Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Din Alem

Alem Bir şeyi belirli işaretler koymak suretiyle belirli bir hale getirmek. Bu, bir birliği altında toplayan bayrak olabileceği gibi, sancak ve özel isim manalarına da gelebilir. Kur'an'da "a'lam" uzun dağ sıraları olarak geçmektedir. Kendisine benzetilen olarak, mana kazanmıştır. Bir hadîs-i şerifte ise, işlemeli kumaş manasında kullanılmıştır. (Buharî, Libas, 22) Şamil İA

Kategori : Din | Etiket: Alem

 Adam Öldürmek

Adam öldürmek Başkasının hayatına kıymak, katl. Cinayet, bir terim olarak insanın hayatına ve vucut tamlığına karşı işlenmesi yasaklanmış fiillerdir. Cinayet, öldürme ve yaralama olmak üzere iki kısma ayrılır. Öldürme, dünya ve ahirette cezayı gerektiren bir fiildir. Dünyadaki cezası kısas*, ahiretteki ise cehennem azabıdır. Çünkü o, dünyada Allah'ın yaratmasına tecavüz, toplumun ve toplum hayatının emniyetini tehdid eden bir fiildir. Kur'an-ı Kerim'de adam öldürmenin haram olduğunu bildiren birçok ayet vardır. Bu ayetlerin birinde şöyle buyurulur: "Allah'ın haram kıldığı cana, haklı bir sebep olmadıkça kıymayın. Kim mazlum olarak öldürülürse biz onun velisine (mirasçısına hakkını isteme konusunda) bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı gitmesin. ...

Kategori : Din | Etiket: Adam Öldürmek

 Aldatmak

Aldatmak Yanıltmak, hîle ve oyuna getirmek, kandırmak, iğfal etmek, dolandırmak, sözünde durmamak. Kur'an-ı Kerim'de aldatma, münafıklar*a yakışan çirkin bir huy olarak belirtilmiştir. Münafıkların en belirgin özellikleri Allah'a inanmadıkları halde, "inandık", diyerek başkalarını kandırmalarıdır. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan münafıklar aslında kendilerini aldatmışlardır. Allah mutlaka onların hîle ve aldatmalarını boşa çıkarır. İnsanlarla olan ilişkilerde de dürüst olmak gerekir. Başta alış-veriş olmak üzere her konuda başkalarını aldatmak ahlaksızlıktır. Dünyada insanları aldatmak mümkün olsa bile, Cenabı Hakk her şeyi kuşatan ilmi ile yapılanları bilecek ve ahirette bunun hesabını hilekar yalancılardan soracaktır. Bunun için asıl aldananlar, geleceklerini düşünmeden başkalarını aldatmaya çalışanlardır. Aldatmanın, doğru söylememenin nifak ...

Kategori : Din | Etiket: Aldatmak

 Gregorios

Gregorios İstanbul Patriklerinden olup , Rum İsyanının tertipleyicisi . Mora 'da 1739 yılında doğdu . İzmir piskoposluğundan sonra patrik oldu . Sultan İkinci Mahmûd Han zamanında çıkan Rum İsyanının baş planlayıcısıdır . 1821 'de Patrikhane kapısında idam edildi . Patrik Gregorios 'un Rus Çarı Aleksandra yazdığı mektup , tarihi önemi haiz olup , ibret verici olması bakımından mühimdir . Mektupta şöyle demektedir: " Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak imkansızdır . Çünkü Türkler , Müslüman oldukları için çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır . Gayet mağrurdurlar ve izzet-i iman sahibidirler . Bu hasletleri , ...

Kategori : Biyografi | Din | Genel | Etiket: Gregorios

 Peygamber Ve Peygamberlik

Haber getiren kişi . Allahu Teala'nın kullarına emir ve yasaklarını bildirmek ve onlara hakkı , doğruyu ve yanlışı açıklamak üzere seçip görevlendirdiği ilahi elçi . Kur'an-ı Kerim' de; "nebi" veya "enbiya" , bazan da "resul" veya "rusul" diye geçer . "Nebi" , arapça bir kelime olup , "nebe' " kökünden türetilmiştir . Muhbir , yani "haber verici" anlamına gelir . Ancak nebe' , herhangi bir haber değil; bize bildirilen fevkalade değerde , çok önemli bir haber , bir tebliğ demektir . Nebe' ...

Kategori : Din | Etiket: peygamberlik, peygamber

 Namaz Nasıl Kılınır ?

Namaz Nasıl Kılınır? ( Aşağıda bir namazda baştan sona yapılması gerekenler ve yapılabilecekleri adım adım bulacaksınız ) - Kamet ...

Kategori : Din | Etiket: namaz nasıl kılınır, süreler, niyet etmek, tekbir

 Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)

Hz . Muhammed Mustafa (S . A . V ) Hicretten önce 53-H . 11/571-632 Doğumu , Çocukluğu ve Gençliği: İnsanlığı hakka ve hakikata sevkedip dünya ve ahiret saadetlerini sağlamak üzere Allah Teala tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin rahmeti olan Peygamber Efendimiz , genellikle kabul edildiğine göre 20 Nisan ( 12 Rabiulevvel ) 571 Pazartesi günü Mekke'de doğdu . İslam tarihi kaynakları , Hz . Peygamber'in nesebi ta Hz . Adem'e kadar sıralanan Şecere tabloları ile belirlemişlerdir . Bu kaynaklarda Hz ...

Kategori : Din | Etiket: Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V), doğumu, çocukluğu, hayatı, hz. muhammedin hayatı, hazreti muhammed mustafa