Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat


vuhuv.com.tr

Elektronik Thevenin Teoremi

  THEVENİN TEOREMİ Leon Thevenin ( 1857 - 1926 ) bir Fransız fizikçisidir . 1883"de adı ile anılan teoremi ortaya atmıştır . Buna göre: "Doğrusal direnç ve kaynaklardan oluşan bir devre , herhangi iki noktasına göre bir gerilim kaynağı ve ona seri bağlı bir direnç haline dönüştürülebilir" Elde edilen devreye "Thevenin"in eşdeğer devresi denir . Bu teoremin bize ne faydası vardır? Faydası şudur: Devrenin herhangi bir kolundan geçen akımı , diğer kollardan geçen akımı hesaplamadan bulabiliriz . Örnek: Aşağıdaki gibi bir devremiz olsun . Devre no 1 R2 ve R3 3 Ohm R1 ve ...

Kategori : Elektronik | Etiket: THEVENİN TEOREMİ

 Kirchhoff Kanunları

KİRCHHOFF KANUNLARI KİRCHHOFF KANUNLARI Gustav Robert Kirchhoff ( 1824 - 1887 ) bir Alman fizikçidir . Bizi ilgilendiren iki kanunu vardır . Bunlar birinci kanun veya düğüm noktası kanunu ile ikinci kanun veya kapalı devre kanunudur . Düğüm Noktası Kanunu Bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı ile bu düğüm noktasından giden akımların cebirsel toplamı eşittir . 1 , 4 , 5 nolu akımlar giden , 2 ve 3 nolu akımlar gelen olduğuna göre; İ 1 +İ 4 + İ 5 = İ 2 + İ 3 olur . Şekilde görüldüğü gibi ...

Kategori : Elektronik | Etiket: KİRCHHOFF KANUNLARI

 Joule Kanunu

JOULE KANUNU JOULE KANUNU James Prescott Joule 1818 ile 1889 yılları arasında yaşamış bir İngiliz Fizikçidir . Esasen Isı enerjisi ile Mekanik enerjinin eşdeğer olduğunu göstermiştir ve "Joule" adı enerji birimine verilmiştir . Bizi ilgilendiren Joule Kanunu şöyledir: "Bir iletkenden bir saniyede geçen elektriğin verdiği ısı: iletkenin direnci ile , geçen akımın karesinin çarpımına eşittir" . W = R x I2 dır . Esasen formül kalori olarak şu şekildedir: Kalori = 0 . 2388 x R x İ x İ x t saniye Bir kalori 4 . 1868 Joule eşittir . O halde Joule = ...

Kategori : Elektronik | Etiket: JOULE KANUNU

 Ohm Kanunu

OHM KANUNU OHM KANUNU Bir elektrik devresinde; akım , voltaj ve direnç arasında bir bağlantı mevcuttur . Bu bağlantıyı veren kanuna Ohm kanunu adı verilir . 1827 yılında Georg Simon Ohm şu tanımı yapmıştır: "Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının , iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir . " R = V / I şeklinde ifade edilir . Burada R dirençtir . Bu direnç rezistans veya empedans olabilir . V volttur . İ de akım yani Amperdir . Su dolu bir depo olsun , bunun dibine 5 mm çapında bir delik ...

Kategori : Elektronik | Etiket: OHM KANUNU

 İletkenler Ve Yalıtkanlar

İletkenler ve Yalıtkanlar İletkenler : Bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli faktör , atomlarının son yörüngesindeki elektron sayısıdır . Bu son yörüngeye "Valans Yörünge" üzerinde bulunan elektronlara da "Valans Elektron" denir . Valans elektronlar atom çekirdeğine zayıf olarak bağlıdır . Valans yörüngesindeki elektron sayısı 4 "den büyük olan maddeler yalıtkan 4 "den küçük olan maddeler de iletkendir . Örneğin bakır atomunun son yörüngesinde sadece bir elektron bulunmaktadır . Bu da bakırın iletken olduğunu belirler . Bakırın iki ucuna bir eletrik enerjisi uygulandığında bakırdaki valans elektronlar güç kaynağının pozitif kutbuna doğru hareket eder . ...

Kategori : Elektronik | Etiket: İletkenler ve Yalıtkanlar

 Elektrik Akımı

Elektrik Akımı Nasıl Oluşur ? Elektrik Akımı Nasıl Oluşur ? Aslında bu çok zor bir soru , ama açıklamak zorunda olduğumun farkındayım . Bildiğiniz gibi metallerin atomlarındaki elektron sayıları metalin cinsine göre değişir . İletken maddelerin atomlarının son yörüngelerinde 4 "den az elektron bulunur . Atomlar bu elektronları 8 "e tamamlayamadıkları için serbest bırakırlar . Bu yüzden bir İletken maddede milyonlarca serbest elektron bulunur . Bu maddeye elektrik uygulandığında elektronlar negatif ( - ) "den pozitif ( + ) yönüne doğru hareket etmeye başlar . Bu harekete "Elektrik Akımı" ...

Kategori : Elektronik | Etiket: Elektrik Akımı Nasıl Oluşur?

 Triak

Triak TRIAC SCR özellikle DC devrelerde güç kontrolü için çok uygundur . SCR kullanarak AC güç kontrolü yapmak iki kat daha fazla SCR gerektirmektedir . Thyristör ailesinden olan TRIAC özellikle AC güç kontrolü için yapilmis bir devre elemanidir . Asagidaki sekilde bir TRIAC in içi yapisi ve sembolü görülmektedir . Triac iç yapisina dikkat edilirse paralel baglanmis iki SCR seklindedir . Gerçekte de SCR ile AC güç kontrolü yapilmak istendiginde iki SCR yi paralel baglamak gereklidir . Kisaca ayni kilif içinde iki SCR olarak düsünebiliriz . Bu yapi özelliginden bir triac üzerinden geçen her ...

Kategori : Elektronik | Etiket: Triak

 Diyotlar

Diyotlar DİYOTLAR Diyotların iki ucu arasında farklılık vardır . Bu bakımdan elektronik karta yerleştrilirken doğru yönde takılmalıdır . Çünkü elektrik akımı diyotlar içinden akarken sadece bir yönde akacaktır . ( aynı lastik içindeki havanın sibop içinden sadece bir yönde akması gibi )             Diyotlar iki bağlantı ucuna sahiptirler , biri anod diğeride katoddur . Kart genellikle katodun bittiği noktaya ( + ) işareti ile işaretlenir . Diyotlar bütün şekillere ve ebatlara girebilirler . Onlar genellikle bir tip numara ile işaretlenir . Diyot karakteristiklerinin ayrıntıları tip numaralarına göre kataloglardan bulunarak ...

Kategori : Elektronik | Etiket: Diyotlar

 Direnç Nedir?

Direnç nedir ? Direnç nedir ?          Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır . Bu zorluklar elektronlaın geçişin etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir . İşte bu kuvvetlere DİRENÇ denebilir . Kısaca Ω ohm ile gösterilir . Başka bir değişle elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa DİRENÇ denir . “R” harfi ile sembollendirilir . Birimi ise “W” Ohm'dur . Ohm Kanunu Kapalı bir elektrik devresinde direnç; devre gerilimi ile devreden geçen akımın bölümüne eşittir . Elektrik , elektronik devrelerinde en yaygın olarak kullanılan devre elemanları dirençlerdir ...

Kategori : Elektronik | Etiket: Direnç nedir?

 Telefonun İcadı

Telefonun İcadı ( Alexander Graham BELL ) XIX . yüzyılın son çeyreğinde Morse telgrafı standart araçları , kuralları ve uzmanlarıyla tam örgütlenmiş bir kamu hizmeti durumuna gelmişti . Ve sayısız araştırmacılar daha da geliştirmek için harıl harıl çalışmaktaydılar . Çabaları özellikle iki yön izlemekteydi: En kısa zamanda masrafları karşılayacak azami hızı ulaşımda sağlamak; bir de Morse alfabesini bir yana bırakıp mesajları normal yazıyla alabilmek… Birincisini duplex ( çift taraflı haberleşme ) tekniğiyle yani her iki yönden birden mesaj göndermek yoluyla sağladılar . Bu güzel icat iki kişinin eseri oldu: Wheatstone ( 1852 ) ...

Kategori : Genel | Bilim | Elektronik | Teknoloji | Etiket: telefon icatlar telefonun icadı Alexander Graham BELL