Arkeoloji
Bilgisayar
Bilim
Bitkiler
Biyografi
Biyoloji
Coğrafya
Din
Edebiyat
Ekonomi
Elektronik
Felsefe
Fizik
Genel
Hayvanlar
Hukuk
internet
İslam Ansiklopedisi
Jeoloji
Kimya
Matematik
Müzik
Programlama
Rehberlik
Resim
Rüya Tabirleri
Sağlık
Sinema
Siyaset
Sosyoloji
Spor
Şifalı Bitkiler
Tarih
Teknoloji
Tıp
Tiyatro
Uzay
Yerler
Ziraat
Develer Hakkinda Genel Bilgi

Deve , Deve ( Camelus ) ; Alm . Kamel , Fr . Chamedu , İng . Camel . Familyası: Devegiller ( Camelidae ) . Yaşadığı yerler: Asya , Afrika ve Amerika’nın çöllük bölgeleri . Özellikleri: Açlığa , susuzluğa günlerce dayanır . Vücuduna su depolar , hörgücünün yağını yedek besin deposu olarak kullanır . Ömrü: 40-50 yıl . Çeşitleri: Asya devesi , Afrika devesi vs .

Çöl bölgelerine uyarak uzun süre susuz yaşayabilen , geviş getiren iri cüsseli , memeli bir hayvan . Devegiller ailesinden olup , dişleri tamdır . Mideleri üç gözlü olup , kırkbayır bulunmaz . Öd ( safra ) kesesi de yoktur . Alyuvarları oval ( elips ) şeklindedir . Uzun ve eğri boyunlu , uzun bacaklı hayvanlardır . Ayakları iki parmaklı tabanı geniş ve yumuşaktır . Yastıklı ayak tabanlarının sayesinde kuma batmadan yürürler . Sallana sallana yol aldıklarından “çöl gemisi” denmiştir . Sırtı hörgüçlüdür . Hörgüçlerinde yağ depo edebilirler . Hörgücündeki yağı yedek besin deposu olarak kullanırlar . Susuz zamanlarda hörgücündeki yağı , su ve enerjiye çevirebilir . Bu sayede bir hafta hiç su içmeden normal faaliyetine devam eder . Uzun yolculuklarda hörgüçleri eriyerek küçülür . Evcildirler . Çift hörgüçlülere “Asya devesi” , tek hörgüçlülere “Afrika devesi” , “hecin devesi” , “hacı devesi” veya “çöl devesi” denir .

Deveye Arap lisanında “cemel” , “ibil” denir . Tüylü aygırına “bahur” , dişisine “naka” , “maye” ve yavrusuna “buduk” , “kuşek” , “torok” , “çal” gibi isimler verilir . Yaşıt olanlara “yelek” , iki yaşındakilere “taylak” , üç yaşındakilere “huveydi” denir .

Genellikle Asya devesi 600 , Afrika devesi 500 kg ağırlıktadır . Lastik gibi kuvvetli ağzının üst dudakları yarık olup , en sert ve dikenli bitkileri ağızları kanamadan yerler . Yedikleri çöl bitkilerinin % 80’i sudan ibarettir . Çok acıktığında önüne gelen her şeyi yer , kemirir . Kulübe üstündeki sazlardan , lastikkap , sicim ve tellere varana kadar ne bulursa üç gözlü midesine indirir . Develer yük ve binek hayvanları olduğu gibi sütünden , tüyünden ve derisinden de faydalanılır . Eti yenilir , kurban olarak kesilebilir . Tezeği yakılır . Deve her türlü işlerde kullanılan ve her şeyinden faydalanılan kanaatkar bir hayvandır . Kum fırtınalarında uzun ve sık tüylü iki kat olan kirpikleriyle gözlerini koruması , uzun bir yarık şeklindeki burun deliklerini kapayabilmesi , bu amaçla dilediğinde kulaklarını da sıkı sıkıya örtebilmesi , açlık ve susuzluğa günlerce dayanabilmesi sebebiyle sıcak ve kurak memleketlerde atın yerini almıştır .

Tarih boyunca , Özellikle Sümerler , Hititler , Hurriler , İranlılar deveyi ordularında kullanmışlardır . Araplar ve Romalılar da deveden faydalanmışlardır . Büyük Sahra ve diğer çöl bölgelerinde bugün bile göçebe kavimlerin hayatında yük ve binek hayvanı olarak önemli olduğu gibi , etinden ve sütünden de büyük ölçüde faydalanılmaktadır . Devenin vücudunda su depolamaya yarayan cepler vardır . Besin bulunan bir çölde 6-7 ay susuz yaşayabilir . Bir kış boyunca hiç su içmeden yol alabilir . Yaz sıcağında da su içmeksizin 10 gün yürüyebilir . 10 dakikada ağırlığının üçte biri kadar su içebilir . Bir defada 150-200 kg su içer . Sonra bir hafta suya yanaşmaz . Develer , gerektiğinde vücut sıcaklıklarını yükseltip alçaltabilirler . Tüyleri de güneş ışınlarına karşı bir perde vazifesi görürler . Çevre ısısının vücuda tesirini azaltırlar . Sürüler halinde yaşarlar . Çöldeki vahalardan su içmek için hep aynı kuyuya gelirler . Sürüsünü kaybeden bir deve , su içtikleri kuyu başına gelerek günlerce aç kalma pahasına sürünün suya dönüşünü bekler . Deve günde 18 saat devamlı yol kat eder . Saatte 5 km gitmekle günde 100 km yol alır . Hatta daha hızlı gidenleri vardır . Yol ve yön tayininde ustadırlar . 40-60 kilometreden otlakları ve yağışı sezebilirler .

Gebelik süreleri 12-13 aydır . Dişi , bir yavru doğurur . Yavru hemen ayağa kalkarak annesini takip eder .

Yurdumuzda yetiştirilen deve; Asya ile Afrika develerinin çiftleşmesinden elde edilen melezlerdir . Daha çok güney ve batı vilayetlerimizde görülmekte , sayıları giderek azalmaktadır . Bazı bölgelerde deve yarışları ve güreşleri halen ilgi ile takip edilmektedir .
 

Kaynak: Rehber AnsiklopedisiKategori: Hayvanlar |

Etiket: Develer Hakkinda Genel Bilgi

Önemli Uyarı
Sitemizde yer alan tüm içerikler internet ortamından toplanmış ve derlenmiştir. Yer alan bilginin doğruluğu garanti edilmemektedir. Yanlış bilgi için tarafımıza sorumluluk yüklenemez. Yanlış bilginin doğuracağı etkenlerden sitemiz ve yöneticileri sorumlu tutulamaz.