Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Bilgisayar Php 5 Ve Mysql 4 . 1 Kurulumu

  PHP 5 ve MySQL 4 . 1 kurulumu Uzuun süredir çıktı çıkacak denen PHP 5 sonunda çıkıverdi . Birçok PHP yazılımcısı PHP 5'e yaklaşmaktan korkuyormu nedir bilemiyorum PHP 5 üzerinde tek makale bile göremiyorum . PHP'nin 5 versiyonunu incelediğimizde görüyoruz ki: PHP artık OOP "opbejct Oriented Programing" mantığına yönelmekte . Java programlama dilinden birçok komutu bünyesine kattığı gözükmekte . Ayrıca MySQL'in yeni versiyonu olan MySQL 4 . 1 için ayrı bir bağlantı sistematiği geliştirmiş . Buna da kısaca MySQLi adını vermekte . Hemen korkmaya mecal yok . Eski kodlarınızı MySQL 4 . 1'e taşırsanız da ...

Kategori : Bilgisayar | Etiket: PHP 5 ve MySQL 4.1 kurulumu

 Microsoft Sql Server 2000 Reporting Services Kurulumu

 Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services Kurulumu Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services raporlama ihtiyaçları için ciddi bir çözüm arayanların üzerine ciddiyetle eğilmeleri gereken bir raporlama aracı ve sunucusu . Reporting Services , kurulumu , rapor tasarımı ve geliştirmesi kolay bir ürün . Bu yazıda kurulum işlemlerini kısaca tanıtmaya çalışacağım . Lisans koşullarını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi belirten kutucuğu işaretleyerek "Next >" tuşuna basarak bir sonraki ekrana geçebilirsiniz .   Bu aşamada SQL Server Reporting Services kurulumu için gerekli yazılım bileşenleri olan "Microsoft SQL Server Reporting Services Setup Support Files" sisteme kurulur .   "Complete!" iletisini aldığınızda "Next" tuşu ...

Kategori : Bilgisayar | Etiket: Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services Kurulumu

 Microsoft Exel

Microsoft Excel   Excel programında oluşturulan dosyalara XLS uzantısı verilmektedir . Microsoft Excel 2000 programı kitaplardan oluşmuştur . Her kitap başlangıçta 16 tane sayfadan meydana gelir . İstenildiğinde sayfalar çoğaltılabilir . Her sayfada satır ve sütunlar bulunur . Satırlar 1-2-3- . . . . . . diye numaralandırılmıştır . Sütunlar ise A-B-C- . . . . . IT-IU-IV diye adlandırılmıştır . Toplam 256 sütun vardır . Satırlarla sütunların kesiştiği yere hücre adı verilir . Öyleyse bir excel sayfasında 65 . 536 x 256 = 16 . ...

Kategori : Bilgisayar | Etiket: microsoft exel, exel kullanımı, microsoft exel nedir

 Linux İşletim Sistemi

LILO  Diskin başına ( genellikle MBR - master boot record ) yerleşerek bilgisayarın düzgün bir şekilde Linux veya başka bir işletim sistemi ile açılmasını sağlayan program . Uzun açılımı ile LInux LOader . LILO aynı zamanda bilgisayarın Windows ve Linux ile birlikte dönüşümlü olarak açılabilmesini sağlayan bir mekanizma da içerir . Bu sayede istediğiniz zaman bilgisayar açılırken çalışan LILO sayesinde istediğiniz işletim sistemini açabilirsiniz . LILO tüm dağıtımlarla birlikte gelir ve otomatik olarak kurulur . LINUX  Linux , serbestçe dağıtılabilen , çok görevli , çok kullanıcılı UNIX işletim sistemi , türevidir . ...

Kategori : Bilgisayar | Etiket: linux nedir, linux komutları , linux işletim sistemi

 İnternetin Tarihçesi

INTERNET HTML dilini öğrenmenin amacı , ya bir web sayfası ya da bir web sitesi oluşturmaktır . Bir web sayfası ya da bir web sitesi oluşturmak için de bilmek gereken bir çok kural vardır . Bu kurallar ise Internet’ in çalışma tarzından ve protokollerinden doğan kurallardır .    Internet Nedir , Nasıl Çalışır? Internet bir demiryolu şebekesine benzetilebilir . Yüzlerce lokomotif ve binlerce vagondan oluşan bir sistemin , sonuç itibariyle aynı raylar üzerinde , belirli bir sisteme göre hareket etmesi gibi , Internet’ te yüzlerce omurga , binlerce omurgalar arası bağ , on ...

Kategori : Bilgisayar | Etiket: internet nedir , internetin tarihçesi, internet nasıl doğdu, interneti kim buldu

 Bilgisayar Tarihi

BİLGİSAYAR TARİHİ   1937 yılında , Harvard üniversitesinden Howard-Aiken ilk otomatik hesap makinesi ( MARK-I ) , 1943 yılında Pennsylvania Üniversitesinden J . P . Erkert'ın ilk işlevsel bilgisayar olan 30 ton ağırlığındaki ve saniyede 5 . 000 işlem yapan ENIAC [Electronic Numerical Integrator And Calculator] ( Elektronik Sayısal Doğrulayıcı ve Bilgisayar ) 'ı yaptı . ENIAC , 30 ton ağırlığında; 9x15 metrelik bir odayı doldurmakta; hesaplama vurumları 1500 elektromekaniik röleden ( yolvericiden ) geçip 18 . 000 den çok radyo lambasından akmaktaydı . ENIAC'ı çalıştırmak için 150 . 000 vat ...

Kategori : Bilgisayar | Etiket: bilgisayarın tarihi gelişimi

 Bilgisayar Terimleri Ve Karşılıkları

  . . :: BİLGİSAYARDA KULLANILAN :: . . . . :: İNGİLİZCE TERİMLER ve KARŞILIKLARI :: . . A                 [A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z] ABACUS: Üzerinde bir çubuğa sıralanmış , sağa sola kaydırılabilen toplar bulunan hesap makinesinin temeli sayılan bir alet . Kendi başına hesap yapmasa da sayılan sayıları insanlara hatırlatarak hesaplamaya yardımcı olur . ABORT: İşletim sistemi üzerinde program çalışırken doğal olmayan bir sebepten programın durması veya durdurulması . ...

Kategori : Bilgisayar | Etiket: bilgisayar sözlüğü, bilgisayar terimleri ve karşılıkları, bilgisayarda kullanılan kelimeler , bilgisayarda kullanılan terimler

 Bilgisayar

Bilgisayar Nedir? Giriş birimleri   ile dış dünyadan aldıkları veriler  üzerinde aritmetiksel ve mantıksal  işlemler  yaparak  işleyen  ve bu işlenmiş bilgileri  çıkış birimleri  ile bize ileten  , donanım ( Hardware ) ve   yazılım ( software ) dan oluşan elektronik bir makine dır . Bilgisayar donanımı ( hardware ) : Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir . Elle tutulabilirler . Ekran , klavye , Sabit disk ( harddisk ) , fare , yazıcı ...

Kategori : Bilgisayar | Etiket: bilgisayar nedir, bilgisayarın tanımı, bilgisayarın genel yapısı, bilgisayar donımı, bilgisayar parçaları

 Bilgisayar Nedir

  BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar , kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen; sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir . Bu işlemleri yaparken veriler girilir , işlenir , depolanabilir ve çıkışı alınabilir . Bilgisayar işlem yaparken hızlıdır , yorulmaz , sıkılmaz . Bilgisayar programlanabilir . Bilgisayar kendi başına bir iş yapmaz .   Giriş: Kişi tarafından veya bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir . Bu veriler , sayılar , harfler , sözcükler , ses sinyalleri ve komutlardır . Veriler giriş birimleri tarafından toplanır . İşlem: Veriler insanların ...

Kategori : Bilgisayar | Etiket: bilgisayar nedir, bilgisayarın tanımı, bilgisayarın genel yapısı, bilgisayar donımı, bilgisayar parçaları

 Ağ(Network) Nedir?

 Ağ ( Network ) Nedir? · Ağ , paylaşım amacıyla iki ya da daha fazla cihazın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir yapıdır . · Yüzlerce iş istasyonu veya kişisel bilgisayardan oluşabileceği gibi , iki bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla da elde edilebilir . Bir Ağla ( networkle ) Amaçlananlar   · Kaynak paylaşımı :Donanım , yazılım , veri paylaşımı , · Yüksek Güvenilirlik :Önemli dosyaların birkaç makinada yedeklenmesi , · ...

Kategori : Bilgisayar | Etiket: renk kodları, bilgisayar ağları, network, network kablolama,