toplumsal yaşamlarını , gelenek ve göreneklerini tanımaktır . Seyahatnameler çoğu kez birer tarihsel belge niteliği taşımakla birlikte , yazarların izlenimlerini belli bir üslupla yansıttıklarından , aynı zamanda da birer edebi yapıt olarak değerlendirilir .   Seyahatnameler , yazarların sadece gezip ...

Kategori : Edebiyat | Etiket: seyahatname, örnekleri

 Özdeyişler

ÖZDEYİŞLER   Benim yaratılışımda fevkalâde olan bir şey varsa , Türk olarak dünyaya gelmemdir .                                                                                                         ATATÜRK Türk , öğün , çalış , güven .                    ATATÜRK  Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur .                                                         ATATÜRK  Her ne kadar Farsça konuşuyorsam da aslım Türk’tür .                                                         MEVLÂNA              Türkler , insanlarda meziyetin , soy yolu ile intikal ettiğine , bir miras gibi elde edildiğine inanmazlar . Bunu kısmen Allah'ın bir ihsâni , kısmen çalışmanın , zahmet ve gayretinmükâfatıdiye telâki ederler Türklerde şeref ve makam , idari mevkiler , liyakat ...

Kategori : Edebiyat | Etiket: özdeyişler

 Dedekorkut Hikayerleri

Dede Korkut Hikayeleri Dede Korkut Hikayeleri , Alm . Erzählungen über Dede Korkut ( e ) , Fr . Recits ( m ) de Dede Korkut , İng . The Stories of Dede Korkut . Sözlü olarak bütün Türk illerinde varlıkları görülen , Manas ve Oğuz destanları ile ilgisi bulunan , Türkler arasında İslamiyet öncesi doğan , İslamiyetin kabûlü ile İslamî renge bürünen ve destan husûsiyeti taşıyan hikayeler . Hikayelerin hepsinde Dede Korkud adlı bir Türk ermişinin ortaya çıkarak deyişler demesi ...

Kategori : Edebiyat | Etiket: Dedekorkut Hikayerleri

 Öykü

ÖYKÜ Tanım :  Bir işi veya olayi az çok ayrintilariyla anlatma , aktarma veya böylece anlatilan olay manasina gelir . Edebiyatta , nesir halinde yazilan , merakli bir konusu , bir anlatiş düzeni ve etki birakacak bir sonu bulunan yazi demektir .                 Ayrıca öykü almış veya alabilecek olması akla uygun gelecek olayları belli bir plan çerçevesi içinde anlatan , kısa hacimli bir edebiyat türüdür .   Öykü Hakkında Genel Bilgiler : Gözlem ya da tasarlama ürünü bir olayı anlatan yazı . Günümüzde öykü yerine hikaye sözcüğü kullanılmaktadır . ...

Kategori : Edebiyat | Etiket: öykü, öykü nedir , öykü türleri

 Orhun Abideleri

Orhun Abideleri                                                  Orhun Yazıtları , Göktürk İmparatorluğu'nun ünlü hükümdarı Bilge Kağan devrinden kalma altı adet yazılı dikilitaştır . Moğolistan'ın kuzeyinde , Baykal gölününü güneyinde , Orhun ırmağı vadisindeki Koşo Saydam gölü yakınlarındadır . Bu yazıtlardan Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtları , Koçho Tsaydam bölgesindeki Orhun Irmağı civarında; Bilge Tonyukuk yazıtları ise , Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarından yaklaşık 360 km uzakta , Tola Irmağı'nın yukarı yatağındaki Bayn Tsokto ( Bayn Çokto ) bölgesindedir . Bilge Tonyukuk yazıtlarının , ...

Kategori : Edebiyat | Etiket: orhun abideleri

 Kültigin Anıtı

Kültigin Anıtı       3 , 35 metre yükseklikte , kireçtaşından yapılmış ve dört cephelidir . Doğu-batı cephelerinin genişliği aşağıda 132 , yukarıda 122 santimetredir . Kuzey-güney cepheleri de aşağıda 46 , yukarıda 44 santimetredir . Üst kısım kemer şeklinde ve yukarıda beş kenarlı olarak bitmektedir . Anıttaki satırların uzunluğu 235 santimetredir . Yazıtın doğu yüzünde 40; güney ve kuzey yüzlerinde 13'er satır Göktürk harfli Türkçe metin vardır . Batı yüzünde ise , devrin Tang İmparatoru'nun Köl Tigin'in ölümü dolayısıyla gönderdiği Çince mesajına yer verilmiştir ...

Kategori : Edebiyat | Etiket: kültigin anıtı

 İstiklal Marşı Açıklaması

İSTİKLAL MARŞI AÇIKLAMASI   1 . Kıta “Yurdumun üstünde tek bir kişi kalıncaya kadar bu vatanı savunacağız . Son ocak sönmeden , bu alacakaranlıkta yüzen bayrak söner ( aşağı iner ) diye korkma . Bayrak Türk ulusunun yıldızıdır , parlayacaktır . O , ancak benim ve benim ulusumundur . ” 2 . Kıta “ ( Bayrağımıza sesleniyor . ) Ey nazlı bayrak , yalvarıyorum , asıksuratlı durma . Kahraman ulusuma gülümse . Bu kızgınlığın nedendir?Bağımsızlık , Hakka tapan ulusumun hakkıdır . Sen böyle asık suratlı durursuan senin için dökülen kanlarımız sonra helal olmaz . ( Bayrak yaşanan ...

Kategori : Edebiyat | Etiket: istiklal marşı, açıklaması