Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Matematik Crelle

Crelle              Alman mühendisi ve matematikçisi olan August Leopold Crelle , 1780 yılında Prusya'da doğdu . Prusya'da bir çok yolun yapımında görev aldı . 1826 yılında kendi adıyla anılan ünlü "Crelle Matematik Dergisi" çıkardı . Bu dergi , Avrupa matematiğinin ilerlemesine büyük katkısı olan bir harekettir . ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Crelle

 Cramer

Cramer                İsviçre'li bir matematikçi olan Gabriel Cramer , 1704 yılında Cenevre'de doğdu . Cenevre'de matematik ve felsefe profesörlüğü yaptı . Berlin akademisine ve İngiliz Kraliyet Akademisine üye seçildi . "Cebirsel Eğrilerin Analizine Giriş" adlı kitabı 1750 yılında yayımlandı . Cramer'in bu kitabı ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Cramer

 Collins

Collins                İngiliz matematikçisi olan John Collins , 1625 yılında Oxford yakınlarında , Wood-Eatan'da doğdu . Çağının bilginleriyle sürdürdüğü sert ve canlı yazışmalar , onun İngiliz Mersenne'si adıyla ün sağlamasına yol açtı . Bazı küçük broşürleri ve eserlerinden başka , diferansiyel ve ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Collins

 Claude Hardy

Claude Hardy                Fransız matematikçisi olan Claude Hardy , 1600 yılında Le'Mans'de doğdu . Bilime ilgi duymakla beraber , avukatlık yapmaktan da geri kalmadı . Chatelet'le danışman oldu . Eski ve yeni otuz altı dil bildiği söylenir . Fermat'ın , maksimum ve minimum adlı kitabı ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Claude Hardy

 Christoffel

Christoffel                Bir Alman matematikçisi olan Elwin Bruno Christoffel , 1829 tarihinde Montschau , Rheinland'de doğdu . Önce Zürich Polytechnicum'unda , sonra Berlin ve Strasbourg Üniversitelerinde matematik profesörü olarak çalıştı . Özellikle; Abel fonksiyonları , cebirsel fonksiyonlar , parçalı türevli denklemler ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Christoffel

 Cayley

Cayley                       Arthur Cayley , 16 Ağustos 1821 günü , İngiltere'nin Surrey kentinin Richmond şehrinde doğdu . Arthur , geçici olarak İngiltere'ye yerleşmiş olan ana ve babasının ikinci oğludur . Cayley'in baba tarafının ataları , Normanlar'ın 1066 yılında işgaline , hatta daha öncelerine kadar , ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Cayley

 George Boole

George Boole 2 Kasım 1815 yılında Lincoln'da doğan George Boole , basit bir dükkancının oğluydu . O çağın İngiltere'sinde dükkancılık oldukça aşağılanan bir meslekti . Kendi kendini yetiştiren bu dahinin yüksek zekası en aşağı halk tabakasına verilmişti . Bu zeka , kendi yağıyla kavrularak bulunduğu ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket:

 Apollonius

Apollonius Zamanında çok bilinmeyen , fakat 1600 yıllarında değeri anlaşılan Yunan matematikçilerinden biri de Bergama'lı Apollonius'tur . Eski devirlerin en büyük matematikçilerinden biridir . M . Ö . 267 veya 260 yıllarında , Pamfiye denilen Teke Sancağının Perga ...

Kategori : Biyografi | Bilim | Matematik | Etiket:

 Alan Turing

Alan Turing İngiliz matematikçi olan Alan Turing bilgisayar alanının büyük öncülerindendir . Günümüzde "Turing makinesi" ve "Turing testi" ile anılır . Matematiksel algoritmayı dijital bilgisayarlara uygulamıştır . Araştırmaları yapay zeka alanının doğal yaratılması ve makineler arasındaki ilişkisinde ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket:

 Kerim Erim

KERİM ERİM ( 1894 - 1952 ) İstanbul Yüksek Mühendis mektebi'ni bitirdikten ( 1914 ) sonra Berlin Üniversitesi'nde Albert Einstein 'in yanında doktorasını yaptı ( 1919 ) . Türkiye'ye dönünce , bitirdiği okulda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı . Üniversite reformunu hazırlayan kurulda yer aldı . Yeni ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: kerim erim kimdir, kerim erim biyografi