Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat
Müzikte Klasik Dönem

MÜZİKTE KLASİK DÖNEM

 

Müzik tarihinde genel olarak , J . S . Bach’ın ölüm tarihi 1750’den başlayarak 1800’lerin başına kadar süren dönem , klasik çağ olarak tanımlanır .

Klasik çağ , operada Gluck’un devrimi , Haydn , Mozart ve genç Bethoven’ın müziğe sundukları yeni solukla tanınır . Orkestra ailesinin kurulduğu , senfonik yapıtların filizlendiği , piyanonun sesini duyurmaya başladığı , müzik yapısında dengenin , biçimin iyice sağlamlaştığı; sonatın , kuvartenin yalın bir anlatımla geniş halk kitlelerine seslendiği ve her zaman geçerli olan müziğin bestelendiği çağdır .   

 

KLASİK ÇAĞI HAZIRLAYAN AKIMLAR

Barok dönemden Klasik döneme geçerken bazı ara akımlar gözlenir .

Bunlar rokoko , fırtına ve gerilim , Mannheim Okulu ve aydınlanma akımlarıdır .

 

Rokoko: Paris’te gözde olan bir akımdır . Fransa’da XV . Louis döneminde soylular değer vermiştir . Rokoko stilindeki bir yapıtın hafif , zarif , yapay , eğlenceli , zeki , kolay anlaşılır , cilalı ve oldukça süslü nitelikleri vardır . Çalgı müziğinde Rokoko , en çok klavsen ve oda müziklerinde geçerli olmuştur . François Couperin ve Jean-Philippe Rameau bu akımın başı çeken bestecileridir . Johann Christian Bach oda müziklerinde Rokoko biçemini kullanır ve Klasik çağı hazırlar . Mozart’ın ilk gençlik senfonileri de Rokoko stilindedir .

    

Fırtına ve Gerilim: Almanların kendilerine özgü müzik stilleri , Klasik dönemle birlikte gelişir . Alman edebiyatında , adını Klinger’in romanından alan fırtına ve gerilim akımı 1770’lerin derin duyarlılığını simgeler . Müzikte Almanların biçemi , bir anlamda Fransızların yapay , süslemelerle işlenmiş Rokokosuna baş kaldırır . Süslü değil , yalın hatta kabadır . Başta Haydn’ın 35 , 38 , 39 ve 59 numaralı senfonileri olmak üzere , Carl Philipp Emanuel Bach , Johann Stamitz ve Christian Cannabich’in yapıtları bu dönemin tipik örnekleridir .

 

Mannheim Okulu: 1742’de Güneybatı Almanya’nın Palatinate eyaletinin başına Carl Theador geçer . Yörenin merkezi Mannheim’dir . Sarayına zamanın en ünlü besteci ve yorumcularını toplar . Müzik tarihinde Mannheim Okulu olarak alınan stil , bu çevrenin müzik etkinliklerinden doğmuştur . Mannheim orkestrasının kurucusu , Bohemyalı besteci ve kemancı Johann Stamitz’tir . Mannheim’daki orkestra üyelerini şeçmekle görevlendirilmiştir . Stamitz daha 40 yaşına varmadan ölür ama ardında zamanın tüm bestecilerini etkileyecek ve senfoni biçimini yeni çağa sunacak bir orkestra geleneği bırakır . Bu orkestra , tarihte ilk kez yaylı ve üfleme çalgıları bir araya getirir . Avrupa’nın her köşesinden müzikçiler gelip Mannheim Orkestrası’nın sonoritesine ve ses dinamiğindeki ustalığına  hayran kalırlar . Mannheim Orkestrası’nın diğer ünlü üyeleri: Karl Sramitz , Xavier Richter ve Christian Cannabich’tir . Mannheim’li bestecilerin senfonik yapıtları , Haydn-Mozart stilinin hazırlık evresidir .        

 

Aydınlanma: 18 . yüzyılın en önemli akımı aydınlanma akımıdır . Bu dönemde Kilise’nin yapaylığına karşı bir ayaklanma başlar . Dinde doğallık önem kazanır . Aydınlanmanın havası , dünyasal , deneysel , özgürlükçü , eşitlikçi , pratik ve ilericidir . Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve Anayasanın ilanı , çağın sonundaki Fransız Devrimi , bu çağın önemli toplumsal olaylarıdır . Bilimsel buluşlar , endüstri devrimi ve doğallığa övgü , orta sınıfın doğması , sanatı da yeni bir çağa yöneltecektir . İlk kez soyluların saraylarından başka geniş konser salonlarında verilen halk konserleri yapılır . Amatör müzikçiler de bu seslenmeler de yer almaya başlar; çünkü müzik yalınlaşmıştır . Nota yazısı herkesin anlayabileceği kolaylıkta nitelikler taşımaktadır . 18 . yüzyılın sonundaki kuramcılara göre müzik , uyumlu seslere duyguları kamçılayan ve herhangi bir kalıbı örnek almaksızın , kendi doğal akışı içinde güzel olan bir sanat dalıdır . Hiçbir zaman aşırı süsleme , ya da şaşırtmaca yoluyla değil , duygularına doğrudan seslenerek dinleyiciyi coşturmalıdır . Aydınlanma felsefesi , Klasik dönemin büyük bestecileri Haydn ve Mozart’ı hazırlamıştır .

 

18 . yüzyılın ortalarındaki önemli sanat merkezleri , Mannheim , Viyana ve Berlin’dir . Mannheim’de Johann Stamitz tarafından kurulan orkestra , tüm Avrupa’ya yeni ufuklar açar . Johann Gottlieb Graun ve Carl Philipp Emanuel Bach , Berlin çevresinin en önemli bestecileridir . Londra’da Johann Christian Bach , 1764-65’te senfonilerin ünlü bestecisi olmuştur; aynı zamanda yeni bulunan piyanoyu ilk kez halk önünde çalarak tanıtmakta; piyano için sonatlar , konçertolar yazmaktadır .  

         Klasik dönemle gelişme gösteren en önemli çalgı müziği biçimi sonat’tır . Bu dönemde yaratılan en önemli biçim ise , önceki yılların senfonia’sından farklı olan senfoni’dir . Solo konçertolarda yeni ortaya çıkan piyano gündeme gelir ve piyano için konçertolar yazılmaya başlanır . Senfoni kadar önemli bir biçim de dört çalgı için yazılan yaylı çalgılar kuvarteti’dir Opera daha geniş bir halk kitlesine seslenmeyi amaçlar .  Gluck ve Mozart’ın yapıtlarıyla yeni bir boyut kazanmıştır . Çağın sonunda üflemeliler de kendine özgü bir yer edinir .

         Klasik çağ , Haydn-Mozart çağıdır . Bu iki besteciyi hazırlayan ortam şöyle özetlenebilir: Orta sınıf büyümektedir . Orta sınıf yalın dansları , yalın ezgileri kısa ve kolay akılda kalan müziği yeğ tutar .  

         Klasik dönem müziğinin başlıca özelliği , öz ve biçim arasında kurduğu dengedir .Kategori: Müzik |

Etiket: müzikte klasik dönem klasik çağ klasik müzik klasik çağı hazırlayan akımlar rokoko mannheim okulu KLASİK ÇAĞ KLASİK DÖNEM KLASİK MÜZİK

Önemli Uyarı
Sitemizde yer alan tüm içerikler internet ortamından toplanmış ve derlenmiştir. Yer alan bilginin doğruluğu garanti edilmemektedir. Yanlış bilgi için tarafımıza sorumluluk yüklenemez. Yanlış bilginin doğuracağı etkenlerden sitemiz ve yöneticileri sorumlu tutulamaz.