Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com

Biyografi Rolle

Rolle                     Fransız matematikçisi olan Michel Rolle , 1652 yılında Ambert'te doğdu . 1690 yılında "Cebir Kitabı" adlı eserini yayınladı . Bu kitapta , dereceleri gittikçe azalan bir yardımcı denklemler serisinden yararlanarak , bazı denklem tiplerinin gerçel köklerinin bulunması ...

Kategori : Biyografi | Etiket: Rolle

 Ramanujan

Ramanujan                     Matematiğin kurulması ve gelişmesinde en çok emeği geçen ve matematiğe hizmet eden ırklardan birisi de Hint'lilerdir . İsa'nın doğumundan çok önceki yıllarda Hint'lilerin matematiği oldukça ileriydi . Matematik ve sayıların oluşturulması bu ırkın buluşuydu . Sıfırı bile ilk kullananlar Hintliler'dir . ...

Kategori : Biyografi | Etiket: Ramanujan

 Pringsheim

Pringsheim                      Alfred Pringsheim , 2 Eylül 1850 günü Almanya'da Ohlaou kentinde doğmuştur . Karmaşık fonksiyonlar kuramındaki çalışmalarıyla tanınır . Münih Üniversitesinde profesör olmuştur . Matematik Ansiklopedisinin yazarıdır . İsviçre'nin Zürih kentinde , 25 Haziran 1941 günü ölmüştür . ...

Kategori : Biyografi | Etiket: Pringsheim

 Poncelet

Poncelet            1812 yılında zafer gününün yaklaştığını bekleyen Napolyon , Rusya üzerine yürümüş , Rusya'yı hemen hemen eline geçirmiş ve Moskova kapılarına kadar dayanmıştı . Kremlin'den kayıtsız ve koşulsuz teslim olmalarını istiyordu . Şehir karşı koydu . Binlerce insan öldü ve teslim olmadı . Napolyon'un ...

Kategori : Biyografi | Etiket: Poncelet

 Pisagor

Pisagor            Samos'lu Pisagor'un , Milattan önce 596 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor . Doğumu gibi ölüm tari  de kesin değildir . Bugünkü adıyla bilinen Sisam Adasında 596 veya 582 yılında doğmuştur . Hayatı  hakkında çok az bilgiler vardır . Bu bilgilerin birçoğu da kulaktan kulağa söylentiler biçiminde gelmiştir ...

Kategori : Biyografi | Matematik | Etiket: Pisagor

 Pierre Defermat

Pierre DeFermat           Fermat 17 Ağustos 1601 yılında Fransa 'nın Beaumont-de-Lomagne kentinde doğmuştur . Babası zengin bir deri tüccarı ve Beaumont-de-Lomagne 'de ikinci konsolostu . Fermat 'ın bir erkek kardeşi ve iki kız kardeşi vardı ve doğmuş olduğu bu kentte büyümüştü . Buna karşın yerel Fransiscan Manastırına gittiğine dair çok az kanıt vardır .           1920 'lerin ikinci yarısında , Bordeaux 'ya gitmeden önce Toulouse Üniversitesinde ...

Kategori : Biyografi | Etiket: Pierre DeFermat

 Picard

Picard            Emile Picard , 24 Temmuz 1856 günü Fransa'da Paris'te doğdu . Öğretmen olarak Fransa'nın birçok üniversitesinde öğretmenlik yaptı . Fonksiyonlar kuramında ve diferansiyel denklemler kuramında çok önemli buluşları gerçekleştirdi . 1879 yılında adıyla anılan ünlü teoremi ispatladı . Bu buluşu , diğer matematikçilere ...

Kategori : Biyografi | Etiket: Picard

 Peano

Peano            İtalyan mantıkçısı ve matematikçisi olan Giuseppe Peano , 1858 yılında Cuneo'da doğdu . Torino üniversitesinde ve Askeri Akademi'de sonsuz küçükler hesabını okuttu . Bütün mantık ve matematik önermelerini günlük dile başvurmaksızın ifade etmek olanağını veren bir işaretler sistemi buldu . Kendi kurduğu "La Rivista di ...

Kategori : Biyografi | Etiket: Peano

 Pascal

Pascal            Pascal , 19 Haziran 1623 günü Fransa'da Clermont'ta doğdu . Babası kültürlü bir adamdı . Pascal yedi yaşına gelince , babası Paris'e yerleşti . Yedi yaşına gelen parlak çocuk öğrenimine başladı . Kendisi gibi çok güzel ve kültürlü iki kız kardeşi vardı . Özellikle Jak Qualine , Pascal'ın ...

Kategori : Biyografi | Etiket: Pascal

 Ömer Hayyam

Ömer Hayyam            Ömer Hayyam , Selçuklu döneminde yetişen ünlü şair ve bilgindir . 1044 yılında Nişabur'da doğdu . Düzenli bir öğrenim gördü . Mantık , felsefe , matematik ve astronomi konularında çalıştı . Horasan'ın büyük şehirlerinden Belh , Buhara ve Merv'i gezdi . Bir aralık Bağdat'a gitti . Büyük ...

Kategori : Biyografi | Etiket: Ömer Hayyam